Duyuru
Ders Değerlendirme Anketi
27 Nisan 2023 | 15:06

Üniversitemizde öğrenci görüşleri sistematik olarak alınmakta ve kalite iyileştirme süreçlerinde etkin olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda Üniversitemiz Kalite Komisyonunca program ve derslerin tasarımı, değerlendirmesi ve güncellenmesi sürecine girdi sağlamak amacıyla uygulanmakta olan Ders Değerlendirme Anketi soruları güncellenerek eğitim öğretim döneminin 10. Haftası itibarıyla Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden programlarımızda yer alan tüm dersler için katılıma açılmıştır.

Ders değerlendirme anketi gönüllü katılım esasıyla uygulanmakta olup, kurum ve birim akreditasyon çalışmaları kapsamında paydaş memnuniyetinin izlenmesi ve iyileştirilmesi ile program ve müfredat güncelleme çalışmaları için siz değerli öğrencilerimizin ankete katılımı büyük önem taşımaktadır. Ankete katılım için tıklayınız..

Anket afiş-1
background image