Duyuru
Hizmet Damgalı (Gri) Pasaport Başvuru İşlemleri
13 Mart 2023 | 11:51

İçişleri Bakanlığının 02.03.2006 tarih ve 2006/21 sayılı Genelgesi'ne göre; AB Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında yurtdışında düzenlenecek etkinliklere katılacak ya da yurtdışında eğitim alacak Üniversitemiz doktora programlarında kayıtlı olan (Araştırma Görevlisi olmayan) öğrenciler ile ÖYP kapsamındaki lisansüstü öğrencilerimizin hizmet damgalı (gri) pasaport talep etme hakları bulunmaktadır.  Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının konuya ilişkin duyurusu için tıklayınız..

Öğrencilerimizin Hizmet Damgalı Pasaport Başvurusu ile İlgili Yapılacak İşlemler

Öğrenci doldurduğu Başvuru Formu’na aldığı davet mektubunu ekleyerek kayıtlı olduğu ilgili akademik birime (enstitü) başvurur.Başvuru Formu için tıklayınız!

Öğrencinin başvurusu ilgili enstitünün yönetim kurulunda görüşülür ve alınan karar Rektörlük makamının onayına sunulmak üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

Rektörlük oluru, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilgili akademik birime gönderilir.

Rektörlük olurunun (görev onayı) ilgili akademik birime ulaşması üzerine akademik birimler tarafından öğrenciye bilgi verilir ve öğrenci Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu’nu doldurur.

Öğrenci Görev Onayı ve Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu’nu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına getirir.

Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu’nda yer alan imza alanı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Rektörlük Makamına imzalatılır.

İmzası ve mühür işlemleri tamamlanan Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu ile Görev Onayı öğrenciye teslim edilir. Öğrenci, başvuru için gereken tüm belgelerle birlikte il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunur.

Hizmet Damgalı pasaport yalnızca görev/etkinlik süresince geçerli olduğundan, öğrenciye görev dönüşü hizmet damgalı pasaportunu en geç 15 gün içinde ilgili akademik birime teslim edeceğine dair bir taahhütname imzalatılır.

Görev süresi bitiminde ilgili akademik birim tarafından teslim alınan ve geçerliliği devam eden hizmet damgalı pasaportlar resmi yazı ile il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne bildirilerek akademik birimlerce muhafaza edilecek ve sadece sistem üzerinden iptal edilmesi sağlanacaktır.

İlgili akademik birimler tarafından muhafaza altına alınan hizmet pasaportlarının geçerlilik sürelerinin veya hak sahipliğinin sona ermesi durumunda iptal edilmek üzere il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

 

background image