Duyuru
Lisansüstü Programlararası Geçiş (Tezsiz YL'den-Tezli YL'ye)
22 Ağustos 2022 | 14:53

Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin Lisansüstü programlar arası geçişe ilişkin maddesi uyarınca:

MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, tezli yüksek lisans programı için ilgili ana bilim/bilim dalı başkanlıklarının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile Senato tarafından onaylanmış olan usûl ve esaslarda ilgili program için belirlenmiş asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.

(4) Programlar arasında geçiş bir kez yapılabilir. Geçiş yapan öğrencilerin dosyası yeni programa aktarılır ve eski programla ilişiği kesilir. Programlar arası geçiş yapan öğrencilerin, önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve intibak işlemleri enstitü yönetim kurulu kararıyla Senato tarafından belirlenen usûl ve esaslara göre düzenlenir.

Tezsiz Yüksek Lisans dan Tezli Yüksek Lisansa geçiş hakkı kazanan Öğrencilerimiz:

►Zehra YAŞAR YAVUZ

►Rabia PEHLİVAN TÜRKMEN

►Gözde ALTUN

background image