Duyuru
7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na Eklenen Geçici 83. Madde Kapsamında (Öğrenci Affı) Yapılacak Başvurular
9 Ağustos 2022 | 10:27

 

7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na Eklenen Geçici 83. Madde Kapsamında (Öğrenci Affı) Yapılacak Başvurulara ilişkin Ünitemiz Senato Kararı için tıklayınız...

BAŞVURU FORMU için tıklayınız...

 

AÇIKLAMALAR:

05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen Geçici 83. madde kapsamından yararlanmak isteyen adayların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (07 Kasım 2022 mesai bitimine kadar) başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden iki ay içinde başvurmaları halinde Geçici 83. maddede belirtilen haklardan yararlanırlar.

Başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içerisinde, sağlık nedenleriyle başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05 Aralık 2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir.

Başvurular, ilgili Enstitüye şahsen veya noter tasdikli vekaletname verilen kişi aracılığı ile yapılabilir. Posta, kargo, belgegeçer (faks), e-posta vb. yollarla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

 

Başvuru Başlangıç Tarihi: 05 Temmuz 2022

Başvuru Bitiş Tarihi: 07 Kasım 2022 mesai bitimine (17.30) kadar.

Askerlik Görevini Yapmakta Olanlar: Terhis tarihini takip eden iki ay içinde başvurmalıdır.

 

Af kanunundan her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenlerden aşağıda belirtilenler yararlanamayacaklardır.

  • Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83),
  • İşkence suçundan (madde 94 ve 95),
  • Eziyet suçundan (madde 96),
  • Cinsel saldırı (madde 102),
  • Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
  • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler.
background image