Duyuru
Programlar Arası Geçiş (Tezsizden Tezliye)
7 Şubat 2022 | 15:19

Enstitümüzün Eğitim Yönetimi ve Sınıf Eğitimi bölümünde öğrenim gören Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin Tezli Yüksek Lisansa geçiş süreci başlamıştır.

Öğrencilerimizin  7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında müracaat etmeleri önemle duyurulur.

Her Program 5 kişi kontenjan ile sınırlıdır. Başvuranlar mülakata tabi tutulacaktır.

Müracaat için gerekli dilekçe ve istenen belgelere aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

Tezsizden Tezliye Geçiş Başvuru Formu  

Eğitim Yönetimi ve Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisansa Geçiş Koşulları

ALES: EA ve SÖZ 65

Yabancı Dil: 30

AGNO: 2.3

 

Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin Lisansüstü programlar arası geçişe ilişkin maddesi uyarınca:

MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, tezli yüksek lisans programı için ilgili ana bilim/bilim dalı başkanlıklarının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile Senato tarafından onaylanmış olan usûl ve esaslarda ilgili program için belirlenmiş asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.

(4) Programlar arasında geçiş bir kez yapılabilir. Geçiş yapan öğrencilerin dosyası yeni programa aktarılır ve eski programla ilişiği kesilir. Programlar arası geçiş yapan öğrencilerin, önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve intibak işlemleri enstitü yönetim kurulu kararıyla Senato tarafından belirlenen usûl ve esaslara göre düzenlenir.

 

Not: Tezsizden tezliye geçiş programı için sadece devam eden Enstitümüz öğrencileri kabul edilecektir. 

background image