Duyuru
Mezun Anketi
30 Aralık 2021 | 15:36

Sayın Katılımcı,

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü olarak, verdiğimiz hizmeti ve yürüttüğümüz lisansüstü faaliyetleri daha iyi hale getirmek amacıyla siz değerli paydaşlarımızın işleyiş sürecimize ilişkin değerli görüş ve düşüncelerini öğrenmek istiyoruz. Bu amaçla, sizlerin görüşlerini sistematik ve detaylı olarak inceleyebilmek için bir SWOT analizi çalışması yürütüyoruz. SWOT analizi; güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve riskler başlıklarını içeren ve bu çerçevede görüşlerin analizini sağlayan dört boyutlu bir tekniktir. Böylece, enstitümüzün işleyişine yönelik bilgi edinerek iyileştirilmesi gereken noktaları belirlemeyi, daha doğru ve etkili stratejiler geliştirebilmeyi, mevcut fırsatları değerlendirebilmeyi ve riskleri ön görebilmeyi amaçlıyoruz.

Anketi doldurmanız yaklaşık 10 dakika sürmektedir. Ayırdığınız zaman ve verdiğiniz değerli katkılar için şimdiden teşekkür ederiz.
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS2P7wsJkUI9X67seCOQlbQHVgwNVtzidFsBGQKXO3_XwQNg/viewform?usp=sf_link

background image