Duyuru
100/2000 YÖK DOKTORA BURS BAŞVURU SÜRESİ UZATILMIŞTIR
7 Ekim 2021 | 09:31

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, aşağıda belirtilen alan için YÖK Doktora bursu verilecektir. İlan ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.  

ÖNEMLİ TARİHLER
Başvuru Başlangıç 01 Ekim 2021
Başvuru Bitiş 11 Ekim 2021 (saat 17:00’a kadar uzatılmıştır.)
Başvuru Değerlendirme Sonucu İlan edilecektir.
Kesin Kayıt Tarihi İlan edilecektir.

 

 

YÖK 100/2000 DOKTORA BURSU BAŞVURU KRİTERLERİ  

Alan Adı 

Kontenjan 

Başvurulabilecek Enstitü Anabilim Dalı

Kriterler 

Özel Eğitim 

Özel Eğitim 

İlgili Anabilim Dalı doktora kabul şartlarını sağlıyor olmak.  Özel Şartlar için tıklayınız.

  

100/2000 YÖK Doktora Bursu Usul ve Esaslar için tıklayınız..

 

100/2000 YÖK Doktora Burs Programına Başvuru Yapmak İsteyen Öğrencilerde Aranan Genel Şartlar 

a) T.C. vatandaşı olmak. 

b) Doktora programı için yüksek lisans derecesine, sahip olmak. 

c) İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. 
ç) Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak anabilim dalının belirlediği asgari başvuru kriterlerini taşıyor olmak. 
d) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak. 
e) Doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak. 

f) Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal dönemlerinde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak. 

g) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak. 

h) Hâlihazırda aynı yükseköğretim kurumunda veya başka bir yükseköğretim kurumunda 100/2000 YÖK doktora bursiyeri olmamak. 

 

NOTLAR: 

  1. Burs Başvuruları sadece elektronik ortamda alınacaktır. İmzaladığınız başvuru belgenizi ekinde yer alan diğer belgelerinizle birlikte tarayarak Enstitümüze e-mail yoluyla ulaştırmanız gerekmektedir. 
  2. İstenilen diğer belgeler başvuru formunun altında yer almaktadır. 
  3. Başvurunuz tarafımıza ulaştığında size mesai saatleri içerisinde bilgilendirme maili gelecektir. Bilgilendirme maili almayan başvuru sahiplerinin Enstitümüzle iletişime geçmesi gerekmektedir. 

DEĞERLENDİRME 

  1. Başarı Puanı Hesaplanmasında kullanılacak Oranlar ilgili Programın Özel Şartlar Tablosunda mevcuttur. Özel Eğitim (DR) Özel Şartlar için tıklayınız.
  2. Değerlendirme aşamasında her öğrenci için Yüksek Lisans Mezuniyet notu esas alınacaktır. 
  3. Mezuniyet notu veya ağırlıklı genel not ortalaması hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunun 4’lük ve 100’lük sistem çevrim tablosu esas alınır. Yükseköğretim Kurulu 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları için tıklayınız.. 
  4. Başvuru koşullarını sağlayan adaylardan sıralama puanı 60 ve daha yüksek olan adaylar kontenjan dâhilinde değerlendirmeye alınır. 
  5. Değerlendirme sonucunda; yerleştirme puanlarında eşitlik oluştuğu takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilir.

 

Başvuru Formu 

E-mail: egtbil@gazi.edu.tr

Danışma Hattı: 0312 202 37 64 - 72  

 

 

background image