Duyuru
Misafir Öğrenci Başvuruları Hk.
25 Ağustos 2021 | 15:38

        

MİSAFİR ÖĞRENCİ BAŞVURU TARİHLERİ VE ÖNEMLİ BİLGİLER

Başvuru Tarihleri

31 Ağustos 2021-24 Eylül 2021

 

YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

1- Dersin alınmak istendiği Ana Bilim Dalı Başkanlığına “Misafir Öğrenci Ders Kayıt Formu" ile yapılır. Bu form onaylandıktan sonra gerekli belgeler ile enstitüye teslim edilir.

2- Birden fazla Ana Bilim Dalından ders alınmak istenmesi durumunda her bir Ana Bilim Dalına ayrı başvuru yapılır.

3-Bilimsel hazırlık dönemi öğrencileri kayıtlı oldukları programlarda özel öğrenci olarak ders alamazlar.

4-Misafir öğrenciler kendi istekleri ile kayıt iptal talebini ya da ders değişikliği talebini Akademik Takvimde belirtilen 18 - 19 Ekim 2021 Ders Ekleme-Bırakma tarihleri arasında yapabilirler.

5-Misafir öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Özel öğrencilik statüsünün, aldıkları derslerin ve notların gösterildiği belge verilebilir.

6-Misafir öğrenci Senato tarafından belirlenen öğrenim ücretlerini öder, ders kaydını yaparak derslere devam eder ve Enstitüye kayıtlı öğrenciler gibi, dersi/dersleri aldıkları yarıyıl için Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirir ancak, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

7- Misafir öğrenciler, 18/08/2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine tabidir.

 

İSTENEN BELGELER

1- Misafir Öğrenci Ders Kayıt Formu

2- Kayıtlı olunan programdan alınan öğrenci belgesi

3-TC Kimlik fotokopisi, Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaport fotokopisi

4- Biyometrik özellikli vesikalık fotoğraf (1 adet).

 

background image