Duyuru
Savunma Sonrası Tez Teslim Edecek Olan Öğrencilerin Dikkatine
12 Ekim 2020 | 21:57

Enstitümüz Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, tez savunmasını gerçekleştirmiş olan öğrenciler, tezlerini ciltletmeden önce tekrar biçimsel kontrol ve tez benzerlik taraması için spiral ciltli ve CD formatında enstitüye teslim edeceklerdir.

Yapılacak kontrol sonrasında tezleri uygun görülen öğrenciler, savunma sonrası tez teslim işlemlerini gerçekleştirebilirler.

background image