Duyuru
DERS KAYIT SÜREÇLERİ: Öğrencilerimiz ve Danışmanlarının Dikkatine!
2 Ekim 2020 | 07:26

Ders Kayıt İşlemlerine ilişkin detaylı bilgilendirmelere aşağıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz.

  1. Yeni Kayıt Yaptıran Öğrencilerimiz Öğrenci Numarasını Öğrenmenmek için tıklayınız!
  2. Öğrenci Ders Kayıt İşlemleri Rehber için tıklayınız!
  3. Ders kayıt işlemleri hakkındaki anlatımlı video için tıklayınız!
  4. Danışman onayı işlemleri hakkındaki anlatımlı video için tıklayınız!
  5. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payları/ Öğrenim Ücretleri için tıklayınız!

 

Bilindiği üzere Enstitümüz Bilim Dalları Lisansüstü Programlarında Öğretmenliği ile biten programların adı Eğitimi olarak değiştirilmişti.

Öğretmenlik Programlarında kayıtlı Öğrencilerimizin Öğrenci Bilgi Sisteminde ders kayıtlarını yaparken, Eğitimi ile biten programları seçerek yapması gerekmektedir.

Ayrıca; Eğitim Yönetimi ve Denetimi Programının adı da, Eğitim Yönetimi olarak değiştiğinden aynı şekilde ders kaydı yapılacaktır.

Yukarıda bahsedilen ve Enstitü Ortak Proramdan ders seçecek öğrencilerimizin, ÖBS ders kayıt ekranında -MÜFREDAT DIŞI/BÖLÜM DIŞI DERSLER- menüsünden seçim yapmaları gerekmektedir.

 

Dersler ve Program Süreleri

Tezli Yüksek Lisans Programı 60 kredi değerinden az olmamak koşuluyla; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders, seminer, tez hazırlık dersi dâhil en az 9 ders  ve tez çalışması dersleri ile birlikte en az 120 krediden oluşur.

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 4 yarıyıl olup, program en çok 6 yarıyılda tamamlanır.

 

Doktora Programı için bir eğitim öğretim dönemi 60 krediden az olmamak koşuluyla; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders, seminer dersi, tez hazırlık dersi dâhil en az 9 ders, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere en az 240 krediden oluşur.

Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır. Doktora programı için gerekli ders dönemindeki zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı 60 krediden az olmamak üzere; en az 10 ders ile dönem projesi dâhil 90 krediden oluşur. Programı tamamlama süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en çok üç yarıyıldır.

 

Enstitülerde Ortak Okutulacak Derslere İlişkin Detaylar:

Üniversitemiz Senatosunun 26.09.2019 tarihli 13 nolu toplantısında alınan 2019/128 sayılı, (Seminer, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik, Tez Hazırlık, Yeterlik Sınavı, Tez Çalışması ve Dönem Projesi Derslerinin; Teorik, Uygulama ve AKTS Bilgilerini içeren) Enstitülerinde Lisansüstü Ortak Derslerin açılmasına ilişkin karar için tıklayınız.. 

 

Teze Hazırlık, Tez Çalışması ve Yeterlik Sınavı Derslerine İlişkin Detaylar:

"Yüksek Lisans Tezine Hazırlık” Dersine ilişkin detaylar için tıklayınız.  (Danışmana Açılan Şubeden Seçilir) 

‘Yüksek Lisans Tez Çalışması” Dersine ilişkin detaylar için tıklayınız.  (Danışmana Açılan Şubeden Seçilir)     

"Doktora Tezine Hazırlık” Dersine ilişkin detaylar için tıklayınız.   (Danışmana Açılan Şubeden Seçilir)    

"Yeterlik Sınavı” Dersine ilişkin detaylar için tıklayınız.    (Bilim Dalı Başkanına Adına Açılan Şubeden Seçilir)        

"Doktora Tez Çalışması” Dersine ilişkin detaylar için tıklayınız.    (Danışmana Açılan Şubeden Seçilir)     

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarındaki öğrencilerimiz; önce sistemden dersi seçecekler ve sonrasında kayıt olduğu ders başına 600 lira ücreti bankaya yatıracaklardır. Eğer ücretlerini ders kayıtları öncesinde bankaya yatırmak isterlerse dönemlik toplam ücret çıkacaktır. Ders kaydı sonrasında ücretini yatırmayan öğrencilerimizin ders onayları yapılmayacaktır.

 

Ders kaydına ilişkin teknik problemler için: Öğrenci Numarası, Programı ve yaşadığı soruna ilişkin sistem uyarı mesajını da ekleyerek egtbil@gazi.edu.tr adresine yönlendirmeniz halinde daha hızlı ve verimli çözüm üretilecektir.

Bilgilerinize..

 

background image