Duyuru
Lisansüstü Öğrenci Alım Sonuçları!
28 Eylül 2020 | 10:03

Değerli Adaylar,


2020-2021 Güz Dönemi lisansüstü öğrenci alımı değerlendirme sonuçları açıklanmıştır. 

Önemli Not: Yerleştirme puanları  ALES Puanının %60’ı, Ağırlıklı Geçme Not Ortalamasının (AGNO) %40’ı alınarak hesaplanmıştır. Yerleştirme ve sıralama puanı 60’ın altında olan adaylar Yönetmeliğimiz gereği değerlendirmeye alınmamıştır.

Kesin Kayıt için tıklayınız..


KESİN KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan öğrencilerimiz online başvuru sırasında sisteme yükleyemedikleri belgeleri  kesin kayıt tarihleri süresince Enstitümüze ulaştırılması gerekmektedir. 1–2 Ekim 2020 tarihlerinde On-line Kesin Kayıt ekranında öğrencinin dolduracağı Kesin Kayıt Taahütnamesi.

  1. Yüksek lisansa başvuranlar için lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının onaylı sureti; doktora programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının onaylı sureti,
  2. Yüksek lisansa başvuranlar için lisans; doktora programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans not dökümü, (Yabancı uyruklu adaylar ve yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar, not dökümünün onaylı sureti ile noter onaylı Türkçe tercümelerini ibraz etmek zorundadır),
  3. ALES/GRE/GMAT sonuç belgesi (Özel Şartlarında bulunan bölümler için)
  4. KPDS/ ÜDS/ YDS/ e-YDS / YÖKDİL veya  ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavı sonuç belgesi 
  5. Yabancı uyrukluların lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir; Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezleri (TÖMER)  en az C1 sertifikası,
  6. Nüfus cüzdanı fotokopisi.  (yabancı uyruklu adaylar için pasaport fotokopisi)
  7. Erkek adaylar için, son 6 ay içinde alınan Askerlik Durum Belgesi (yabancı uyruklu adaylar hariç),

Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı için tıklayınız. 

 

Arap Dili Eğitimi Bilim Dalı için tıklayınız. 

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bilim Dalı için tıklayınız.

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilim Dalı İçin tıklayınız.

 

Biyoloji Eğitimi Bilim Dalı için tıklayınız.

 

Coğrafya Eğitimi Bilim Dalı için tıklayınız.

 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilim Dalı için tıklayınız. 

 

Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı için tıklayınız.

 

Eğitim Teknolojisi Bilim Dalı için tıklayınız. 

 

Eğitim Yönetimi Bilim Dalı için tıklayınız.

 

Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri Bilim Dalı için tıklayınız.

 

Felsefe Grubu Eğitimi Bilim Dalı için tıklayınız.

 

Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı için tıklayınız.

 

Fizik Eğitimi Bilim Dalı için tıklayınız.

 

Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı için tıklayınız.

 

İlköğretim Matematik Eğitimi Bilim Dalı için tıklayınız.

 

İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı için tıklayınız.

 

Kimya Eğitimi Bilim Dalı için tıklayınız.

 

Matematik Eğitimi Bilim Dalı için tıklayınız.

 

Müzik Eğitimi Bilim Dalı için tıklayınız.

 

Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı için tıklayınız.

 

Özel Eğitim Bilim Dalı için tıklayınız.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı için tıklayınız.

 

Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı için tıklayınız.

 

Sınıf Eğitimi Bilim Dalı için tıklayınız.

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı için tıklayınız.

 

Tarih Eğitimi Bilim Dalı için tıklayınız.

 

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bilim Dalı için tıklayınız.

 

Türkçe Eğitimi Bilim Dalı için tıklayınız.

 

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilim Dalı için tıklayınız.

 

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçenin Öğretimi Bilim Dalı için tıklayınız.

 

background image