Duyuru
Lisansüstü Öğrenci Alımı Kesin Kayıtlar
24 Eylül 2020 | 19:30

Değerli Adaylar,

2020-2021 güz dönemi başvurularına mahsus olmak üzere; öğretim dili Türkçe ve yabancı dil olan lisansüstü programlara başvurularda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03.09.2020 tarih ve 24340 sayılı “Lisansüstü Programlara Başvurularda YDS Sonuç Belgesi İbrazı” konulu yazısı ve Üniversitemiz Senatosunun 08.09.2020 tarih ve 15 nolu toplantısında alınan karar uyarınca,  Enstitüler tarafından yapılacak değerlendirmelerde ALES puanının %60'ı, Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)'nın %40'ı esas alınarak hesaplamaların yapılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda lisansüstü programlara yerleştirmeye esas puanlar olarak sadece ALES (%60) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO, %40) dâhil edilecektir.

Ancak, lisansüstü programlarda belirtilen yabancı dil taban puan şartı geçerli olup başvurularında Yabancı Dil Belgesini ibraz eden adaylar dışındaki adaylar, ilgili programlarda belirtilen yabancı dil puanını sağladığını belirten belgeyi 27 Eylül 2020 tarihinde yapılacak YDS sınav sonuçlarının açıklandığı gün itibariyle 5 gün içinde ilgili Enstitüye ibraz etmek zorundadır. Belirtilen süre içinde belgesini ibraz etmeyen adayların kayıt işlemleri iptal edilecektir.

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan öğrencilerimizin işlemleri 01 Ekim– 02 Ekim 2020 tarihleri arasında ilgili ağ adresinden yapılacaktır. Ancak öğrencilerimizin Tezsiz Yüksek Lisans ve Lisans programları hariç herhangi bir yükseköğretim programında kaydının olması halinde kesin kayıt işlemlerine onay verilmeyerek kayıt işlemleri iptal edilecektir.

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin kayıt yapmaları durumunda kayıtları YÖKSİS veri tabanına aktarılacağından başka bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmaları ancak kayıt sildirerek mümkün olabilecektir. Öğrenci kayıtları en erken 7 iş günü içerisinde silinebileceğinden, kesin kayıt işlemleri yapılırken bu durumun göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.

 

Bilgilerinize.

background image