Duyuru
Tez Savunmasına Giren ve Düzeltme Alan Öğrencilerin Dikkatine
22 Ekim 2019 | 16:17

Tez Savunmasına Giren ve Düzeltme Alan Öğrencilerin Dikkatine

 

Tez savunmasına girip düzeltme alan öğrencilerin ikinci kez savunmaya girmeden önce tezlerinin tekrar biçimsel kontrolden ve intihal taramasından geçmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda ikinci kez savunmaya girecek öğrencilerin takip etmeleri gereken süreç aşağıdaki gibidir.

  • Danışmanınızla birlikte tezinizin Turnitin intihal tespit programını kullanarak incelemeden geçirilmesini sağlayınız. Enstitü web sayfasında yer alan Ö-21 Lisansüstü Tez Benzerlik Formu’nu danışmanınızla birlikte doldurup imzalayınız.
  • Ö-21 Lisansüstü Tez Benzerlik Formu, benzerlik oranı raporunun ilk sayfası, tezin danışmanınız tarafından “Uygundur” ibaresi yazılarak imzalanmış spiral ciltli bir kopyası ve tezin elektronik ortamdaki PDF sürümüne ulaşılabilecek bir CD ile birlikte enstitüye müracaat ediniz.
  • Müracaatınız sonrasında teziniz hem “Turnitin” programı sorumluları tarafından intihal taramasından geçirilecek hem de “Tez İnceleme Komisyonu” tarafından biçimsel olarak incelenecektir. Bu incelemelerin sonuçları enstitü web sayfasındaki “Tez/Tez Önerisi Takip Sistemi”nde ilan edilecektir.
  • İncelemeler sonucunda tezinizin savunma için uygun olması durumunda, enstitümüzden gerekli evrakları alarak tezinizi önceden belirlenmiş olan jüri üyelerine teslim edebilirsiniz.
  • Savunmaya girmeden önce enstitümüzün e-posta adresine (egtbil@gazi.edu.tr ) savunma ile ilgili bilgileri göndermeniz ve savunma günü Tez Savunma Tutanağını enstitüden teslim almanız gerekmektedir.
background image