Duyuru
Öğretim Elemanlarımızın Dikkatine (Puantaj Bilgi Sistemi Hakkında)
23 Eylül 2019 | 10:53

11 Haziran 2019 tarih ve 30798 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca; lisansüstü eğitimde uzmanlık alan dersi ve tez danışmanlığı dersi yerine teze hazırlık ve tez çalışması dersi adında iki yeni ders tanımlanmıştır. Dönem projesi dersinin de ders saatleri güncellenmiştir.

Yapılan değişiklikler sonucunda, puantaj bilgi sistemine ders girişleri ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır. Öğretim elemanlarımızın puantaj bilgi sistemine ders girişlerinde aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir: ·

Tez hazırlık dersi: 3 saat teorik, 1 saat uygulama, · Tez çalışması dersi: 3 saat teorik, 1 saat uygulama olarak girilecektir. Öğretim üyesinin danışmanlığını üstlendiği öğrencilerin her birisi için açılacak söz konusu derslerin teorik ders saatinin en fazla 9 saati ücretlendirilecektir. · Dönem projesi dersi: 2 saat teorik, 1 saat uygulama olarak girilecektir. 

background image