Duyuru
Lisansüstü Eğitim Azami Sürelerin Sonunda Ders Kaydı Yapılması
17 Eylül 2019 | 13:57

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından azami sürelere ilişkin olarak;
 

- Öğrencinin 19 Eylül 2019 tarihinden önce ve programın azami süresi içerisinde tez savunma sınavına girip başarılı olması sonrasında, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihin öğrencinin mezuniyet tarihi olacağı,
- Azami süreler içerisinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen yüksek lisans öğrencilerine verilecek en fazla üç aylık sürenin azami süreye dâhil edilmemesi, ancak öğrencinin programın azami süresini aşması halinde katkı payı/ öğrenim ücreti ödeyerek ders kaydı yaptırabileceği,
- Azami süreler içerisinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen doktora öğrencilerine verilecek en fazla altı aylık sürenin azami süreye dâhil edilmemesi, ancak öğrencinin programın azami süresini aşması halinde katkı payı/ öğrenim ücreti ödeyerek ders kaydı yaptırabileceği hususunda takdirin ilgili Enstitü yönetim kurullarında olduğu bildirilmiştir.
 

background image