Duyuru
Ders Ekleme-Bırakma ve Kayıt İşlemleri
25 Şubat 2019 | 09:11

Üniversitemiz 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi’nde 25-26 Şubat 2019 “Ders ekleme-bırakma” ve “kayıtlarla ilgili mazereti ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenlerin danışmanlarıyla birlikte kayıtları” için belirlenen tarihlerdir.

21/02/2019 tarihli Senato kararına istinaden; 25-26 Şubat 2019 tarihlerinde ders ekleme-bırakma yapmak isteyen öğrencilerin yanı sıra; “7-8 Şubat 2019 tarihlerinde ders kaydını ve/veya 11-12 Şubat 2019 tarihlerinde danışman onayını yaptırmayan öğrenciler” de bu tarihlerde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayabileceklerdir.

 

Bu kapsamda;

  1. Ders ekleme-bırakma yapılırken;
  1. 7-8 Şubat 2019 tarihlerinde ders kaydını ve 11-12 Şubat 2019 tarihlerinde danışman onayını tamamlayan öğrencilerin ders ekleme-bırakma, şube değişikliği yaptırabileceği,
  2. Ekleme-bırakma işlemleri için Öğrenci Bilgi Sistemi’nin yalnızca danışmanlara açılması nedeniyle öğrencilerin bu işlemi akademik danışmanlarıyla birlikte gerçekleştirmeleri,
  3. Akademik danışmanların Öğrenci Bilgi Sistemi’nde danışman onayını kaldırarak ders ekleme-bırakma işlemini yapabilecekleri,
  4. İşlemin danışman onayı kaldırıldıktan sonra yapılmasından dolayı öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için danışmanların mutlaka yeniden danışman onayı vermesi gerektiği;

 

  1. 7-8 Şubat 2019 tarihlerinde ders kaydını ve/veya 11-12 Şubat 2019 tarihlerinde danışman onayını yaptırmayan öğrencilerinkayıt işlemleri için;
  1. Öncelikle öğrencilerin ders alma işlemini yapmaları (Katkı payı/ öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrencilerin ücret ödemesini gerçekleştirdikten sonra ders alma işlemini yapmaları),
  2. Öğrencilerin mutlaka ders kayıt onayı vermeleri,
  3. Öğrencinin akademik danışmanlarıyla birlikte danışman onayını tamamlamaları gerektiği,

 

  1. Belirtilen tarihlerde yapılacak ders ekleme-bırakma ve kayıt işlemleri sonunda hem öğrenci onayının hem danışman onayının verilmiş olması gerektiği, aksi halde öğrencilerin 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrencilik haklarından yararlanamayacakları,

hususları önemle duyurulur.

background image