Duyuru
Yedekten Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Dikkatine!(2. Yedek)
6 Şubat 2019 | 17:04

2018-2019 Eğitim Öğretim Bahar yarıyılında yedekten kesin kayıt hakkı kazanan aday listeleri içintıklayınız.

 

Not: 1) 4-5 Şubat 2019 kesin kayıt tarihleridir.

        2) Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıt hakkı kazanan öğrencilerimizin kayıt yaptırabilmeleri için Halk Bankasına öğrenci numaralarını belirterek  ₺ 2400 yatırmaları ve dekontu enstitüye getirmeleri gerekmektedir. 

        3) Öğrenci numaraları için tıklayınız.

        4) "Kesin kayıt durumları henüz onaylanmamış. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." uyarısı veren programlar için yedek bulunmamaktadır.

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Kazanılan programa kesin kayıt yaptırmak istendiğine dair dilekçe (tıklayınız).
  2. a) Yüksek lisansa başvuranlar için lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti; doktora programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti ile bunların fotokopisi,  b) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için YÖK tarafından verilmiş denklik/okul tanıma belgesi ile fotokopisi, (Yabancı uyruklu adaylar ile yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar, diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi ile noter onaylı Türkçe tercümelerini ibraz etmek zorundadır),
  3. Yüksek lisansa başvuranlar için lisans; doktora programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans not dökümü ve fotokopisi, (Yabancı uyruklu adaylar ve yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar, not dökümünün aslı veya onaylı sureti ile noter onaylı Türkçe tercümelerini ibraz etmek zorundadır),
  4. Doğrulama kodu bulunan ALES sonuç belgesinin ÖSYM ağ sayfasından çıktısı veya GRE/GMAT sonuç belgesi
  5. Doğrulama kodu bulunan KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL sonuç belgesinin ÖSYM ağ sayfasından çıktısı veya  ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınav sonuç belgesi
  6. Yabancı uyrukluların lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir; Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) almış en az C1 sertifikası,
  7. T.C. uyruklular için nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi;  yabancı uyruklu adaylar için pasaport aslı ve fotokopisi,
  8. 3 adet biyometrik özellikli (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) veya vesikalık fotoğraf,
  9. Erkek adaylar için, son bir hafta içinde e-devletten alınan Askerlik Durum Belgesi (yabancı uyruklu adaylar hariç),                                 
  10. Tezsiz yüksek lisans hariç, Üniversitemizde veya başka bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir lisansüstü programında kayıtlı öğrencilerin, kayıtlarını sildirdiklerine dair belge.
background image