Duyuru
DERS ALMA İŞLEMLERİ HAKKINDA
6 Şubat 2019 | 09:29
  1. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik Takviminde yer alan ders alma işlemlerine ilişkin tarihler aşağıdaki gibidir:

7-8 Şubat 2019

Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin DERS KAYITLARI

[Kayıtlar İNTERNET üzerinden yapılacaktır. (Öğrenim süresini aşan ve ikinci öğretim öğrencileri katkı payı ve öğrenim ücretlerini * yatırdıktan sonra internet üzerinden kayıt yapacaklardır.)]

7-8 Şubat 2019

Lisansüstü özel öğrencilik başvuruları ve kayıtları (Üniversite içi ve Üniversite dışı)

11 Şubat 2019

Bahar Yarıyılı Derslerinin Başlaması

11-12 Şubat 2019

Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin danışman onayları

11-16 Şubat 2019

Yeni kayıt olan lisansüstü öğrenciler için uyum programı (Anabilim dalları tarafından yapılacaktır.)

14 Şubat 2019

Öğrencilerin mazeretli kayıtlar için ilgili akademik birimlere başvurularının son günü

19 Şubat 2019

Kayıtlarla ilgili mazereti ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenlerin ÖİDB’ye bildirilmesinin son günü

25-26 Şubat 2019

Ders ekleme-bırakma ve kayıtlarla ilgili mazereti ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenlerin danışmanlarıyla birlikte kayıtları

* 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı katkı payı/ öğrenim ücreti söz konusu tarihlerde  Türkiye Halk Bankası şubeleri ve internet bankacılığından öğrenci numarası belirtilerek yatırılacaktır. 

  1. Akademik Takvimde belirlenen tarihlerde ders kaydı yapacak;
  1. Önlisans ve lisans programı öğrencileri Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,
  2. Lisansüstü öğrencileri ise Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

 

  1. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında yapılan müfredat değişiklikleri nedeniyle öğrencilerin daha önce alarak başarısız oldukları dersler (tekrarlı dersler), ders alma ekranına önceden atanmayacaktır. Bu nedenle öğrencilerin, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca öncelikle başarısız oldukları dersleri almaları gerekmektedir.

 

  1. 7-8 Şubat 2019 tarihlerinde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ders seçimini tamamlayan öğrenciler, ders kayıt onayını vermek zorundadır. Ders kayıt onayı vermemiş öğrencilerin danışman onayı yapılamayacaktır.

 

  1. Üniversitemiz Akademik Danışmanlık Yönergesi’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; öğrencilerin danışman onaylarını, danışmanlarıyla birlikte 11-12 Şubat 2019 tarihinde yapması gerekmektedir.

 

  1. Üniversitemiz “Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi”nde tanımlanan mazereti nedeniyle Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde ders kayıt işlemini tamamlayamayan öğrencilerin; 14 Şubat 2019 Perşembe gününe kadar Yönerge’de belirtilen belgelerle ilgili akademik birime başvurmaları gerekmektedir.

 

  1. İlgili yönetim kurullarınca kayıtlarla ilgili mazereti Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’ne göre incelenen ve kabul edilen öğrenciler, 25-26 Şubat 2019 tarihinde danışmanlarıyla birlikte ders kaydı yapabilecektir. Takvimde belirlenen tarihler ile tanımlanan süreçlere uymayan öğrenciler, ders kaydını tamamlamadıklarından öğrencilik haklarından yararlanamayacaklardır.

 

  1. 7-8 Şubat 2019 tarihlerinde ders kaydını, 11-12 Şubat 2019 tarihlerinde ise danışman onayını tamamlayan öğrenciler; 25-26 Şubat 2019 tarihlerinde ders ekleme-bırakma işlemlerini yapabilecektir.
background image