Duyuru
Af Başvurusuyla Gazi Üniversitesine Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine
27 Eylül 2018 | 11:29

Lisansüstü programlardan ilişiği kesilenlerin yeniden öğrenime devamlarını sağlayan 7143 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 78'nci maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar için tıklayınız.

 

7143 sayılı Kanun kapsamında başka bir Üniversiteye kayıt yaptırıp Üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyen lisansüstü öğrenciler 19 Eylül 2018 - 30 Kasım 2018 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Başvurular, ilgili Enstitüye şahsen veya noter tasdikli vekaletname verilen kişi aracılığı ile yapılabilir. Posta, kargo, belgegeçer (faks), e-posta vb. yollarla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

 

İşi veya ikameti nedeniyle Gazi Üniversitesi'ndeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapmak isteyenler için istenen belgeler;

a) Başvuru Dilekçesi

b) Adli Sicil Kaydı (Son bir hafta içerisinde e-devletten alınabilir),

c) Son üç ay içerisinde çekilmiş 3 adet beyaz arka fonlu biyometrik vesikalık fotoğraf,

d) Nüfus cüzdanı fotokopisi (Yabancı uyruklular için pasaportun aslı ve fotokopisi),

e) Askerlik durum belgesi (Son bir ay içerisinde e-devletten alınabilir),

f) Kayıtlı olduğu Üniversiteden alınmış onaylı öğrenci belgesi,

g) Kayıtlı olduğu Üniversiteden alınmış onaylı transkript (Not durum çizegesi),

h) Kayıtlı olduğu Üniversiteden alınmış onaylı ders planı ve içerikleri,

i ) İşinin veya ikametinin Ankara'da bulunduğuna dair belge.

background image