Duyuru
Af Başvurusu Hakkında
28 Haziran 2018 | 14:02

18 Mayıs 2018  tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanunun 15. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanuna eklenen Geçici 78. maddesinin af hükümlerinden faydalanmak isteyen Üniversitemiz ile ilişiği kesilen öğrencilerin en geç 18 Eylül 2018 mesai bitimine kadar başvuru dilekçesini doldurarak ilgili Enstitüye  şahsen ya da noter vekaleti verilen kişi aracılığı ile başvurmaları gerekmektedir.

Önemle duyurulur...

Af Başvuru Dilekçesi

Açıklamalar

1) 18 Eylül 2018 tarihine kadar başvuru yapılabilir.

2) Tezli yüksek lisans veya doktora programına bu Kanun kapsamında yararlanarak kayıt yaptırmak isteyen ve halen başka bir tezli yüksek lisans ve/veya doktora programında kayıtlı olanların, kayıtlı olduğu programlardaki kayıtlarını 18 Eylül 2018 tarihine kadar sildirmedikleri sürece başvuruları işleme alınmaz.

3) Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler başvuru yapamazlar.

4) Af başvurusu şahsen veya noter  tasdikli vekâletname ile yapılabilir. Posta, kargo, belgegeçer (faks) , e-posta vb. yollarla yapılan başvurular işleme alınmaz.

 

 

İstenen Belgeler

1- Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

2-Adli Sicil Kaydı. (Son bir hafta içerisinde alınmış )

3-Üç adet beyaz arka fonlu biyometrik –vesikalık fotoğraf  (Son üç ay içerisinde  çekilmiş)

4-Nüfus cüzdanı fotokopisi. (Yabancı uyruklular için pasaportun aslı ve fotokopisi)

5-Askerlik Durum Belgesi. (Son bir ay içerisinde alınmış olması-E-Devletten alınabilir. )
 

 

7143 sayılı Kanun için tıklayınız.


7143 sayılı Kanunun Uygulama İlkeleri için tıklayınız.

 

background image