Duyuru
100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuruları
28 Temmuz 2017 | 05:40

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

100/2000 YÖK Doktora Bursu Kapsamında

Doktora Programları Başvuru Koşulları ve Kontenjanları

 

 

 

Önemli Bağlantılar: Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul Ve Esaslar
 

Başvuru ve Kesin Kayıt Tarihleri

Başvuru Tarihi

31 Temmuz 2017 Pazartesi - 22 Ağustos 2017 Salı

Mülakata Gireceklerin İlanı

23 Ağustos 2017 Çarşamba 

Mülakat

24 Ağustos 2017 Perşembe

Kazananların İlanı

25 Ağustos 2017 Cuma

Kesin Kayıtların Yapılması

25 Ağustos 2017 Cuma - 06 Eylül 2017 Çarşamba

Başvuru Adresi

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Merkez Kampüs, A/30

06500

Teknikokullar ANKARA

Doktora Mülakat Yeri

Gazi Üniversitesi Hersek Binası Okul Öncesi Eğitimi Bölümü,

06500 Teknikokullar/ANKARA

 

 

 

Genel Başvuru Şartları ve Genel Bilgiler

1.      T.C. Vatandaşı olmak.

2.      Kesin kayıt hakkı kazanan doktora öğrencileri için kamu veya özel herhangi bir iş yerinde çalışmıyor olmak (çalışmadığını belgelemesi gerekmektedir).

3.      Doktora için Tezli Yüksek Lisans, Bütünleşik Doktora için Lisans mezunu olmak. Bilgilerin YÖKSİS veri tabanında kaydı olması gerekmektedir. (Mezuniyet bilgilerinizi  https://www.turkiye.gov.tr/hizmetler adresinden kontrol ediniz.)

4.      Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak (Ders aşamasında olmak).

5.      Başvurular enstitümüze şahsen yapılacaktır. Posta, kargo, fax, e-mail vb. başvurular kabul edilmeyecektir.

6.      Burs kazanan doktora öğrencilerine azami 4 yıl, bütünleşik doktora öğrencilerine 5 yıl boyunca yılda 12 ay ve ayda 1800 TL burs ödemesi yapılacaktır.

7.      Kayıt donduran öğrencilere bu süre zarfında ücret ödemesi yapılmayacaktır.

8.      Burs alacak öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam  etmeleri gerekmektedir.

9.      Mazeretsiz olarak eğitimine devam etmeyen veya ara veren burslu öğrenciler, kayıtlı olduğu Doktora Programından kaydı silinir.

 

Başvuru Evrakları

  1. Başvuru Formu (Tıklayınız).   

2. Doktora için Tezli Yüksek Lisans, Bütünleşik Doktora için Lisans diplomasının aslı ve fotokopisi (Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olan adaylardan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış Denklik Belgesi ve diploma ile not dökümünün onaylı Türkçe tercümesi).

3.      Doktora için Tezli Yüksek Lisans, Bütünleşik Doktora için Lisans mezuniyet not dökümü aslı.

4.      ALES sınav sonuç belgesi; (Geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren 3 yıldır.)

5.      KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS veya YÖKDİL sınav sonuç belgesi; (Geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren 5 yıldır.)   (TOEFL geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren 2 yıldır.)

6.      Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi.

7.      Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir işyerinde çalışmadığı gösteren onaylı belge.

8.      Askerlik Durum Belgesi son 3 ay içerisinde alınmış.

9.      Biyometrik özellikli (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) vesikalık fotoğraf 1 adet.

Değerlendirme

Doktora programları için ön değerlendirme ve giriş başarı puanının hesaplanmasında Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınır. Elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar öğrenci alınır.

Doktora programlarında giriş başarı puanı 70,00'in altında olanlar başarısız sayılır. Adayların giriş puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES, mülakat sınav notu ile yüksek lisans mezuniyet ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

Doktora programların mülakat/yazılı giriş sınavı notu yüz (100) üzerinden elli (50) puanın altında olanların başarı puanı hesaplanmaz.

 

Giriş Başarı Puanı Hesaplaması

 

ALES / Eşdeğer Puan

Mezuniyet Notu 4’lük
(YÖK’ün 100’lük çevrimi)

Yazılı / Mülakat Sonucu

% 50’si

%25

%25

 
 
Doktora Kontenjan ve Başvuru Koşulları

 

Anabilim Dalı

 

Alan

 

Kontenjan

 

Başvuru Koşulları

 

Özel Koşullar

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

14

 1-T.C Vatandaşı Olmak

 

 2- Çocuk Gelişimi/ Çocuk Gelişimi ve Eğitimi/ Okul Öncesi Eğitimi Lisans ve Yüksek Lisans mezunu olmak.

 

 3- Resmi ya da özel herhangi bir kurum-kuruluşta çalışmıyor olmak.

 

 4-Okul Öncesi Doktora programına kayıtlı olup tez aşamasına geçmemiş olanlar başvurabilir. Bu öğrenciler programa uyumlu olan derslerden muaf tutulacaklardır.

 

 

 

 

 

Doktora Programı için

 - ALES: 60

 - YDS,ÜDS, e-YDS, KPDS,YÖKDİL: 55

 - Lisans Mezuniyet Notu: 2,80/4,00

 - Yüksek Lisans Mezuniyet Notu: 3,00/4.00

 

Bütünleşik Doktora Programı için

 - ALES: 85

 - YDS,ÜDS, e-YDS, KPDS,YÖKDİL: 75

 - Lisans Mezuniyet Notu: 3.50/4,00

 

background image