YÖK Yürütme Kurulu’nun 09.06.2016 tarihli kararı ile yüksek lisans ve doktora yapanların azami süreleri dikkate alınmaksızın öğrenim süreleri yeniden başlatılmış ve yüksek lisansta olanlar için 3 yıl doktorada olanlar için 6 yıl ek süre verilmiştir.

YÖK Yürütme Kurulu’nun 07.03.2017 tarihli kararında ise, yukarıdaki azami sürelerin öğrencilik statülerinin devamı ile ilgili olduğu, 50/d ve ÖYP kapsamındaki araştırma görevlileri için YÖK ÖYP İlke ve Usulleri 10. Maddesi 2. Fıkrası gereği tabi oldukları yönetmelik azami süreleri içinde çalışmalarını tamamlayamayanların kadroları ile ilişiklerinin kesileceği belirtilmektedir. Bu süreler içinde yüksek lisans veya doktora programını tamamlayamayan araştırma görevlilerinin kadroları ile ilişiğin kesilmesi için durumları Üniversitelerine bildirilecektir.

 

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar

10/(2) Bu Usul ve Esaslar gereğince yabancı dil yeterliliği sağlamak için verilen süreler ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince azami süre içinde çalışmalarını tamamlayamayan, ÖYP'ye devam etmek istemeyen, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunda görevine başlamayan veya görevine başlayıp mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyen ÖYP araştırma görevlilerinin ilişikleri kesilerek haklarında taahhütname ve kefaletname senedi uyarınca işlem yapılır.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gelen yazıya ulaşmak için tıklayınız