20.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim kurulu başkanlığı’nın Lisansüstü eğitim, öğretim ve sınav yönetmeliğinin 35. Maddesinin 6. Bendine göre ; “Tezsiz Yüksek Lisans Programları Hariç Birden Fazla Lisansüstü Programa Kayıt Yaptırılamaz ve Devam Edilemez” ibaresi bulunduğundan enstitümüze kesin kayıt hakkı kazanmış ancak başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtları bulunan öğrencilerin kayıtlarını sildirmelerine fırsat verilerek mağduriyetinin giderilmesi amacıyla kesin kayıtlarımız 25.07.2016 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.