Duyuru
Enstitümüz Araştırma Görevlisi Kerim LAÇİNBAY'ın Resim Sergisi "ART-IK"
5 Şubat 2016 | 11:49

                                                                                                 

“ART- IK”
“Jean Baudrillard gibi düşünüp, Rene Magritte gibi söylemek: BU BİR BOYA TÜPÜ DEĞİLDİR !”


Tüketim toplumuna yönelik görüşleri ile dikkat çeken Baudrillard’ın felsefik bakış açısı ve dünya resim sanatına önemli katkıları bulunmuş Rene Magritte’in “Bu Bir Pipo Değildir” sözü, bu serginin manifestik alt yapısını oluşturmaktadır.
İçerisinde bulunduğumuz 21. yy’da, kullan - at kültürünün egemen olmaya başlamasıyla birlikte, postmodern özne, kendisini tüketim kültürünün hâkim olduğu bir ortamda bulur. Bu kültür, postmodern öznenin ‘ihtiyaç’ tanımı üzerinde de çeşitli değişiklikleri beraberinde getirir. Bu kültürün egemenliği, teknoloji kullanımıyla birlikte ihtiyaçlara ulaşılabilirliği arttırır; ancak ihtiyaçların estetik biricikliğini de yok sayar. Baudrillard, modern toplumlarda tüketimi, basit maddi nesnelerin değil; gösterge ve sembollerin tüketimi olarak tanımlar. Bunun anlamı ise, tüketilenlerin nesneler değil, düşünceler olduğudur. Sergideki çalışmalarda görülen kullanılmış boya tüpleri, bizlere bu bağlamda bir örüntü sunmaktadır.
Postmodern dünyada kalabalıklar içerisinde yalnızlaşmış figürler ve kullan - at kültürüne ait kiç nesnelerin kullanım sonrası çöpe dönüşmesi gibi; resimlerde yer alan sıkılmış, içi boşaltılmış boya tüpleri de bu kültüre yönelik bir eleştiridir. Tüketim kültürü içerisindeki sanatçının, en yakınındaki nesnelerden biri olan boya tüpleri ile anlatılmaya çalışılan bu kültür, tıpkı resimlerdeki kompozisyonlar gibi yığınsal bir özelliğe sahiptir. Yığınlaşmanın, yoğun bir şekilde anlatıldığı resim düzlemlerinde, tüketilmiş artık nesneler bu duruma hizmet etmektedir. Toplumsal yığınlaşmanın karakteristik benzerlikleri ise çalışmalarda, ritmik renk tercihleri ve artık sembollerle verilmeye çalışılmıştır.
Dolayısıyla çalışmaların ön yapısında yer alan atık ve artık nesneler metaforik anlamlar içermektedir.


Yani, BU BİR BOYA TÜPÜ DEĞİLDİR!

 

Şubat 2016
Kerim LAÇİNBAY

 

 

background image