Duyuru
2015-2016 BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI
22 Aralık 2015 | 13:23

                                                                      GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

            Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsünün aşağıda belirtilen Anabilim Dalı ve Bilim Dallarına  2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır.

 

Önemli Tarihler

Programlar ve Kontenjanları

Başvuru Şartları

Tezli Yüksek Lisans Özel Şartları

Doktora Özel Şartları

Tezsiz Yüksek Lisans Özel Şartları

Başvurularda Dikkat Edilecek Hususlar

Değerlendirme

İstenilen Belgeler

Başvuru Adresi için: https://onkayit.gazi.edu.tr/enstitu/

 

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ TARİHLER

İnternetten online başvuru yapılması

23 Aralık 2015- 6 Ocak 2016

Başvuru listelerinin enstitü tarafından ilanı

8 Ocak 2016

Ön kayıt: belge teslimi, kontrol işlemleri ve belge onayı (tüm adaylar tarafından ilgili enstitüye teslim)

11 -15 Ocak 2016

(Mesai Saatleri İçinde)

Lisansüstü programlarda sınava girmeye hak kazanan adayların ilanı (tezsiz programlar hariç)

              18 Ocak 2016

Lisansüstü programlara giriş sınavları (tezsiz programlar hariç)

         20-21-22 Ocak 2016

Kesin kayıt hakkı kazanan aday listelerinin ilanı

           29 Ocak 2016

Kesin Kayıt Tarihleri  1-3 Şubat 2016
Yedek Kontenjan İlanı ve Kaydı  4-5 Şubat 2016
Ders Kayıtları  11-12 Şubat 2016
Derslerin Başlaması  15 Şubat 2016
Danışman Onayları, Ders Ekleme-Bırakma  18-19 Şubat 2016

 

 

 

PROGRAMLAR ve KONTENJANLARI: 

 

 

 

 

 

 

 

ANABİLİM DALI

 

 

 

 

 

BİLİM DALI

 

 

YÜKSEK LİSANS

 

 

                DOKTORA

 

 

ALES

Puan

Türü

 

 

 

 

Yab.Uy.

Kontenjan

 

Tezli

Yüksek Lisans

 

Tezsiz

Yüksek

Lisans

 

Yüksek

Lisans

 

  Tezsiz     Yüksek      Lisans

 

Doktora

 

Eğitim Bilimleri

 

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

         30

75

10

Eşit Ağırlık

Sözel

2

2

    2

 

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Öğretmenliği

15

-

5

Eşit Ağırlık

Sözel

Sayısal

3

-

2

Müzik Öğretmenliği

 

20

-

5

Eşit Ağırlık

Sözel

Sayısal

3

-

2

 

 

 

İlköğretim

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği

20

-

10

Sayısal

2

-

2

Sınıf Öğretmenliği

20

30

10

Eşit Ağırlık

2

2

2

Okulöncesi Öğretmenliği

30

-

10

Eşit Ağırlık

-

-

-

 

 

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Biyoloji Öğretmenliği

15

-

5

Sayısal

3

-

2

Fizik Öğretmenliği

20

-

5

Sayısal

-

-

-

Kimya Öğretmenliği

15

-

-

Sayısal

-

-

-

 

 

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Coğrafya Öğretmenliği

10

-

5

Eşit Ağırlık

5

-

3

Tarih Öğretmenliği

10

-

5

Sözel

 

5

-

3

Felsefe Grubu Öğretmenliği

5

-

2

Eşit Ağırlık

Sözel

2

-

-

 

 

Yabancı Diller Eğitimi

Almanca Öğretmenliği

5+1*

-

-

Sözel

5

-

-

Fransızca Öğretmenliği

10

-

5

Sözel

2

-

2

Arapça Öğretmenliği

5

-

-

Sözel

5

-

-

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

10

-

10

Eşit Ağırlık

3

-

3

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

5

 

3

Sözel

-

-

-

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

5+4*

-

5

Eşit Ağırlık

Sözel

Sayısal

2

-

2

Drama ve Eğitim

Drama ve Eğitim

15

30

-

Eşit Ağırlık

Sözel

-

-

-

 

Türkçe Eğitimi

 

 

Türkçe Öğretmenliği

5

 

3

Sözel

-

-

-

Yabacı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi

5

 

3

Sözel

-

-

-

 

 • * Kara Kuvvetleri Komutanlığı kontenjanı

BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

 1.  Adayların yüksek lisans ve bütünleşik doktora programlarına başvurabilmeleri için dört yıllık lisans diploması, doktora programlarına başvurabilmeleri için yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
 2. Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesine sahip olmaları gerekir.
 3. Adaylar başvurdukları tezli programın puan türünde ALES’ten 60,00 ve üzeri (2013 yılı bahar dönemi ve daha sonraki yıllardaki ALES puanları geçerlidir), tezsiz programlarda ise 55,00 ve üzeri puana sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunca Denkliği verilmiş sınavların birinden eş değer puan almaları gerekir. Müracaat edilen anabilim dalının özel başvuru şartları için tıklayınız. 
 4. Doktora programlarına başvuru için KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS veya Yüksek Öğretim Kurulunca bu sınavlara eş değerliliği verilmiş yabancı dil sınavlarından 55 ve üzerinde bir puana sahip olmak şartı aranır. Yabancı diller eğitimi (İngilizce Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği, Fransızca Öğretmenliği, Arapça Öğretmenliği) bilim dallarına başvuracak adayların ikinci bir yabancı dilden en az 55 puan almış olmaları zorunludur. Ayrıca, ilgili anabilim dalları akademik kurullarınca belirlenen yabancı dil belgesine sahip olma şartı ve/veya bu sınavlara ait taban puanlar enstitü web sayfasında duyurulmaktadır. Müracaat edilen anabilim dalının özel başvuru şartları için  tıklayınız. 
 5. Gazi Üniversitesinden mezun olan adaylar Gazi Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosunu,   Gazi Üniversitesi dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar YÖK Not Dönüşüm Tablosunu kullanacaklardır.  EK 1(a): YÖK Not Dönüşüm Tablosu için  tıklayınız. EK 1(b): Gazi Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu için tıklayınız
 6. Mektup veya e-posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
 7. Kendi imkânları ile lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar ilanda belirtilen şartları yerine getirmek kaydıyla lisansüstü programlara kabul edilir.
 8. Adaylar Gazi Üniversitesi bünyesindeki tezli lisansüstü programlardan en fazla ikisine ve tezsiz lisansüstü programlardan en fazla ikisine başvurabilir. Başvurulan programların giriş sınav saatlerinin veya kesin kayıt sonrası ders programlarının çakışması durumunda Enstitünün sorumluluğu yoktur.

 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖZEL ŞARTLAR: 

 

 

 

 

ANABİLİM DALI

 

 

 

 

BİLİM DALI

 

 

 

 

ÖZEL ŞARTLAR

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültesi mezunu olmak veya diğer fakültelerden mezun olup pedagojik formasyon almış olmak

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültesi mezunu olmak veya diğer fakültelerden mezun olup pedagojik formasyon almış olmak

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Güzel Sanatlar alanı mezunu olmak. (resim, heykel, grafik, seramik ve tekstil)

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Güzel Sanatlar alanı mezunu olmak. (resim, heykel, grafik, seramik ve tekstil)

Müzik Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Müzik Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin Müzik Bölümü mezunu olmak ve pedagojik formasyon almış olmak

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Müzik Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin Müzik Bölümü mezunu olmak ve pedagojik formasyon almış olmak

 

 

 

İlköğretim

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği

 

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültelerinin Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği ve   Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programlarından  mezunu olmak.

ALES ≥ 70 puan, 

Lisans not ort. ≥ 2.50/4.0 veya 65/100 puan

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN:

Eğitim Fakültelerinin Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği ve   Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programlarından  mezunu olmak.

Lisans not ort. ≥ 2.50/4.0 veya 65/100 puan

Sınıf Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği, Sınıf Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim dallarından birinden bir lisans diploması veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesine sahip olmak.

Not: Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi öğrencileri sınavda başarılı oldukları takdirde bilimsel hazırlık alacaklardır.

Lisans not ortalamasının en az 2,50/4,00 veya 65/100 olması ve ALES EA puanının en az 65 puan olması

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği, Sınıf Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim dallarından birinden bir lisans diploması veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesine sahip olmak.

Not: Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi öğrencileri sınavda başarılı oldukları takdirde bilimsel hazırlık alacaklardır.

Lisans not ortalamasının en az 2,50/4,00 veya 65/100 olması

Okulöncesi Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi, Çocuk Gelişimi , Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümleri lisans mezunu olmak.

ALES en az 65 puan

 

 

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Biyoloji Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Biyoloji Eğitimi, Biyoloji, Fen Bilgisi Eğitimi mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Biyoloji Eğitimi, Biyoloji ve Fen Bilgisi Eğitimi mezunu olmak.

Fizik Öğretmenliği

Üniversitelerin, Fizik Eğitimi ABD, Fizik Lisans, Fen Bilgisi Öğretmenliği programlarından mezun olmak.

Kimya Öğretmenliği

Kimya Eğitimi mezunları, Fen Fakültesi Kimya mezunları, Kimya Mühendisleri ve Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunları başvurabilir. Kimya Eğitimi Anabilim Dalı hariç, diğer programlardan gelen adaylar, geldikleri programa göre  bilimsel hazırlık uygulanacaktır. Bilimsel Hazırlıkta hangi derslerin alınacağına öğrencinin durumuna göre karar verilecektir.

Türkçe Eğitimi

Türkçe Öğretmenliği

Türkçe Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmak.

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN : Alan sınırlaması yok.

 

YDS’den en az 55 almış olmak.

 

 

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Coğrafya Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Coğrafya veya Coğrafya Öğretmenliği mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN Coğrafya veya Coğrafya Öğretmenliği mezunu olmak.

Tarih Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Tarih, Tarih Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi alanlarında lisans mezunu olmak.

 YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Lisans eğitimini Tarih, Tarih Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi alanlarında yapmış olmak.

Felsefe Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN ; Felsefe Grubu Öğrt. lisans mezunu olmak veya Edebiyat/ Fen-Edebiyat fakültesi Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji alanında lisans mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak.

 

Yabancı Diller Eğitimi

Fransızca Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN : Üniversitelerin Fransızca Öğretmenliği, Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Mütercim-Tercümanlık Bölümlerinden mezun olmak.

YDS (Fransızca) en az 80 puan almış olmak

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : Üniversitelerin Fransızca Öğretmenliği, Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Mütercim-Tercümanlık Bölümlerinden mezun olmak.

En az Fransızca  DELF (B2) almış olmak (80)

Almanca Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN : Alman Dili Eğitimi Lisans mezunu olmak. Almanca YDS veya ÖSYM tarafından kabul edilen eşdeğer sınavlardan en az 75 puan almış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : Almanca  YDS  veya ÖSYM tarafından kabul edilen eşdeğer sınavlardan en az 75 puan almış olmak.

Arapça Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN : Arapça YDS’ den en az 40 puan almış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: -

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Herhangi bir 4 (Dört) yıllık lisans programından mezun olmak. BÖTE Bölümünden farklı bölümlerden mezun olanlara 1 (bir) yıllık bilimsel hazırlık programı uygulanır.

Yabancı Dil Sınavından (YDS ve dengi) 50 puan almış olmak.

YABANCI  UYRUKLULAR İÇİN: Herhangi bir 4 (Dört) yıllık lisans programından mezun olmak. BÖTE Bölümüne denkliği kabul edilmemiş bölümlerden mezun olanlara 1 (bir) yıllık bilimsel hazırlık programı uygulanır.

Yabancı Dil Sınavından (YDS ve dengi) 50 puan almış olmak.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Çocuk gelişimi, Çocuk Gelişim Eğitimi, Okulöncesi Eğitimi programlarından lisans mezunu olmak.

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak. ALES en az 65 puan.

Drama ve Eğitim

Drama ve Eğitim

Öğretmenlik alanlarından, alan ve alan eğitimi veren fakültelerden mezun olup ve/veya Pedagojik formasyona sahip olmak.

 

ÖNEMLİ NOT: Lisansüstü programlara kabul edilen, ancak lisans ya da yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı programlarda almış olanlara “Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanır. Bu programın süresi en çok bir yıldır. 

DOKTORA ÖZEL ŞARTLARI: 

 

 

 

ANABİLİM DALI

 

 

 

BİLİM DALI

 

 

 

ÖZEL ŞARTLAR

 

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

 

 

 

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Güzel Sanatlar alanında Yüksek Lisans yapmış olmak

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Güzel Sanatlar alanında Yüksek Lisans yapmış olmak

Müzik Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Müzik Öğretmenliği yüksek lisans mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Müzik Öğretmenliği yüksek lisans mezunu olmak. 

 

İlköğretim

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği

 

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültelerinin Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği alanlarında yüksek lisans yapmış olmak veya pedagojik formasyona sahip olan Fen ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji Bölümlerinde yüksek lisans yapmış olmak.

ALES ≥75 puan, Yüksek Lisans not ort. ≥ 3.0/4.0 veya 75/100,  Yabancı Dil puanı ≥60

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültelerinin Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği alanlarında yüksek lisans yapmış olmak veya pedagojik formasyona sahip olan Fen ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji Bölümlerinde yüksek lisans yapmış olmak.

Yüksek Lisans not ort. ≥ 3.0/4.0 veya 75/100,  Yabancı Dil puanı ≥60

Sınıf Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği, Sınıf Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim dallarından birinden bir tezli yüksek lisans diploması veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesine sahip olmak.

Not: Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi öğrencileri sınavda başarılı oldukları takdirde bilimsel hazırlık alacaklardır.

Yüksek Lisans not ortalamasının en az 3,00/4,00 veya 70/100 olması

Ales en az 70 puan

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği, Sınıf Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim dallarından birinden bir tezli yüksek lisans diploması veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesine sahip olmak.

Not: Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi öğrencileri sınavda başarılı oldukları takdirde bilimsel hazırlık alacaklardır.

Yüksek Lisans not ortalamasının en az 3,00/4,00 veya 70/100 olması

Okulöncesi Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi, Çocuk Gelişimi , Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümleri lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.

ALES en az 70 puan

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Biyoloji Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Biyoloji Eğitimi, Biyoloji, Fen Bilgisi Eğitimi yüksek lisans mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Biyoloji Eğitimi, Biyoloji, Fen Bilgisi Eğitimi yüksek lisans mezunu olmak.

Fizik Öğretmenliği

Fizik Eğitimi, Fizik Yüksek Lisans ve Fen Bilgisi Eğitimi ABD Yüksek Lisans yapmış olmak.

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Coğrafya Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Coğrafya  ve Coğrafya öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği yüksek lisans  mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN Coğrafya  ve Coğrafya öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği yüksek lisans  mezunu olmak.

Tarih Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Tarih, Tarih Eğitimi alanlarında yüksek lisans  mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Tarih, Tarih Eğitimi alanlarında yüksek lisans  mezunu olmak.

Felsefe Grubu Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Felsefe Grubu Eğitimi, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji Lisans Mezunu olmak.

 

 

 

Yabancı Diller Eğitimi

Fransızca Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN : Üniversitelerin Fransızca Öğretmenliği, Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Mütercim-Tercümanlık Bölümlerinden mezun olmak.

YDS (Fransızca) en az 80 puan almış olmak

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : Üniversitelerin Fransızca Öğretmenliği, Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Mütercim-Tercümanlık Bölümlerinden mezun olmak.

En az Fransızca DELF (B2) almış olmak(85)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN : BÖTE  alanında  yüksek lisans yapmış olmak.

YABANCI  UYRUKLULAR İÇİN: BÖTE  alanında  yüksek lisans yapmış olmak.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Çocuk gelişimi, Çocuk Gelişim Eğitimi, Okulöncesi Eğitimi programlarından yüksek lisans mezunu olmak.

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Yüksek lisansını Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim dalında yapmış olmak. ALES en az 70 puan.

Türkçe Eğitimi

Türkçe Öğretmenliği

Türkçe Eğitimi Bilim dalında Yüksek lisans yapmış olmak.

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilim Dalı veya Yurtdışındaki Türk Çocuklarına Türkçenin Öğretimi Bilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak.YDS veya dengi sınavdan 60 almak.

ÖNEMLİ NOT : Lisansüstü programlara kabul edilen, ancak lisans ya da yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı programlarda almış olanlara “Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanır. Bu programın süresi en çok bir yıldır. 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖZEL ŞARTLARI: 

 

 

 

ANABİLİM DALI

 

BİLİM DALI

 

ÖZEL ŞARTLAR

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN En az bir  (1) yıl eğitim öğretim, yönetim veya denetim alanında  iş deneyimine sahip olmak.

YABANCI  UYRUKLULAR İÇİN En az bir (1) yıl eğitim öğretim, yönetim veya denetim alanında  iş deneyimine sahip olmak.

İlköğretim Anabilim Dalı

Sınıf Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN : Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği, Sınıf Eğitimi, Anabilim Dallarından birinden bir lisans diploması veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesine sahip olmak.

Lisans not ortalamasının en az 2,50/4,00 veya 65/100 olması

YABANCI  UYRUKLULAR İÇİN : Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği, Sınıf Eğitimi, Anabilim Dallarından birinden bir lisans diploması veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesine sahip olmak.

Lisans not ortalamasının en az 2,50/4,00 veya 65/100 olması

Drama ve Eğitim

Drama ve Eğitim

Öğretmenlik alanlarından, alan ve alan eğitimi veren fakültelerden mezun olup ve/veya Pedagojik formasyona sahip olmak.

 

*Tezsiz yüksek lisans programı öğrenim harçları kredi x 100 TL’dir.

Programlar toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla alacağı dersler ile dönem projesinden oluşur. Programı tamamlama süresi azami 3 yıldır. 

 

BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

     

 1.  Adaylar, ön kayıt işlemlerini https://ogrenci.gazi.edu.tr adresindeki Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi bağlantısından şifre alarak ve sisteme erişip gerekli alanları doldurarak, internet üzerinden yaparlar. Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların bilgileri tam ve doğru girdiklerine dair onay vermeleri gerekmektedir. Onaydan sonra program değişikliği ya da herhangi başka bir düzeltme yapılmayacağından, bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra onay verilmelidir. Aday tarafından onay verilmeyen başvurular geçersiz sayılır.
 2. 06 Ocak 2016 tarihinden sonraki tarihlerde mezun olan adayların, lisansüstü programlara başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 3. Lisansüstü programlara başvuru yapan adaylar belge teslimi, kontrol işlemleri ve başvuru onayı için bizzat kendileri enstitüye geleceklerdir. Belgelerini enstitüye ibraz etmeyen ve doğruluğunu onaylatmayan adayların ön kayıtları yapılmaz, başvuruları geçersiz sayılır. 
 4.  Ön kayıt işlemleri için sisteme biyometrik özellikli (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) vesikalık fotoğrafın yüklenmesi zorunludur.
 5. Sistemde eğitim bilgileri girilirken mezun olunan okul ya da bölüm isminin sistemde olmaması halinde ilgili enstitü ile irtibata geçerek bölümünüzün eklenmesini sağlayınız.
 6. Yabancı dil puanı girişi sırasında sadece ÜDS/KPDS/YDS/e-YDS ya da Yükseköğretim Kurulunca bu sınavlara eş değerliliği verilmiş yabancı dil sınavlarından birinden alınan puan geçerlidir. Bu dillere ait dönüşümler, Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri dönüşüm tablosuna göre yapılır. EK 2: İlgili duyuru ve tablo için  tıklayınız
 7. ALES ya da bu sınavlara eş değerliği verilmiş GMAT, GRE sınavlarından alınan puan geçerlidir. (GRE ile başvuracak adayların 21 Aralık 2015 – 06 Ocak 2016 tarihleri arasında istenilen belgelerle enstitüye şahsen başvurmaları gerekmektedir) EK 3: İlgili tablo için  tıklayınız.
 8. Yabancı uyruklu adaylar öğrenci olma hakkı kazandıklarında normal öğretim (tezli yüksek lisans ve doktora programları) için Bakanlar Kurulunca belirlenen katkı payı ve öğrenim ücretlerini Gazi Üniversitesi Senatosunun ülkeler için belirlediği kat sayı çarpımıyla ortaya çıkacak miktarda öderler.  Senato kararı için tıklayınız. 
 9. Yabancı uyruklu adayların beyan ettikleri belgeleri Büyükelçiliklerine yazışma yapılarak doğrulukları teyit ettirilecektir. Belgelerinin doğrulukları teyit edilmeyen adayların kazanmış olsalar bile kayıtları geçersiz sayılacaktır.
 10. Lisansüstü programlara başvuran adaylar, hak mahrumiyetine uğramamaları için Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini mutlaka okumaları gerekmektedir. EK 4: Yönetmelik için   tıklayınız.
 11. Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Bu durumda kayıt alınmış olsa bile adayın kaydı iptal edilecektir. 

 

DEĞERLENDİRME

 1. Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylardan sınava alınacak adayların sayısı, ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlıdır.
 2. Yüksek lisans/bütünleşik doktora ve doktora programları için ön değerlendirme ve giriş başarı puanının hesaplanmasında Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. Elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar kayıt alınır. Yabancı uyruklu adayların değerlendirmesi ve sıralaması kendi içlerinde yapılır.
 3. Tezli programların mülakat giriş sınavı notu yüz üzerinden yüksek lisans için 40 ve doktora için 50 puanın altında olanların başarı puanı hesaplanmaz, başvuruları dikkate alınmaz.
 4. Yüksek lisans programlarında giriş başarı puanı 60,00’ın, doktora programlarında 70,00’in ve bütünleşik doktora programlarında ise 85,00’in altında olanlar başarısız sayılır. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla ALES, mülakat sınav notu ile lisans/yüksek lisans mezuniyet ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Sonuçlar enstitü web sayfasında ilan edilir.

YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

        1-Yabancı uyruklu adayların değerlendirmesi kendi içinde yapılır. Gazi Üniversitesi Senatosu kararı doğrultusunda yabancı uyruklu öğrenci sayısını ülkelere göre çeşitlendirmek için ülke kontenjanlarına sınırlama getirilmiştir. İlgili senato kararı için tıklayınız.  

 

İSTENİLEN BELGELER

A-ÖN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

 1. Lisans/yüksek lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti, lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için YÖK tarafından verilmiş denklik belgesi (Yabancı uyruklu adaylar ve yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar için diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi ile yeminli tercüme bürosu tarafından yapılmış Türkçe tercümesini ibraz etmeleri gerekmektedir).
 2. Yüksek lisansa başvuran adaylar için lisans, doktora programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans not dökümü (Yabancı uyruklu adaylar ve yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar için not dökümünün aslı veya onaylı sureti ile yeminli tercüme bürosu tarafından yapılmış Türkçe tercümesini ibraz etmeleri gerekmektedir)
 3. ALES belgesi veya eşdeğeri olarak kabul edilen GRE, GMAT vb. sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti
 4. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Merkezi yabancı dil sınavlarından veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birine ait: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Farsça, Çince ve Japonca)  
 5. Yabancı uyruklu adaylar için 3 adet biyometrik (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) özellikli vesikalık fotoğraf, pasaport aslı ve fotokopisi
 6. Yabancı uyruklu adayların Türkçe'den başarılı olduğunu gösterir 100'lük not karşılığını gösteren en az C1 düzeyinde TÖMER belgesi

B-YAZILI SINAV/MÜLAKAT VE/VEYA UYGULAMA SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Nüfus cüzdanı veya pasaport (bunların dışında herhangi bir kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmez)
 2. Enstitü tarafından onaylanmış Ön Kayıt Aday Başvuru Bilgi Formu. (Ön Kayıt Aday Başvuru Bilgi Formu sistemden alınacak)

         C-  KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

 1. Hak kazandığı programa kesin kayıt yaptırmak istediğine dair dilekçe
 2. Erkek adaylar için, son 6 ay içinde alınan Askerlik Durum Belgesi (yabancı uyruklu adaylar hariç)
 3. 3 adet biyometrik (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) özellikli vesikalık fotoğraf
 4. Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi

 

 

Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği tam metin için tıklayınız.

background image