Duyuru
2015 - 2016 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI
25 Haziran 2015 | 13:20

                                                                           GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

            Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsünün aşağıda belirtilen Anabilim Dalı ve Bilim Dallarına  2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır.

 

Önemli Tarihler

Programlar ve Kontenjanları

Başvuru Şartları

Tezli Yüksek Lisans Özel Şartları

Doktora Özel Şartları

Tezsiz Yüksek Lisans Özel Şartları

Başvurularda Dikkat Edilecek Hususlar

Değerlendirme

İstenilen Belgeler

Başvuru Adresi için: https://onkayit.gazi.edu.tr/enstitu/

 

ÖNEMLİ TARİHLER

İnternetten online başvuru yapılması

29 Haziran 2015- 14 Temmuz 2015

Başvuru listelerinin enstitü tarafından ilanı

15 Temmuz 2015

Ön kayıt: belge teslimi, kontrol işlemleri ve belge onayı (tüm adaylar tarafından ilgili enstitüye teslim)

20 -24 Temmuz 2015

(Mesai Saatleri İçinde)

Lisansüstü programlarda sınava girmeye hak kazanan adayların ilanı (tezsiz programlar hariç)

              30 Temmuz 2015

Lisansüstü programlara giriş sınavları (tezsiz programlar hariç)

         3 - 4 Ağustos 2015

Kesin kayıt hakkı kazanan aday listelerinin ilanı

           10 Ağustos 2015

 

 

 

PROGRAMLAR ve KONTENJANLARI: 

 

 

 

 

 

 

ANABİLİM DALI

 

 

 

 

 

BİLİM DALI

 

 

YÜKSEK LİSANS

 

 

               DOKTORA

 

 

ALES

Puan

Türü

 

 

 

 

Yab.Uy.

Kontenjan

 

Tezli

Yüksek Lisans

 

Tezsiz

Yüksek

Lisans

 

 

Yüksek

Lisans

 

 

Doktora

 

 

 

 

Eğitim Bilimleri

 

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

20

50

10

Eşit Ağırlık

Sözel

2

2

Eğitim Programları ve Öğretim

15

40

10

Sözel

2

1

Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri

15

-

-

Sözel

2

-

Eğitim Teknolojileri

10

-

5

Sözel

2

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 13 - 6 Eşit Ağırlık 3 2
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme  6 25 - Eşit Ağırlık  - -

 

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Öğretmenliği

15

-

5

Eşit Ağırlık

Sözel

Sayısal

1

1

Müzik Öğretmenliği

 

10

-

3

Eşit Ağırlık

Sözel

Sayısal

3

2

 

 

 

İlköğretim

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği

30

-

15

Sayısal

2

2

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği  15 - 10 Sözel 3 3

Sınıf Öğretmenliği

20

30

15

Eşit Ağırlık

2

2

Matematik Öğretmenliği

10

-

2

Sayısal

2

-

Okulöncesi Öğretmenliği

30

-

10

Eşit Ağırlık

-

-

 

 

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Biyoloji Öğretmenliği

20

-

4

Sayısal

3

2

Fizik Öğretmenliği

20

-

5

Sayısal

-

-

Kimya Öğretmenliği

20

-

5

Sayısal

-

-

Matematik Öğretmenliği  12 - - Sayısal 2 -

 

 

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Coğrafya Öğretmenliği

10

-

5

Eşit Ağırlık

5

2

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği  15 - 5+1* + 1 ** Sözel 5 3
Tarih Öğretmenliği  15 - 5 Sözel  5 3

Felsefe Grubu Öğretmenliği

20

-

5

Eşit Ağırlık

Sözel

-

-

Yabancı Diller Eğitimi  Almanca Öğretmenliği  10 - - Sözel  10 -
İngilizce Öğretmenliği  15+3* - 8 Sözel 10 4
Fransızca Öğretmenliği 10 - 5 Sözel 2 2
Arapça Öğretmenliği 10 - 5 Sözel 4 1
Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi  15 - 10 Sözel 10 10
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi 10+2* - 10 Sözel 10 10
Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi 10 - - Sözel 10 -

Özel Eğitim

Özel Eğitim

-

-

10

Sözel

-

-

Görme Engelliler Eğitimi  10 -   Sözel 2 -

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

10+1*

-

5

Eşit Ağırlık

2

2

Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

15

 

5

Sözel

1

1

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

5+5*

-

5

Eşit Ağırlık

Sözel

Sayısal

2

2

Drama ve Eğitim  Drama ve Eğitim  15 30 -

Eşit Ağırlık 

Sözel

- -

* Jandarma Genel Komutanlığı Kontenjanı

** Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kontenjanı 

 

BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

 1.  Adayların yüksek lisans ve bütünleşik doktora programlarına başvurabilmeleri için dört yıllık lisans diploması, doktora programlarına başvurabilmeleri için yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
 2. Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesine sahip olmaları gerekir.
 3. Adaylar başvurdukları tezli programın puan türünde ALES’ten 60,00 ve üzeri (2012 yılı güz dönemi ve daha sonraki yıllardaki ALES puanları geçerlidir), tezsiz programlarda ise 55,00 ve üzeri puana sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunca Denkliği verilmiş sınavların birisinden eş değer puan almaları gerekir. Müracaat edilen anabilim dalının özel başvuru şartları için tıklayınız. 
 4. Doktora programlarına başvuru için KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS veya Yüksek Öğretim Kurulunca bu sınavlara eş değerliliği verilmiş yabancı dil sınavlarından 55 ve üzerinde bir puana sahip olmak şartı aranır. Yabancı diller eğitimi (İngilizce Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği, Fransızca Öğretmenliği, Arapça Öğretmenliği) bilim dallarına başvuracak adayların ikinci bir yabancı dilden en az 55 puan almış olmaları zorunludur. Ayrıca, ilgili anabilim dalları akademik kurullarınca belirlenen yabancı dil belgesine sahip olma şartı ve/veya bu sınavlara ait taban puanlar enstitü web sayfasında duyurulmaktadır. Müracaat edilen anabilim dalının özel başvuru şartları için  tıklayınız.
 5. Gazi Üniversitesinden mezun olan adaylar Gazi Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosunu,   Gazi Üniversitesi dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar YÖK Not Dönüşüm Tablosunu kullanacaklardır.  EK 1(a): YÖK Not Dönüşüm Tablosu için  tıklayınız. EK 1(b): Gazi Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu için tıklayınız
 6. Mektup veya e-posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
 7. Kendi imkânları ile lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar ilanda belirtilen şartları yerine getirmek kaydıyla lisansüstü programlara kabul edilir.
 8. Adaylar Gazi Üniversitesi bünyesindeki tezli lisansüstü programlardan en fazla ikisine ve tezsiz lisansüstü programlardan en fazla ikisine başvurabilir. Başvurulan programların giriş sınav saatlerinin veya kesin kayıt sonrası ders programlarının çakışması durumunda Enstitünün sorumluluğu yoktur.

 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖZEL ŞARTLAR: 

 

 

 

ANABİLİM DALI

 

 

 

BİLİM DALI

 

 

 

ÖZEL ŞARTLAR

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN Eğitim Fakültesi mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN Eğitim Fakültesi mezunu olmak.

Eğitimde Programları ve Öğretimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yüksek öğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik formasyon eğitimi almış adaylar başvurabilir.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yüksek öğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik formasyon eğitimi almış yabancı uyruklu ve söz konusu eğitimlerinin yurt dışında almışlar ise YÖK denkliği sağlamış olan adaylar başvurabilir.

Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yüksek öğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik formasyon eğitimi almış adaylar başvurabilir.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yüksek öğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik formasyon eğitimi almış yabancı uyruklu ve söz konusu eğitimlerinin yurt dışında almışlar ise YÖK denkliği sağlamış olan adaylar başvurabilir.

Eğitim Teknolojileri

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yüksek öğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik formasyon eğitimi almış adaylar başvurabilir.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yüksek öğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik formasyon eğitimi almış yabancı uyruklu ve söz konusu eğitimlerinin yurt dışında almışlar ise YÖK denkliği sağlamış olan adaylar başvurabilir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans mezunu olmak. Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan almış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Rehberlik ve Psikolojik Danışma ya da Psikoloji Lisans mezunu olmak.

-TÖMER’den dil  belgesi: C

-Uluslar arası bir yabancı sınavından İngilizce için en az 50, Fransızca ve Almanca için en az 60 puan almış olmak.

- 2 adet referans mektubu, 
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 

Alan sınırlaması yok.

Yabancı Dil (İng.) puanın en az 55 olması.

 

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Güzel Sanatlar alanı mezunu olmak. (resim, heykel, grafik, seramik, tekstil,vb)

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Güzel Sanatlar alanı mezunu olmak. (resim, heykel, grafik, seramik, tekstil, vb)

Müzik Öğretmenliği

Alan sınırlaması yok.

 

 

 

İlköğretim

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği

 

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültelerinin Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği ve   Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programlarından  mezunu olmak.

ALES ≥ 70 puan, 

Lisans not ort. ≥ 2.50/4.0 veya 65/100 puan

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültelerinin Sosyal Bilgiler Eğitimi, Tarih Eğitimi, Coğrafya Eğitimi alanlarından mezun olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültelerinin Sosyal Bilgiler Eğitimi, Tarih Eğitimi, Coğrafya Eğitimi alanlarından mezun olmak.

Sınıf Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Sınıf öğretmenliği lisans mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Öğretmen yetiştiren bir yüksek öğretim programından mezun olmak.

Matematik Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Matematik bölümü ya da Matematik eğitimi anabilim dalı mezunu olmak. ALES

en az 80 puan

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Matematik bölümü ya da Matematik eğitimi anabilim dalı mezunu olmak. ALES en az 70 puan

Okulöncesi Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi, Çocuk Gelişimi , Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümleri lisans mezunu olmak.

ALES en az 65 puan

 

 

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Biyoloji Öğretmenliği

Biyoloji Eğitimi, Biyoloji ve Fen Bilgisi Eğitimi mezunu olmak.

Fizik Öğretmenliği

Üniversitelerin, Fizik Eğitimi ABD ve Fizik Lisans programlarından mezun olmak. 

Kimya Öğretmenliği

Kimya Eğitimi mezunları, Fen Fakültesi Kimya mezunları Ve Kimya Mühendisleri mezunları başvurabilir. Fen Fakültesi Kimya mezunları ve Kimya Mühendisliği Mezunları Alan Eğitimi ile ilgili bilimsel hazırlık dersi alırlar.

Matematik Öğretmenliği İlköğretim – Ortaöğretim Matematik Eğitimi ile Matematik Bölümü mezunu olmak.

 

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Coğrafya Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Coğrafya Öğretmenliği veya Coğrafya Bölümü, mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN Coğrafya Öğretmenliği veya Coğrafya Bölümü, mezunu olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Türkçe, Türk Dili ve Edebiyat Alanları, Türk Lehçe ve Şiveleri veya muadil alanlardan birinde lisans eğitimi yapmış olmak.
Tarih Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Lisans eğitimini Tarih, Tarih Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi alanlarında lisans mezunu olmak.

 YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Lisans eğitimini Tarih, Tarih Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi alanlarında yapmış olmak.
Felsefe Öğretmenliği Felsefe Grubu Öğretmenliği lisans mezunu olmak veya Edebiyat/ Fen-Edebiyat fakültesi Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji alanında lisans mezunu olmak.
Yabancı Diller Eğitimi  İngilizce Öğretmenliği 

T.C. UYRUKLULAR İÇİN ; YDS (İngilizce) den en az 80 veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslar arası sınavlardan eşdeğerliği puan almış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : YDS (İngilizce) den en az 80 veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslar arası sınavlardan eşdeğerliği puan almış olmak.
Fransızca Öğretmenliği

Üniversitelerin Fransızca Öğretmenliği, Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Mütercim-Tercümanlık Bölümlerinden mezun olmak.

T.C. UYRUKLULAR İÇİN : YDS (Fransızca) (80)

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : DELF (B2)
Almanca Öğretmenliği 

T.C. UYRUKLULAR İÇİN : Üniversitelerin Almanca Öğretmenliği veya Alman Dili ve Edebiyatı Bölümleri mezunu olmak. Almanca YDS veya ÖSYM tarafından kabul edilen eşdeğer sınavlardan en az 75 puan almış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : Almanca  YDS  veya ÖSYM tarafından kabul edilen eşdeğer sınavlardan en az 75 puan almış olmak.
Arapça Öğretmenliği T.C. UYRUKLULAR İÇİN : Arapça YDS’ den en az 40 puan almış olmak.
Türkçe Eğitimi  Türkçe Öğretmenliği Türkçe Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmak. 
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi 

T.C. UYRUKLULAR İÇİN : Alan sınırlaması yok. 

YDS’den en az 55 almış olmak.
Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçenin Öğretimi  T.C. UYRUKLULAR İÇİN : Türkçe Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmak veya MEB tarafından Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe ve Türk Kültürü dersini vermek amacıyla görevlendirilenler.YDS veya dengi sınavdan  55 almak.

Özel Eğitim

Görme Engelliler Eğitimi 

Lisans programından Özel Eğitim, Görme Engellilerin Eğitimi, Zihin Engellilerin Eğitimi, İşitme Engelli mezunları başvurabilir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Alan sınırlaması yok.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Çocuk gelişimi, Çocuk Gelişim ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Okulöncesi Eğitimi, Psikoloji, Okulöncesi Eğitimi Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanlarında lisans diplomasına sahip olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: İyi derecede Türkçe konuşma, okuma ve yazma. Çocuk gelişimi, Çocuk Gelişim ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Okulöncesi Eğitimi, Okulöncesi Eğitimi, Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanlarında lisans diplomasına sahip olmak.

Beden Eğitimi ve Spor 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Lisansını Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim dalında yapmış olmak. ALES en az 70 puan.

Drama ve Eğitim  Drama ve Eğitim Öğretmenlik alanlarından, alan ve alan eğitimi veren fakültelerden mezun olup ve/veya Pedagojik formasyona sahip olmak.

ÖNEMLİ NOT: Lisansüstü programlara kabul edilen, ancak lisans ya da yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı programlarda almış olanlara “Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanır. Bu programın süresi en çok bir yıldır. 

 

DOKTORA ÖZEL ŞARTLARI: 

 

 

 

ANABİLİM DALI

 

 

 

BİLİM DALI

 

 

 

ÖZEL ŞARTLAR

 

 

 

 

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

Eğitim Programları ve Öğretimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim bilimleri uzmanlık alanlarından (Eğitim Programları ve Öğretimi,Eğitimde Program Geliştirme, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri, Eğitim Teknolojisi, Eğitim Yönetimi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Ölçme ve Değerlendirme alanları) birinde yüksek lisans eğitimini tamamlamış adaylar başvurabilir.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim bilimleri uzmanlık alanlarından (Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri, Eğitim Teknolojisi, Eğitim Yönetimi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Ölçme ve Değerlendirme alanları) birinde yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve/veya söz konusu eğitimlerini yurt dışında almışlar ise YÖK denkliğini sağlamış olan adaylar başvurabilir.

Eğitim Teknolojisi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN:Eğitim bilimleri uzmanlık alanlarından (Eğitim Programları ve Öğretimi,Eğitimde Program Geliştirme, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri, Eğitim Teknolojisi, Eğitim Yönetimi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Ölçme ve Değerlendirme, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanları) birinde yüksek lisans eğitimini tamamlamış adaylar başvurabilir.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim bilimleri uzmanlık alanlarından (Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri, Eğitim Teknolojisi, Eğitim Yönetimi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Ölçme ve Değerlendirme, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanları) birinde yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve/veya söz konusu eğitimlerini yurt dışında almışlar ise YÖK denkliğini sağlamış olan adaylar başvurabilir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.

Yabancı Sınavından en az 60 puan almış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Rehberlik ve Psikolojik Danışma ya da Psikoloji lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.

-TÖMER’den dil  belgesi: C

-Uluslar arası bir yabancı sınavından İngilizce için en az 60, Fransızca ve Almanca için en az 70 puan almış olmak.

- 2 adet referans mektubu,

 

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Güzel Sanatlar alanı mezunu olmak. (resim, heykel, grafik, seramik,tekstil)

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Güzel Sanatlar alanı mezunu olmak. (resim, heykel, grafik, seramik,tekstil)

Müzik Öğretmenliği

Alan sınırlaması yok.

 

İlköğretim

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği

 

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültelerinin Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği alanlarında yüksek lisans yapmış olmak veya pedagojik formasyona sahip olan Fen ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji Bölümlerinde yüksek lisans yapmış olmak.

ALES ≥75 puan, Yüksek Lisans not ort. ≥ 3.0/4.0 veya 75/100,  Yabancı Dil puanı ≥60

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Tarih Eğitimi, Coğrafya Eğitimi yüksek lisans mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Tarih Eğitimi, Coğrafya Eğitimi yüksek lisans mezunu olmak.

Sınıf Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Sınıf öğretmenliği lisans mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Öğretmen yetiştiren bir yüksek öğretim programından mezun olmak.

Matematik Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Matematik bölümü ya da Matematik eğitimi yüksek lisans mezunu olmak. ALES en az 85 puan

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Matematik bölümü ya da Matematik eğitimi yüksek lisans  mezunu olmak. 

Okulöncesi Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi, Çocuk Gelişimi , Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümleri lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.

ALES en az 70 puan

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Biyoloji Öğretmenliği

Biyoloji Eğitimi, Biyoloji, Fen Bilgisi Eğitiminden yüksek lisans mezunu olmak.

Fizik Öğretmenliği

Fizik Eğitimi ve Fizik Lisans Programlarında Yüksek Lisans yapmış olmak.

Kimya Öğretmenliği

Kimya Eğitiminde Yüksek Lisans yapmış olmak.

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Coğrafya Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Coğrafya Öğretmenliği veya Coğrafya Bölümü yüksek lisans mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN Coğrafya Öğretmenliği veya Coğrafya Bölümü yüksek lisans mezunu olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümlerinde yüksek lisans yapmış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Türk Dili ve Edebiyat Alanları, Türk Lehçe ve Şiveleri veya muadil alanlardan birinde yüksek lisans eğitimi yapmış olmak.
Tarih Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Tarih, Tarih Eğitimi alanlarında yüksek lisans  mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Tarih, Tarih Eğitimi alanlarında yüksek lisans  mezunu olmak.

Felsefe Öğretmenliği

 

Felsefe Eğitimi yüksek lisans mezunu olmak veya Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji bölümlerinde yüksek lisans yapmış olmak.
Yabancı Diller Eğitimi  İngilizce Öğretmenliği 

T.C. UYRUKLULAR İÇİN ; Tezli Yüksek Lisansını İngiliz Dili Eğitimi alanında yapmış olmak,

İngilizce YDS den en az 85 veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslar arası sınavlardan eşdeğerliği puan almış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : Tezli Yüksek Lisansını İngiliz Dili Eğitimi alanında yapmış olmak,

İngilizce YDS den en az 85 veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslar arası sınavlardan eşdeğerliği puan almış olmak.
Fransızca Öğretmenliği

Üniversitelerin Fransızca Öğretmenliği, Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Mütercim-Tercümanlık Bölümlerinden mezun olmak.

T.C. UYRUKLULAR İÇİN : YDS (Fransızca) (85)

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : DELF (B2)
Arapça Öğretmenliği 

T.C. UYRUKLULAR İÇİN : Yüksek Lisans düzeyinde Arap Dili Eğt. veya Arap Dili ve Edebiyatı mezunu olmak. Arapça YDS’ den en az 60 puan almış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : Yüksek Lisans düzeyinde Arap Dili Eğt. veya Arap Dili ve Edebiyatı mezunu olmak.
Özel Eğitim  Özel Eğitim  Yüksek lisansını Özel Eğitim Alanında yapmış olmak.
Türkçe Eğitimi  Türkçe Eğitimi  Türkçe Eğitimi Bilim dalında Yüksek lisans yapmış olmak.
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi 

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilim Dalı veya Yurtdışındaki Türk Çocuklarına Türkçenin Öğretimi Bilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak.YDS veya dengi sınavdan 60 almak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilim Dalı veya Yurtdışındaki Türk Çocuklarına Türkçenin Öğretimi Bilim Dalında yüksek lisans yapmış olmak.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN : BÖTE ve Eğitim Teknolojilerin de Yüksek Lisans yapmış olmak.

YABANCI  UYRUKLULAR İÇİN: Bilgisayar ve Eğitim Teknolojilerinden mezun olmak.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Çocuk gelişimi, Çocuk Gelişim ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Okulöncesi Eğitimi, Okulöncesi Eğitimi, Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanlarında lisans diplomasına sahip olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: İyi derecede Türkçe konuşma, okuma ve yazma. Çocuk gelişimi, Çocuk Gelişim ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Okulöncesi Eğitimi, Okulöncesi Eğitimi, Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanlarında lisans diplomasına  sahip olmak.

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Yüksek lisansını Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim dalında yapmış olmak. ALES en az 70 puan.

 

 

ÖNEMLİ NOT : Lisansüstü programlara kabul edilen, ancak lisans ya da yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı programlarda almış olanlara “Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanır. Bu programın süresi en çok bir yıldır. 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖZEL ŞARTLARI: 

 

ANABİLİM DALI

 

BİLİM DALI

 

ÖZEL ŞARTLAR

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN En az üç  (3) yıl eğitim öğretim, yönetim veya denetim alanında  iş deneyimine sahip olmak.

YABANCI  UYRUKLULAR İÇİN En az üç  (3) yıl eğitim öğretim, yönetim veya denetim alanında  iş deneyimine sahip olmak.

Eğitim Programları ve Öğretimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yüksek öğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik formasyon eğitimi almış adaylar başvurabilir.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yüksek öğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik formasyon eğitimi almış yabancı uyruklu ve söz konusu eğitimlerinin yurt dışında almışlar ise YÖK denkliği sağlamış olan adaylar başvurabilir.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme  Alan sınırlaması yok. 

İlköğretim Anabilim Dalı

Sınıf Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği Lisans Mezunu olmak.

Drama ve Eğitim  Drama ve Eğitim Öğretmenlik alanlarından, alan ve alan eğitimi veren fakültelerden mezun olup ve/veya Pedagojik formasyona sahip olmak.

 

*Tezsiz yüksek lisans programı öğrenim harçları kredi x 100 TL’dir.

Programlar toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla alacağı dersler ile dönem projesinden oluşur. Programı tamamlama süresi azami 3 yıldır. 

 

BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

     

 1.  Adaylar, ön kayıt işlemlerini https://ogrenci.gazi.edu.tr adresindeki Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi bağlantısından şifre alarak ve sisteme erişip gerekli alanları doldurarak, internet üzerinden yaparlar. Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların bilgileri tam ve doğru girdiklerine dair onay vermeleri gerekmektedir. Onaydan sonra program değişikliği ya da herhangi başka bir düzeltme yapılmayacağından, bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra onay verilmelidir. Aday tarafından onay verilmeyen başvurular geçersiz sayılır.
 2. 14 Temmuz 2015 tarihinden sonraki tarihlerde mezun olan adayların, lisansüstü programlara başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 3. Lisansüstü programlara başvuru yapan adaylar belge teslimi, kontrol işlemleri ve başvuru onayı için bizzat kendileri enstitüye geleceklerdir. Belgelerini enstitüye ibraz etmeyen ve doğruluğunu onaylatmayan adayların ön kayıtları yapılmaz, başvuruları geçersiz sayılır. 
 4.  Ön kayıt işlemleri için sisteme biyometrik özellikli (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) vesikalık fotoğrafın yüklenmesi zorunludur.
 5. Sistemde eğitim bilgileri girilirken mezun olunan okul ya da bölüm isminin sistemde olmaması halinde ilgili enstitü ile irtibata geçerek bölümünüzün eklenmesini sağlayınız.
 6. Yabancı dil puanı girişi sırasında sadece ÜDS/KPDS/YDS/e-YDS ya da Yükseköğretim Kurulunca bu sınavlara eş değerliliği verilmiş yabancı dil sınavlarından birinden alınan puan geçerlidir. Bu dillere ait dönüşümler, Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri dönüşüm tablosuna göre yapılır. EK 2: İlgili duyuru ve tablo için  tıklayınız
 7. ALES ya da bu sınavlara eş değerliği verilmiş GMAT, GRE sınavlarından alınan puan geçerlidir. (GRE ile başvuracak adayların 29 Haziran 2015 – 14  Temmuz 2015 tarihleri arasında istenilen belgelerle enstitüye şahsen başvurmaları gerekmektedir) EK 3: İlgili tablo için  tıklayınız
 8. Yabancı uyruklu adaylar öğrenci olma hakkı kazandıklarında normal öğretim (tezli yüksek lisans ve doktora programları) için Bakanlar Kurulunca belirlenen katkı payı ve öğrenim ücretlerini Gazi Üniversitesi Senatosunun ülkeler için belirlediği kat sayı çarpımıyla ortaya çıkacak miktarda öderler.  Senato kararı için tıklayınız.
 9. Yabancı uyruklu adayların beyan ettikleri belgeleri Büyükelçiliklerine yazışma yapılarak doğrulukları teyit ettirilecektir. Belgelerinin doğrulukları teyit edilmeyen adayların kazanmış olsalar bile kayıtları geçersiz sayılacaktır.
 10. Lisansüstü programlara başvuran adaylar, hak mahrumiyetine uğramamaları için Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini mutlaka okumaları gerekmektedir. EK 4: Yönetmelik için   tıklayınız.
 11. Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Bu durumda kayıt alınmış olsa bile adayın kaydı iptal edilecektir. 

 

 

DEĞERLENDİRME

 1. Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylardan sınava alınacak adayların sayısı, ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlıdır.
 2. Yüksek lisans/bütünleşik doktora ve doktora programları için ön değerlendirme ve giriş başarı puanının hesaplanmasında Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. Elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar kayıt alınır. Yabancı uyruklu adayların değerlendirmesi ve sıralaması kendi içlerinde yapılır.
 3. Tezli programların mülakat giriş sınavı notu yüz üzerinden yüksek lisans için 40 ve doktora için 50 puanın altında olanların başarı puanı hesaplanmaz, başvuruları dikkate alınmaz.
 4. Yüksek lisans programlarında giriş başarı puanı 60,00’ın, doktora programlarında 70,00’in ve bütünleşik doktora programlarında ise 85,00’in altında olanlar başarısız sayılır. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla ALES, mülakat sınav notu ile lisans/yüksek lisans mezuniyet ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Sonuçlar enstitü web sayfasında ilan edilir.

YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Yabancı uyruklu adayların değerlendirmesi kendi içinde yapılır. Gazi Üniversitesi Senatosu kararı doğrultusunda yabancı uyruklu öğrenci sayısını ülkelere göre çeşitlendirmek için ülke kontenjanlarına sınırlama getirilmiştir. İlgili senato kararı için tıklayınız.  

İSTENİLEN BELGELER

A-ÖN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

 1. Lisans/yüksek lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti, lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için YÖK tarafından verilmiş denklik belgesi (Yabancı uyruklu adaylar ve yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar için diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi ile yeminli tercüme bürosu tarafından yapılmış Türkçe tercümesini ibraz etmeleri gerekmektedir).
 2. Yüksek lisansa başvuran adaylar için lisans, doktora programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans not dökümü (Yabancı uyruklu adaylar ve yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar için not dökümünün aslı veya onaylı sureti ile yeminli tercüme bürosu tarafından yapılmış Türkçe tercümesini ibraz etmeleri gerekmektedir)
 3. ALES belgesi veya eşdeğeri olarak kabul edilen GRE, GMAT vb. sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti
 4. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Merkezi yabancı dil sınavlarından veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birine ait: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Farsça, Çince ve Japonca)  
 5. Yabancı uyruklu adaylar için 3 adet biyometrik (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) özellikli vesikalık fotoğraf, pasaport aslı ve fotokopisi
 6. Yabancı uyruklu adayların Türkçe'den başarılı olduğunu gösterir 100'lük not karşılığını gösteren en az C1 düzeyinde TÖMER belgesi

B-YAZILI SINAV/MÜLAKAT VE/VEYA UYGULAMA SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Nüfus cüzdanı veya pasaport (bunların dışında herhangi bir kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmez)
 2. Enstitü tarafından onaylanmış Ön Kayıt Aday Başvuru Bilgi Formu. (Ön Kayıt Aday Başvuru Bilgi Formu sistemden alınacak)

         C-  KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

 1. Hak kazandığı programa kesin kayıt yaptırmak istediğine dair dilekçe
 2. Erkek adaylar için, son 6 ay içinde alınan Askerlik Durum Belgesi (yabancı uyruklu adaylar hariç)
 3. 3 adet biyometrik (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) özellikli vesikalık fotoğraf
 4. Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi

 

 

Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği tam metin için tıklayınız.

background image