Duyuru
Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Dikkatine
30 Mart 2015 | 13:21

 

Kurumlarda ve Üniversitelerde yapılacak olan araştırmalarda (Anket, görüşme, gözlem vb. veriler için) izin alınabilmesi için öğrencilerin Enstitümüze verecekleri dilekçelere Üniversitemiz Etik Komisyonunun web sayfasından (https://etikkomisyon.gazi.edu.tr/) alacakları başvuru formlarını da eklemeleri gerekmektedir. Form-1 için tıklayınız, Form-2 için tıklayınız

Araştırma İzni İçin İş Akışı

  1. Adım: Öğrencinin tez danışmanına (aldıkları ders için araştırma yapacakların dersi veren öğretim üyesine) onaylattığı dilekçe ve formların Enstitüye teslimi.
  2. Adım: Enstitünün Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına yazıyla dilekçe ve formları göndermesi.
  3. Adım: Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Etik Komisyona talebin sunulması.
  4. Adım: Komisyondan olumlu sonuç çıkması halinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının ilgili kurumlara veya üniversitelere yazı göndermesi.
  5. Adım: Komisyondan olumsuz sonuç çıkması halinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının sonucu Enstitüye bildirmesi.
background image