Duyuru
Öğrencilerimizin Dikkatine
17 Aralık 2014 | 09:36

2013-2014 Güz yarıyılından itibaren kayıt yaptıran öğrencilerin Yüksek Lisans ve Doktora tez savunmasına girebilmeleri için Gazi Üniversitesi Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin aşağıdaki maddelerinde yazılan şartları da yerine getirmeleri gerekmektedir. 

Yüksek Lisans için:

Madde 28 - (2) Öğrencinin tez çalışması ile ilgili en az bir adet bildirisinin, bir ulusal/uluslararasıkonferansta/kongrede/sempozyumda poster ya da sözlü sunuma kabul edilmiş veya sunulmuş olması ya da bir adet bilimsel makalesinin ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayıma kabul edilmiş veya yayımlanmış olması; sanat alanında yapılan çalışmalarda ise karma sanatsal etkinliğe katılmış olması veya süreli yayında bir makalesinin ya da tez çalışmasında yer alan eserinin yayınlanmış olması yüksek lisans tez savunmasına girme şartı olarak aranır.

Doktora için: 

Madde 40 - (2) Öğrencinin doktora tez konusu ile ilgili en az bir adet bilimsel makalesinin ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş olması doktora tez savunmasına girme şartı olarak aranır.

background image