Duyuru
2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI (22.12.2014)
20 Aralık 2014 | 20:05

                                                                           GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

            Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsünün aşağıda belirtilen Anabilim Dalı ve Bilim Dallarına  2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar  Yarıyılı için Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır.

 

Önemli Tarihler

Programlar ve Kontenjanları

Başvuru Şartları

Tezli Yüksek Lisans Özel Şartları

Doktora Özel Şartları

Tezsiz Yüksek Lisans Özel Şartları

Başvurularda Dikkat Edilecek Hususlar

Değerlendirme

İstenilen Belgeler

Başvuru Adresi için: https://onkayit.gazi.edu.tr/enstitu/

 

ÖNEMLİ TARİHLER

İnternetten online başvuru yapılması

23 Aralık 2014- 7 Ocak 2015

Başvuru listelerinin enstitü tarafından ilanı

9 Ocak 2015

Ön kayıt: belge teslimi, kontrol işlemleri ve belge onayı (tüm adaylar tarafından ilgili enstitüye teslim)

12-16 Ocak 2015

(Mesai Saatleri İçinde)

Lisansüstü programlarda sınava girmeye hak kazanan adayların ilanı (tezsiz programlar hariç)

              19 Ocak 2015

Lisansüstü programlara giriş sınavları (tezsiz programlar hariç)

         22-23 Ocak 2015

Kesin kayıt hakkı kazanan aday listelerinin ilanı

           28 Ocak 2015

Kesin kayıt tarihleri

2-4 Şubat 2015

Yedek Kontenjan İlanıı ve Kaydı                          5-6 Şubat 2015
Ders Kayıtları                        11-13 Şubat 2015

Derslerin Başlaması

  16 Şubat 2015

Danışman Onayları, Ders Ekleme-Bırakma

19-20 Şubat 2015

 

 

 

PROGRAMLAR ve KONTENJANLARI: 

 

 

 

 

 

 

ANABİLİM DALI

 

 

 

 

 

BİLİM DALI

 

 

YÜKSEK LİSANS

 

 

               DOKTORA

 

 

ALES

Puan

Türü

 

 

 

 

Yab.Uy.

Kontenjan

 

Tezli

Yüksek Lisans

 

Tezsiz

Yüksek

Lisans

 

 

Yüksek

Lisans

 

 

Doktora

 

 

 

 

Eğitim Bilimleri

 

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

17

-

8

Eşit Ağırlık

 

3

2

Eğitim Yönetimi ve Denetimi-Tezsiz

-

25

-

Eşit Ağırlık

 

 

Eğitim Programları ve Öğretim

15

-

10

Sözel

3

1

Eğitim Programları ve Öğretim -Tezsiz

-

40

-

Sözel

5

-

Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri

15

-

-

Sözel

2

-

Eğitim Teknolojileri

10

-

5

Sözel

2

1

 

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Öğretmenliği

15

-

5

Eşit Ağırlık

Sözel

Sayısal

1

1

Müzik Öğretmenliği

 

15

-

5

Eşit Ağırlık

Sözel

Sayısal

4

3

 

 

 

İlköğretim

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği

15

-

10

Sayısal

2

2

Sınıf Öğretmenliği

15

-

15

Eşit Ağırlık

5

3

Sınıf Öğretmenliği - Tezsiz

-

20

-

Eşit Ağırlık

3

 

Matematik Öğretmenliği

10

-

5

Sayısal

-

2

Okulöncesi Öğretmenliği

30

-

15

Eşit Ağırlık

2

2

 

 

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Biyoloji Öğretmenliği

15

-

5

Sayısal

3

2

Fizik Öğretmenliği

20

-

5

Sayısal

-

-

Kimya Öğretmenliği

15

-

2

Sayısal

-

-

 

 

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Coğrafya Öğretmenliği

20

-

5

Eşit Ağırlık

5

5

Felsefe Grubu Öğretmenliği

-

-

-

Eşit Ağırlık

Sözel

 

1

Özel Eğitim

Zihinsel Engellilerin Eğitimi

10

-

 

Sözel

-

-

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

10

-

5

Eşit Ağırlık

3

3

Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

15

-

8

Sözel

1

-

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

3

-

3

Eşit Ağırlık

Sözel

Sayısal

2

2

 

 

BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

 1. Adayların yüksek lisans ve bütünleşik doktora programlarına başvurabilmeleri için dört yıllık lisans diploması, doktora programlarına başvurabilmeleri için yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
 2. Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesine sahip olmaları gerekir.
 3. Adaylar başvurdukları tezli programın puan türünde ALES’ten 60,00 ve üzeri (2012 yılı bahar dönemi ve daha sonraki yıllardaki ALES puanları geçerlidir), tezsiz programlarda ise 55,00 ve üzeri puana sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunca Denkliği verilmiş sınavların birisinden eş değer puan almaları gerekir. Müracaat edilen anabilim dalının özel başvuru şartları için tıklayınız.
 4. Doktora programlarına başvuru için KPDS/ÜDS/YDS veya Yüksek Öğretim Kurulunca bu sınavlara eş değerliliği verilmiş yabancı dil sınavlarından 55 ve üzerinde bir puana sahip olmak şartı aranır. Ayrıca, ilgili anabilim dalları akademik kurullarınca belirlenen yabancı dil belgesine sahip olma şartı ve/veya bu sınavlara ait taban puanlar enstitü web sayfasında duyurulmaktadır. Müracaat edilen anabilim dalının özel başvuru şartları için tıklayınız.
 5. Gazi Üniversitesinden mezun olan adaylar Gazi Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosunu,   Gazi Üniversitesi dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar YÖK Not Dönüşüm Tablosunu kullanacaklardır.  EK 1(a): YÖK Not Dönüşüm Tablosu için tıklayınız. EK 1(b): Gazi Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu için tıklayınız
 6. Mektup veya e-posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
 7. Kendi imkânları ile lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar ilanda belirtilen şartları yerine getirmek kaydıyla lisansüstü programlara kabul edilir.
 8. Adaylar Gazi Üniversitesi bünyesindeki tezli lisansüstü programlardan en fazla ikisine ve tezsiz lisansüstü programlardan en fazla ikisine başvurabilir. Başvurulan programların giriş mülakat sınav saatlerinin veya kesin kayıt sonrası ders programlarının çakışması durumunda Enstitünün sorumluluğu yoktur.

 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖZEL ŞARTLAR: 

 

 

 

ANABİLİM DALI

 

 

 

BİLİM DALI

 

 

 

ÖZEL ŞARTLAR

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Eğitim Fakültesi mezunu olmak.

Eğitimde Programları ve Öğretimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yüksek öğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik eğitimi almış adaylar başvurabilir.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yüksek öğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik eğitimi almış yabancı uyruklu ve söz konusu eğitimlerinin yurt dışında almışlar ise YÖK denkliği sağlamış olan adaylar başvurabilir.

Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yüksek öğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik eğitimi almış adaylar başvurabilir.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yüksek öğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik eğitimi almış yabancı uyruklu ve söz konusu eğitimlerinin yurt dışında almışlar ise YÖK denkliği sağlamış olan adaylar başvurabilir

Eğitim Teknolojileri

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yüksek öğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik eğitimi almış adaylar başvurabilir.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yüksek öğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik eğitimi almış yabancı uyruklu ve söz konusu eğitimlerinin yurt dışında almışlar ise YÖK denkliği sağlamış olan adaylar başvurabilir

 

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Güzel Sanatlar alanı mezunu olmak. (resim, heykel, grafik, seramik, tekstil.)

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Güzel Sanatlar alanı mezunu olmak. (resim, heykel, grafik, seramik, tekstil)

Müzik Öğretmenliği

Alan sınırlaması yok.

 

 

 

İlköğretim

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği

 

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği lisans mezunu olmak.

Sınıf Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Sınıf öğretmenliği mezunu olmak.

Matematik Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Herhangi bir Matematik bölümü ya da Matematik eğitimi Anabilim dalı mezunu olmak.

Okulöncesi Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Okul Öncesi Eğitimi ABD., Okul Öncesi Öğretmenliği ABD, Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi Eğitimi bölümü mezunu olmak

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Okul Öncesi Eğitimi ABD., Okul Öncesi Öğretmenliği ABD, Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi Eğitimi bölümü mezunu olmak

 

 

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Biyoloji Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Biyoloji Eğitimi A.B.D.,Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D. (Bilimsel Hazırlık alacak), Biyoloji bölümü mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : Biyoloji bölümü mezunu

Fizik Öğretmenliği

Üniversitelerin, Fizik Eğitimi ABD ve Fizik Lisans programlarından mezun olmak.

Kimya Öğretmenliği

Kimya Eğitimi mezunları,Fen Fakültesi Kimya mezunları Ve Kimya Mühendisleri Mezunları başvurabilir. Fen Fakültesi Kimya mezunları ve Kimya Mühendisliği Mezunları Alan Eğitimi ile ilgili bilimsel hazırlık dersi alırlar.

 

 

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Coğrafya Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Coğrafya Öğretmenliği veya Coğrafya Bölümü, mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN Coğrafya Öğretmenliği veya Coğrafya Bölümü, mezunu olmak

Özel Eğitim

Zihinsel Engellilerin Eğitimi

Zihinsel Engellilerin Öğretmenliği mezunu olmak.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Alan sınırlaması yok.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN : Lisans derecesini Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Özel Eğitim bölümlerinden birinden almış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN :

 1. İyi derecede Türkçe konuşma, okuma ve yazma
 2.  Lisans derecesini Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Özel Eğitimi bölümlerinden birinden almış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN : Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunları müracaat edebilir.

ÖNEMLİ NOT: Lisansüstü programlara kabul edilen, ancak lisans ya da yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı programlarda almış olanlara “Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanır. Bu programın süresi en çok bir yıldır. 

 

DOKTORA ÖZEL ŞARTLARI: 

 

 

 

ANABİLİM DALI

 

 

 

BİLİM DALI

 

 

 

ÖZEL ŞARTLAR

 

 

 

 

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

Eğitim Programları ve Öğretimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: “Eğitim Programları ve Öğretimi”,” “Eğitimde Program Geliştirme”, ”Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri” ve “Eğitim Teknolojisi”  alanlarından birinde yüksek lisans eğitimini tamamlamış adaylar başvurabilir.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: “Eğitim Programları ve Öğretimi”, “Eğitimde Program Geliştirme”, ”Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri” ve “Eğitim Teknolojisi”  alanlarından birinde yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve/veya söz konusu eğitimlerini yurt dışında almışlar ise YÖK denkliğini sağlamış olan adaylar başvurabilir.

Eğitim Teknolojisi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: “Eğitim Programları ve Öğretimi”, “Eğitimde Program Geliştirme”, ”Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri” ve “Eğitim Teknolojisi”  alanlarından birinde yüksek lisans eğitimini tamamlamış adaylar başvurabilir.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Teknolojisi  alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve/veya söz konusu eğitimlerini yurt dışında almışlar ise YÖK denkliğini sağlamış olan adaylar başvurabilir.

 

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Güzel Sanatlar alanı mezunu olmak. (resim, heykel, grafik, seramik,tekstil.)

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Güzel Sanatlar alanı mezunu olmak. (resim, heykel, grafik, seramik,tekstil)

Müzik Öğretmenliği

Alan sınırlaması yok.

 

İlköğretim

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği

 

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği ve Biyoloji Öğretmenliği alanlarında yüksek lisans yapmış olmak.

Sınıf Öğretmenliği

Lisanstan Sınıf Öğretmenliğinden mezun olmak. Yüksek lisans için alan sınırlaması yok.

Matematik Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği veya Matematik Bölümü mezunu olmak veya aynı alanlardan birinde yüksek lisans mezunu olmak.

Okulöncesi Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Okul Öncesi Eğitimi ABD., Okul Öncesi Öğretmenliği ABD, Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi Eğitimi bölümü mezunu olmak ve yüksek lisansını yukarıda adı geçen ABD ve bölümlerde yapmış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Okul Öncesi Eğitimi ABD. Okul Öncesi Öğretmenliği ABD, Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi Eğitimi bölümü mezunu olmak ve yüksek lisansını yukarıda adı geçen ABD ve bölümlerde yapmış olmak.

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Biyoloji Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Biyoloji Eğitimi A.B.D.,Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D., Biyoloji bölümü mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : Biyoloji bölümü mezunu

Fizik Öğretmenliği

Fizik Eğitimi veya Fizik Programlarında  Yüksek Lisans yapmış olmak.

Kimya Öğretmenliği

Kimya Eğitiminde Yüksek Lisans yapmış olmak.

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Coğrafya Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Coğrafya Öğretmenliği veya Coğrafya Bölümü, mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN Coğrafya Öğretmenliği veya Coğrafya Bölümü, yüksek lisans mezunu olmak.

Felsefe Öğretmenliği

 

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Felsefe, Felsefe Grubu Öğretmenliği, Sosyoloji, Psikoloji ve ilgili alanlardan mezun olmak.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN : B.Ö.T.E. veya Eğitim Teknolojisi alanında yüksek lisans yapmış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : Bilgisayar veya Eğitim Alanlarından bir tanesinde Yüksek Lisans yapmış olmak.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Yüksek Lisans derecesini Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Psikoloji, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Özel Eğitim bölümlerinden birinden almış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN : Yüksek Lisansını Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim dalında yapmış olmak.

 

 

 

ÖNEMLİ NOT : Lisansüstü programlara kabul edilen, ancak lisans ya da yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı programlarda almış olanlara “Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanır. Bu programın süresi en çok bir yıldır. 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖZEL ŞARTLARI: 

 

ANABİLİM DALI

 

BİLİM DALI

 

ÖZEL ŞARTLAR

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN En az üç  (3) yıl eğitim öğretim, yönetim veya denetim alanında  iş deneyimine sahip olmak.

Eğitim Programları ve Öğretimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yüksek öğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik eğitimi almış adaylar başvurabilir.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yüksek öğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik eğitimi almış yabancı uyruklu ve söz konusu eğitimlerinin yurt dışında almışlar ise YÖK denkliği sağlamış olan adaylar başvurabilir.

İlköğretim Anabilim Dalı

Sınıf Öğretmenliği

Eğitim Fakültesi  mezunu olmak.

 

*Tezsiz yüksek lisans programı öğrenim harçları kredi x 100 TL’dir.

Programlar toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla alacağı dersler ile dönem projesinden oluşur. Programı tamamlama süresi azami 3 yıldır. 

 

BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

     

 1. Adaylar, ön kayıt işlemlerini https://ogrenci.gazi.edu.tr adresindeki Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi bağlantısından şifre alarak ve sisteme erişip gerekli alanları doldurarak, internet üzerinden yaparlar. Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların bilgileri tam ve doğru girdiklerine dair onay vermeleri gerekmektedir. Onaydan sonra program değişikliği ya da herhangi başka bir düzeltme yapılmayacağından, bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra onay verilmelidir. Aday tarafından onay verilmeyen başvurular geçersiz sayılır.
 2. 07 Ocak 2015 tarihinden sonraki tarihlerde mezun olan adayların, lisansüstü programlara başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 3. Lisansüstü programlara başvuru yapan adaylar belge teslimi, kontrol işlemleri ve başvuru onayı için bizzat kendileri enstitüye geleceklerdir. Belgelerini enstitüye ibraz etmeyen ve doğruluğunu onaylatmayan adayların ön kayıtları yapılmaz, başvuruları geçersiz sayılır.
 4. Ön kayıt işlemleri için sisteme biyometrik özellikli (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) vesikalık fotoğrafın yüklenmesi zorunludur.
 5. Sistemde eğitim bilgileri girilirken mezun olunan okul ya da bölüm isminin sistemde olmaması halinde ilgili enstitü ile irtibata geçerek bölümünüzün eklenmesini sağlayınız.
 6. Yabancı dil puanı girişi sırasında sadece ÜDS/KPDS/YDS ya da Yükseköğretim Kurulunca bu sınavlara eş değerliliği verilmiş yabancı dil sınavlarından birinden alınan puan geçerlidir. Bu dillere ait dönüşümler, Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri dönüşüm tablosuna göre yapılır. EK 2: İlgili duyuru ve tablo için tıklayınız
 7. ALES ya da bu sınavlara eş değerliği verilmiş GMAT, GRE sınavlarından alınan puan geçerlidir. (GRE ile başvuracak adayların 22 Aralık 2014 – 7 Ocak 2015 tarihleri arasında istenilen belgelerle enstitüye şahsen başvurmaları gerekmektedir) EK 3: İlgili tablo için tıklayınız
 8. Yabancı uyruklu adaylar öğrenci olma hakkı kazandıklarında normal öğretim (tezli yüksek lisans ve doktora programları) için Bakanlar Kurulunca ve Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen katkı payı ve öğrenim ücretlerini öderler.
 9. Yabancı uyruklu adayların beyan ettikleri belgeleri Büyükelçiliklerine yazışma yapılarak doğrulukları teyit ettirilecektir. Belgelerinin doğrulukları teyit edilmeyen adayların kazanmış olsalar bile kayıtları geçersiz sayılacaktır.
 10. Lisansüstü programlara başvuran adaylar, hak mahrumiyetine uğramamaları için Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini mutlaka okumaları gerekmektedir. EK 4: Yönetmelik için tıklayınız.
 11. Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Bu durumda kayıt alınmış olsa bile adayın kaydı iptal edilecektir. 

 

 

DEĞERLENDİRME

 1. Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylardan mülakat sınavına alınacak adayların sayısı, ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlıdır.
 2. Yüksek lisans/bütünleşik doktora ve doktora programları için ön değerlendirme ve giriş başarı puanının hesaplanmasında Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. Elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar kayıt alınır. Yabancı uyruklu adayların değerlendirmesi ve sıralaması kendi içlerinde yapılır.
 3. Tezli programların mülakat giriş sınavı notu yüz üzerinden yüksek lisans için 40 ve doktora için 50 puanın altında olanların başarı puanı hesaplanmaz, başvuruları dikkate alınmaz.
 4. Yüksek lisans programlarında giriş başarı puanı 60,00’ın, doktora programlarında 70,00’in ve bütünleşik doktora programlarında ise 85,00’in altında olanlar başarısız sayılır. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla ALES, mülakat sınav notu ile lisans/yüksek lisans mezuniyet ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Sonuçlar enstitü web sayfasında ilan edilir.

 

İSTENİLEN BELGELER

A-ÖN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

 1. Lisans/yüksek lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti, lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için YÖK tarafından verilmiş denklik belgesi (Yabancı uyruklu adaylar ve yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar için diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi ile yeminli tercüme bürosu tarafından yapılmış Türkçe tercümesini ibraz etmeleri gerekmektedir)
 2. Yüksek lisansa başvuran adaylar için lisans, doktora programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans not dökümü (Yabancı uyruklu adaylar ve yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar için not dökümünün aslı veya onaylı sureti ile yeminli tercüme bürosu tarafından yapılmış Türkçe tercümesini ibraz etmeleri gerekmektedir)
 3. ALES belgesi veya eşdeğeri olarak kabul edilen GRE, GMAT vb. sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti
 4. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Merkezi yabancı dil sınavlarından veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birine ait: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Farsça, Çince ve Japonca)  
 5. Yabancı uyruklu adaylar için 3 adet biyometrik (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) özellikli vesikalık fotoğraf, pasaport aslı ve fotokopisi
 6. Yabancı uyruklu adayların Türkçe'den başarılı olduğunu gösterir 100'lük not karşılığını gösteren en az C1 düzeyinde TÖMER belgesi

B-YAZILI SINAV/MÜLAKAT VE/VEYA UYGULAMA SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Nüfus cüzdanı veya pasaport (bunların dışında herhangi bir kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmez)
 2. Enstitü tarafından onaylanmış Ön Kayıt Aday Başvuru Bilgi Formu. (Ön Kayıt Aday Başvuru Bilgi Formu sistemden alınacak)

C-  KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

 1. Hak kazandığı programa kesin kayıt yaptırmak istediğine dair dilekçe
 2. Erkek adaylar için, son 6 ay içinde alınan Askerlik Durum Belgesi (yabancı uyruklu adaylar hariç)
 3. 3 adet biyometrik (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) özellikli vesikalık fotoğraf
 4. Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi

 

 

Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği tam metin için tıklayınız.

background image