Duyuru
Özel Öğrenci Kabulü 2023-2024 Bahar (Bir lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler)
12 Şubat 2024 | 15:26

Özel Öğrenci olarak Enstitümüzden ders almak isteyen Öğrenciler, 29 Şubat 2024 tarihine kadar, “Özel Öğrenci Ders Kayıt Formunu’’ doldurarak ekindeki belgelerle birlikte dersin alınmak istendiği Ana Bilim Dalı Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Birden fazla Ana Bilim Dalından ders alınmak istenmesi durumunda her bir Ana Bilim Dalına ayrı başvuru yapılır.

 

 

Özel Öğrenci Ders Kayıt Başvuru formu tıklayınız..

Bu form Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından onaylandıktan sonra, ekleri ile birlikte Enstitümüze şahsen getirilmelidir.

FORM EKLERİ:

 1. İlk başvuruda kayıtlı olunan programdan alınan öğrenci belgesi.
 2. TC Kimlik fotokopisi, Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaport fotokopisi
 3. Dekont
 4. Kayıtlı olduğu Enstitü Yönetim Kurulu kararı (en geç 15 Mart 2024 tarihine kadar)

Özel öğrenci başvuru ücreti kredi başına 500TL olup, bir ders ücreti 3 kredi x 500= 1500 TL'dir.  Detaylı bilgi için  tıklayınız.

BANKA HALKBANK
ŞUBE ADI VE KODU GAZİ ÜNİVERSİTESİ - 1294
HESAP ADI GAZİ ÜNİVERSİTESİ MUHASEBE VE KESİN HESAP MÜDÜRLÜĞÜ
HESAP NO 6100001
IBAN NO TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01

 

AÇIKLAMALAR

 1. Özel öğrenci kabulüne ilişkin Üniversitemiz Yönetmeliğinin Maddesi: MADDE 15–(1) Özel öğrenciliğe kabule ilişkin uygulamalar Senato tarafından kabul edilen mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür. (2) Bir lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin kredi transferi işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato onayına sunulan usul ve esaslar ile belirlenir. Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği için tıklayınız..
 2. Özel Öğrenci ders kayıt işlemleri dönemlik olarak yapılır, bir sonraki dönemde başvuru yapacak adayların tüm işlemleri tekrar yapması gereklidir.
 3. Bilimsel hazırlık dönemi öğrencileri kayıtlı oldukları programlarda Özel Öğrenci olarak ders alamazlar.
 4. Özel Öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Özel Öğrencilik statüsünün, aldıkları derslerin ve notların gösterildiği belge verilebilir.
 5. Özel Öğrenci olarak kayıt yapılacak dersin kapanması durumunun da dikkate alınarak ders tercihi yapılması önerilir.
 6. Özel Öğrenciler, 18/08/2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim  Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine tabidir.
 7. Özel Öğrenciliği kabul edilen Öğrenci ÖBS'de Kullanıcı İşlemleri>>Fotoğraf Güncelleme menüsünden Biyometrik özellikli fotografını yüklemelidir.
background image