Duyuru
Durumları, Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’ne Uyan Öğrencilerin Ders Kayıtları
19 Şubat 2021 | 13:15

 

Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’ne ulaşmak için tıklayınız..

 

22.Şub.21

BAHAR YARIYILI DERSLERİNİN BAŞLAMASI

22-24 Şubat 2021

Yeni kayıt olan lisansüstü öğrencileri için uyum etkinlikleri (Ders saatleri dışında ilgili programlar tarafından düzenlenecektir.)

25.Şub.21

Durumları, Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’ne uyan öğrencilerin kayıt için ilgili akademik birimlere başvurularının son günü

4-5 Mart 2021

Durumlarının Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’ne uyduğu ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin danışmanlarıyla etkileşimli ders kayıtları

8-9 Mart 2021

Ders ekleme-bırakma (öğrenci-danışman etkileşimli)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

Yarıyıl kaydı, ders alma işlemleri, ekle-bırak ve not yükseltme

MADDE 8 – (1) Her öğrenci, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ders alma işlemlerini tamamlayarak ilgili yarıyıl için kaydını yeniler. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyılda derslere ve sınavlara giremez.

(2) Öğrencinin, Senato tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlere dayalı bir mazereti yoksa her yarıyılda kaydını yenilemek zorundadır. Mazereti sebebiyle kaydını belirlenen süre içinde yenilemeyen öğrenci, mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edildiği takdirde akademik takvimde belirlenen ek süre içinde kaydını yenileyebilir.

(3) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl öğrenim süresinden sayılır.

(4) Yarıyıl ders kaydı, öğrenci ve danışman tarafından onaylandıktan sonra geçerlidir. Program süresini aşan öğrenciler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesi hükümlerine göre katkı payı veya öğrenim ücreti öder.

(5) Yarıyıl kaydını tamamlamış olan öğrenci, akademik takvimde belirtilen ders ekle-bırak tarihlerinde ders ekleme, bırakma işlemlerini danışmanı, danışmanı atanmayan öğrenciler ise danışmanı atanıncaya kadar ana bilim/bilim dalı başkanı ile birlikte yapar ve ders kayıt onayını alır.

(6) AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, ders tekrarı yapabilir. Dersin tekrarlandığı yarıyılda alınan en son başarı harf notu geçerlidir.

MADDE 22 – b) Öğrencinin dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerini başarıyla tamamlayamaması veya bu süre içerisinde enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato onayıyla belirlenen başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getirememesi durumunda yönetim kurulu kararıyla öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

background image