Duyuru
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Eğitim Öğretim Faaliyetlerini Uygulama Esasları (11 Eylül 2020 Senato Kararı)
11 Eylül 2020 | 17:40

 

Değerli öğrencilerimiz,

Yeni yönetim olarak öğrenci merkezli bir anlayışı esas aldığımızı her vesile ile ifade ediyoruz. Amacımız COVID-19 Salgını döneminde sizlerin sağlığınızı korumak ve sağlıklı ortamlarda nitelikli bir eğitim almanızı sağlamaktır. Bu vesile ile hepinize selamlarımı sunuyor, sağlıklı günler diliyorum.

 

Prof. Dr. Musa YILDIZ

Gazi Üniversitesi Rektörü

 

 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı, Güz Dönemi Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Gazi Üniversitesi Eğitim Komisyonu tarafından;  Yükseköğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığınca 29.07.2020 tarihinde hazırlanan “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi”,  Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün tavsiyelerini belirten Yükseköğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığının 04.09.2020 Tarihli “Yeni Korona Virüs Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri” konulu tavsiye yazısı ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan “COVID-19 Danışma Kurulu” görüşleri doğrultusunda hazırlanan raporlara dayalı olarak 11 Eylül 2020 tarihinde yapılan Senato toplantısında aşağıda sıralanan kararlar alınmıştır.

 

  1. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde, “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi”ndeki tavsiyeler de dikkate alınarak ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde teorik dersler ve bunlarla ilgili laboratuvar uygulamalarının Üniversitemizce sunulan imkânlarla uzaktan (çevrimiçi/online) ve dijital öğretim yöntemleri ile yapılması,

 

  1. Uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu (staj vb.) programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenememesi durumunda “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi”ndeki tavsiyeler dikkate alınarak ilgili enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurullarının gerekli planlamayı yapması,

 

  1. Üniversitemiz Tıp, Diş, Eczacılık, Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi”ndeki tavsiyelerde ifade edilen gerekli korunma tedbirleri sağlanarak fiziksel koşullar ve öğrenci sayıları dikkate alınarak yapılması zorunlu olan intörn ve diğer klinik ve saha uygulamalarının seyreltilmiş gruplar şeklinde ilgili fakülte ve meslek yüksekokulların kurullarınca planlanması,

 

  1. Öğretmenlik Uygulaması, Okul Deneyimi vb. ders ve faaliyetlerin, pandemi süreci göz önünde bulundurularak gerekli korunma tedbirleri alınarak uygun yöntemlerle ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde planlanması,

 

  1. Ara sınavların şeffaflık, denetlenebilirlik ve ölçülebilirlik esasları doğrultusunda belirlenecek ilkelere göre dijital ortamlarda veya ilgili akademik birimler tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesi, dönem sonu sınavlarının nasıl yapılacağının ise salgının seyrine göre değerlendirilmesi ve planlanması,

 

  1. COVID-19 salgının ülkemizdeki seyri doğrultusunda, öngörülemeyen veya ortaya çıkan yeni durumlarla ilgili düzenlemelerin, ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri doğrultusunda Üniversitemizin yetkili kurulları tarafından yapılması,

 

  1. Alınan kararlar doğrultusunda enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının yetkili kurullarının gerekli planlamayı yaparak web sayfalarından öğrencilerimize duyurmalarına.

 

background image