Duyuru
Misafir Öğrenci Başvuruları Hk.
27 Ağustos 2020 | 14:59

                         

                              MİSAFİR ÖĞRENCİ BAŞVURU TARİHLERİ VE ÖNEMLİ BİLGİLER 

Başvuru Tarihleri 17 Ağustos 2020-28 Ağustos 2020

Kayıt Tarihleri

1 Ekim 2020-2 Ekim 2020

 

YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

1- Dersin alınmak istendiği Ana Bilim Dalı BaşkanlığınaMisafir Öğrenci Ders Kayıt Formu" ile yapılır. Bu form onaylandıktan sonra gerekli belgeler ile enstitüye teslim edilir.

2- Birden fazla Ana Bilim Dalından ders alınmak istenmesi durumunda her bir Ana Bilim Dalına ayrı başvuru yapılır.

3-Devlet Üniversitelerinde kayıtlı lisansüstü Eğitim-Öğretim gören öğrencilerden normal öğretim programları için özel öğrenci ders ücreti alınmaz. Öğrenci ders alma talebiyle ilgili kendi üniversitesinden aldığı Enstitü Yönetim Kurulu Kararını eklemelidir.

4-Bilimsel hazırlık dönemi öğrencileri kayıtlı oldukları programlarda özel öğrenci olarak ders alamazlar.

5-Misafir öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Özel öğrencilik statüsünün, aldıkları derslerin ve notların gösterildiği belge verilebilir.

 

İSTENEN BELGELER

1- Misafir Öğrenci Ders Kayıt Formu

2- Kayıtlı olunan programdan alınan öğrenci belgesi

3- Biyometrik özellikli vesikalık fotoğraf (1 adet).

 

 

background image