Duyuru
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıtlı Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin Dikkatine
28 Ocak 2020 | 13:48

Enstitümüz programlarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıtlı (Bilimsel Hazırlık almış olanlar hariç) öğrencilerimiz,  Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19. maddesinde bulunan “ Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır …”  hükmü gereğince 06.02.2020 tarihine kadar tez savunma sınavına girmek zorundadırlar.

 “Öğrencinin azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olması veya tez savunmasına girmemesi” ilişik kesme sebebidir.

Yönetmeliğimizin 37. maddesinde bulunan  “… Eğitim-öğretim başladıktan sonra; Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyıl için yatırmış oldukları öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez.” hükmü gereğince de tezini teslim edememiş ve 06.02.2020 tarihine kadar tez savunma sınavına girmemiş öğrencilerimizin Akademik takvimde belirtildiği üzere bir sonraki dönem için kayıt yenileme işlemini, Enstitümüz Öğrenci İşleri Birimine müracaat etmeden yapmaması gerekmektedir, ilişik kesme durumu söz konusu olur ise yatırmış oldukları öğrenime katkı payı iade edilmeyecektir.

 

background image