Duyuru
Yedekten Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Dikkatine!
29 Ağustos 2019 | 12:39

Yedek Kontenjandan kesin kayıt hakkı kazanan aday listesi için tıklayınız.

Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları 2-3 Eylül 2019 tarihleri arasında alınacaktır. 

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER  

 1. Kazanılan programa kesin kayıt yaptırmak istendiğine dair  dilekçe (tıklayınız)
 2. a) Yüksek lisansa başvuranlar için lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti; doktora programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti ile bunların fotokopisi,
  b) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için YÖK tarafından verilmiş denklik/okul tanıma belgesi ile fotokopisi, (Yabancı uyruklu adaylar ile yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar, diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi ile noter onaylı Türkçe tercümelerini ibraz etmek zorundadır),
 3. Yüksek lisansa başvuranlar için lisans; doktora programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans not dökümü ve fotokopisi, (Yabancı uyruklu adaylar ve yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar, not dökümünün aslı veya onaylı sureti ile noter onaylı Türkçe tercümelerini ibraz etmek zorundadır),
 4. Doğrulama kodu bulunan ALES sonuç belgesinin ÖSYM ağ sayfasından çıktısı veya GRE/GMAT sonuç belgesi
 5. Doğrulama kodu bulunan KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL sonuç belgesinin ÖSYM ağ sayfasından çıktısı veya  ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınav sonuç belgesi
 6. Yabancı uyrukluların lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir; Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) almış en az C1 sertifikası,
 7. T.C. uyruklular için nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi;  yabancı uyruklu adaylar için pasaport aslı ve fotokopisi,
 8. 3 adet biyometrik özellikli (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) veya vesikalık fotoğraf,
 9. Erkek adaylar için, son bir hafta içinde e-devletten alınan Askerlik Durum Belgesi (yabancı uyruklu adaylar hariç),

Tezsiz yüksek lisans hariç, Üniversitemizde veya başka bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir lisansüstü programında kayıtlı öğrencilerin, kayıtlarını sildirdiklerine dair belge.

 

KESİN KAYDA İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER 

 1. Kesin kayıt tarihlerinde belge teslim edecek olan adayların ilgili enstitüye şahsen veya noter onaylı vekalet verdikleri şahıs tarafından başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla, posta yoluyla ve süre bittikten sonra kesin kayıt işlemi yapılmaz.
 2. Kesin kayıt sırasında adayların ibraz ettiği belgeler ön kayıt esnasında YÖKSİS veri tabanından alınan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilecektir. Belgeler arasında farklılığın olması durumunda, adayın kaydı yapılmayacak ve aday hakkında hukuki işlem başlatılacaktır.
 1. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.  Bu nedenle kesin kayıt hakkını kazanan adaylar,  kaydolmayı düşündükleri Enstitüye kayıt yaptırmadan önce, Üniversitemiz içi veya Üniversitemiz dışı lisansüstü programlardan kayıtlarını sildirmelidirler. Bu adayların başka programlara kayıtlı olduklarının tespit edilmesi durumunda kayıtları iptal edilecektir
 2. Yabancı uyruklu adayların beyan ettikleri belgelerin doğrulukları, Büyükelçiliklerine yazışma yapılarak teyit ettirilecektir. Belgelerinin doğrulukları teyit edilemeyen adayların, kayıtları kesinleştirilmiş olsa bile iptal edilecektir.
 3. Kendi imkânları ile lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar tezli yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenci olma hakkı kazandıklarında normal öğretim için Bakanlar Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulunca 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı için belirlenen katkı payı ve öğrenim ücretlerini öderler. 
 4. Kesin kayıt sırasında e-devlet üzerinden alınan e-posta adresinin aktive edilerek Enstitümüze bildirilmesi gerekmektedir.
 5. Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Bu durumda kesin kayıt alınmış olsa bile adayın kesin kaydı iptal edilecektir.
 6. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar haklarından vazgeçmiş sayılır.

 

Adres: G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Emniyet Mahallesi, Abant-1 Caddesi, No:10/2 E Blok Kat:6, 06500 Yenimahalle / ANKARA

background image