Duyuru
EĞİTİM GÜNLERİ - 4: Doç. Dr. İsmail KARAKAYA "Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Sürecinde Geçerlik ve Güvenirlik Belirleme"
13 Şubat 2018 | 09:42

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen "Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Sürecinde Geçerlik ve Güvenirlik Belirleme" konulu seminere ilgi duyan herkesi bekleriz.

 

 

                                

 

 

 

        

 

Özgeçmiş

İsmail Karakaya, 1999 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü tamamlamıştır. 1999-2004 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığında Sınıf Öğretmeni ve İngilizce Öğretmeni olarak çeşitli okullarda çalışmıştır. 2004-2008 yıllarında ise MEB Merkez teşkilatında program ve öğretim materyali geliştirme ile MEB-UNICEF, MEB Dünya Bankası kapsamındaki bazı projelerde ölçme ve değerlendirme uzmanı olarak görev yapmıştır. Ankara Üniversitesi Eğitimde ölçme ve değerlendirme programından 2002 yılında (Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Seçme Sınavının Yordama Geçerliği” adlı çalışması ile yüksek lisans, 2007 yılında ise “ Yükseköğretime Öğrenci Seçme Sınavının Yordama geçerliği” çalışması ile doktora unvanını almıştır. İlgilendiği konuların başında üst düzey düşünme becerilerinin (21.yuzyıl becerileri) ölçülmesi, portfolyo/eportfolyo uygulamaları, sınıf ortamında öz, akran ve grup değerlendirme uygulamaları, Seçme sınavlarının geçerliği ve güvenirliği ile test geliştirme vb. gelmektedir.  İsmail Karakaya Gazi Üniversitesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

 

Üst Düzey Düşünme Becerilerinin (21.yüzyıl becerileri) Eportfolyo ve Açık Uçlu Sorularla Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

Günümüzde, başta teknolojik olmak üzere eğitim, kültürel, siyasal ve ekonomik alanlarda hızlı ve önemli değişmeler yaşanmaktadır. Bilgiler hızla değişmekte ve gelişmektedir. Bu nedenle hızlı değişime ayak uyduracak, yaşamsal becerilere sahip bireylerin yetiştirilmesi önem kazanmıştır. Çağımızda bireylerden herhangi bir alandaki bilgilere sahip olmaları değil, alanındaki bilgileri istenilen koşullarda yaşamda uygulaması istenmektedir. Bu nedenle ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim olmak üzere bütün eğitim kademelerinde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, teknolojiyi etkin kullanma, sorun çözme, etkili iletişim, sunum yapabilme, grupla uyumlu çalışma gibi becerilerin kazandırılması beklenmektedir.  21. Yüzyıl becerileri olarak da adlandırılan bu becerilerin eğitim ve öğretim sürecinde kazandırılabilmesi ölçme uygulamalarının nitelikli yürütülmesiyle ilişkilidir. Bu becerilerin ölçülmesi amacıyla birçok farklı ölçme araçları uygulanmaktadır. Bunların başında ise son yıllarda oldukça önem kazanan elektronik portfolyolardır. Elektronik portfolyoların okul ortamında uygulanmasının başta öğrenciler olmak üzere, öğretmenler, okul yönetimi ve veliler açısından oldukça yararları bulunmaktadır.   ABD, Kanada, Avusturalya, Singapur, Güney Kore gibi ülkelerde yaygın olarak kullanılan eportfolyoların örnek uygulamalardan hareketle; okul ortamında nasıl yürütülmeli? Uygulamada nelere dikkat edilmeli? Süreçte öğrencilere dönütler nasıl verilmelidir? gibi sorular üzerinde durularak örnek eportfolyo uygulamalarıyla paylaşımlarda bulunulacaktır.

Ayrıca 21.yüyzyıl becerilerinin kazandırılması bağlamında eportfolyo uygulamaları yanında açık uçlu sorularda etkili olarak kullanılmaktadır. PISA, PIRLS, TIMSS gibi uluslararası sınavlarda da yer almaktadır. Eğitim ve teknoloji alanında ilk sıralarda yer alan ülkelerin aynı zamanda uluslararası sınavlarda da ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. Bu ülkelerin eğitim programları ve ölçme uygulamaları incelendiğinde açık uçlu sorular yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada açık uçlu sorular nedir? Güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? Açık uçlu sorular hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir? Örnek olarak açık uçlu soru geliştirme ve açık uçlu soruların analizleri üzerinde durulacaktır.

 

 

 
background image