Duyuru
"Tez Hazırlık" Dersi Hakkında
1 Şubat 2018 | 13:52

 

Ders dönemine devam eden ve Enstitümüz Yönetim Kurulu kararıyla tez danışmanı atanan öğrencilerin seçtikleri derslerin yanı sıra tez danışmanlarının adına açılmış olan “Tez Hazırlık Dersi” ve “Uzmanlık Alan Dersi”ni de seçmeleri gerekmektedir.

27 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan 29961 sayılı Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 20 (9); " Öğrenci, danışmanının belirlenmesini takiben tez dönemi başlayana kadar geçen dönemlerde danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersi yanında yine danışmanı tarafından açılan tez hazırlık dersini alır. Tez hazırlık dersi bir AKTS kredisinden oluşur ve tez dönemi başlayana kadar devam eder. Tez dönemine geçen öğrenci ise “tez çalışması” dersine kayıt olur ve bu ders 30 AKTS kredisinden oluşur."

background image