Duyuru
PROGRAMLAR ARASI GEÇİŞ (Tezsizden Tezliye)
3 Temmuz 2017 | 07:45

 

 

Enstitümüz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Programlar Arası Geçiş (Tezsiz Yüksek Lisanstan Tezli Yüksek Lisansa) Başvurularını 03 Temmuz 2017- 07 Temmuz 2017 tarihleri arasında Enstitümüze  yapmaları gerekmektedir.

Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği'nin 5. Maddesi ve 32. Maddesi uyarınca,

MADDE (5) Aynı bilim/sanat dalında (bilim/sanat dalı olmayan programlar için aynı anabilim/ anasanat dalı) olmak koşuluyla tezsiz programdan tezli programa geçiş, öğrencinin tezli lisansüstü programın asgari başvuru koşullarını sağlaması, tezsiz programda alması gereken dersleri başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının en az 3.50/4.00 olması koşuluyla, adayın başvurusu üzerine, ilgili başkanlığın görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(6) Programlar arasında geçiş bir kez yapılabilir. Geçiş yapan öğrencinin dosyası yeni programa aktarılır ve eski programla ilişiği kesilir.

MADDE 32 – (2) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler Üniversitenin tezli yüksek lisans programı için belirlediği asgari şartları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Tezli yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programında aldıkları dersler, enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Başvuru dilekçesi için tıklayınız.

background image