Duyuru
2016-2017 Bahar Yarıyılı Öğrenci Alım İlanı
16 Ocak 2017 | 08:35

 

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

TÜM ENSTİTÜ MÜDÜRLÜKLERİNDEN

 

Lisansüstü Programlarımıza 2016–2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.   

 

Önemli Tarihler

Programlar ve Kontenjanları

Başvuru Şartları

Tezli Yüksek Lisans Özel Şartları

Doktora Özel Şartları

Tezsiz Yüksek Lisans Özel Şartları

Başvurularda Dikkat Edilecek Hususlar

Değerlendirme

İstenilen Belgeler

Başvuru Adresi İçin: https://onkayit.gazi.edu.tr/enstitu/

 

ÖNEMLİ TARİHLER

İnternet üzerinden başvuru yapılması

28 Aralık 2016-13 Ocak 2017

Ön kayıt: Belge teslimi, kontrol işlemleri ve belge onayı (tüm adaylar tarafından ilgili enstitüye teslim)

16-19 Ocak 2017

(mesai saatleri içinde)

Lisansüstü programlarda sınava girmeye hak kazanan adayların ilanı (tezsiz programlar hariç)

20-21 Ocak 2017

Lisansüstü programlara giriş sınavları (tezsiz programlar hariç)

25-26-27 Ocak 2017

Kesin kayıt hakkı kazanan aday listelerinin ilanı

Şubat 2017

Kesin kayıt tarihleri

6-7 Şubat 2017

Yedek kontenjan ilanı ve kaydı

8-9 Şubat 2017

Ders kayıtları

9-10 Şubat 2017

Derslerin başlaması

13 Şubat 2017

Danışman onayları, ders ekleme-bırakma

16-17 Şubat 2017

 

 

PROGRAMLAR VE KONTENJANLARI:

 

 

 

 

 

 

ANABİLİM DALI

 

 

 

 

 

BİLİM DALI

 

 

YÜKSEK LİSANS

 

 

                   DOKTORA

 

 

ALES

Puan

Türü

 

 

 

 

Yab.Uy.

Kontenjan

 

Tezli

Yüksek Lisans

 

Tezsiz

Yüksek

Lisans

 

 

Tezli

Yüksek Lisans

 

 

Tezsiz

Yüksek

Lisans

 

 

 

Doktora

 

 

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretimi

10

25

5

Sözel

2

5

2

Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri

10

-

-

Sözel

3

-

-

Eğitim Teknolojileri

10

-

5

Sözel

2

-

1

 

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

15

-

5

Eşit Ağırlık

Sözel

Sayısal

3

-

2

Müzik Eğitimi

 

12

-

5

Eşit Ağırlık

Sözel

Sayısal

2

-

1

 

 

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

 

Fen Bilgisi Eğitimi

15

-

5

Sayısal

2

-

1

Biyoloji Eğitimi

10

-

3

Sayısal

 

-

-

-

Kimya Eğitimi

15

-

2

Sayısal

-

-

-

Fizik Eğitimi

15

-

5

Sayısal

-

-

-

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

18

-

12

Eşit Ağırlık

2

-

2

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Felsefe Grubu Eğitimi

-

-

1

   Sözel

Eşit Ağırlık

-

-

-

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

-

-

5

Sözel

-

-

2

Fransız Dili Eğitimi

10

-

5

Sözel

2

-

2

Özel Eğitim

Zihin Engellilerin Eğitimi

10

-

 

Sözel

2

-

-

Beden Eğitimi ve Spor

Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

5

 

5

Eşit Ağırlık

Sözel

Sayısal

2

-

2

 

BAŞVURU ŞARTLARI:

GENEL ŞARTLAR
 

 1. Adayların yüksek lisans ve bütünleşik doktora programlarına başvurabilmeleri için dört yıllık lisans diploması, doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilmeleri için tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Doktora/sanatta yeterlik sınavına müracaat edecek adayların mezuniyet puanları en az 2.50/ 4.00 olmalıdır.

 2. Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik/okul tanıma belgesine sahip olmaları gerekir.

 3. Adaylar başvurdukları yüksek lisans (tezli ve tezsiz) programlarının puan türünde ALES’ten en az 55,00 ve üzeri, doktora programlarında ALES’ten en az 60,00 ve üzeri puan almış olmaları veya Yükseköğretim Kurulunca Denkliği verilmiş sınavların birisinden eş değer puan almaları gerekir. (2014 yılı bahar dönemi ve daha sonraki yılların ALES puanları geçerlidir) Müracaat edilen anabilim dalının özel başvuru şartları için tıklayınız.

 4. Doktora/ sanatta yeterlik programlarına başvuru için KPDS/ÜDS/YDS veya Yüksek Öğretim Kurulunca bu sınavlara eş değerliliği verilmiş yabancı dil sınavlarından 55 ve üzerinde bir puana sahip olmak şartı aranır. KPDS, ÜDS, YDS ile eYDS sınav sonuçlarının geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır. Ayrıca, müracaat edilen anabilim dalının özel başvuru şartları için tıklayınız.

 5. Lisansüstü programlara öğrenci kabulü ve giriş başarı puanlarının hesaplanmasında tüm adaylar için YÖK Not Dönüşüm Tablosu kullanılacaktır. EK 1: YÖK Not Dönüşüm Tablosu için tıklayınız.  

 6. Lisansüstü programlara başvurular internet üzerinden yapılacak olup belge kontrolü aşamasında adaylar enstitüye belgelerini şahsen teslim edeceklerdir. Mektup veya e-posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

 7. Kendi imkânları ile lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar ilanda belirtilen şartları yerine getirmek kaydıyla ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen usullere göre lisansüstü programlara kabul edilir.

 8. Adaylar Gazi Üniversitesi bünyesindeki lisansüstü programlardan en fazla ikisine başvurabilir. Başvurulan programların giriş mülakat sınav saatlerinin çakışması durumunda Enstitünün sorumluluğu yoktur.

 9. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, adaylar her iki programı kazansalar bile aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptıramaz ve devam edemez.

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖZEL ŞARTLARI:

 

 

 

 

ANABİLİM DALI

 

 

 

 

BİLİM DALI

 

 

 

 

ÖZEL ŞARTLAR

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yükseköğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik formasyon eğitimi almış adaylar başvurabilir.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yükseköğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik formasyon eğitimi almış yabancı uyruklu ve söz konusu eğitimlerinin yurt dışında almışlar ise YÖK denkliği sağlamış olan adaylar başvurabilir.

Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yükseköğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik formasyon eğitimi almış adaylar başvurabilir.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yükseköğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik formasyon eğitimi almış yabancı uyruklu ve söz konusu eğitimlerinin yurt dışında almışlar ise YÖK denkliği sağlamış olan adaylar başvurabilir.

Eğitim Teknolojileri

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yükseköğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik formasyon eğitimi almış adaylar başvurabilir.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yükseköğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik formasyon eğitimi almış yabancı uyruklu ve söz konusu eğitimlerinin yurt dışında almışlar ise YÖK denkliği sağlamış olan adaylar başvurabilir.

 

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Lisans mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Lisans mezunu olmak.

Müzik Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Lisans mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Lisans mezunu olmak.

 

 

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

 

Fen Bilgisi Eğitimi

 

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği veya pedagojik formasyon eğitimi almış olmak şartıyla Fen ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji lisans programlarından mezun olmak.

ALES Sayısal Puan Türünde en az 70 puan almış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği ile Fen ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji lisans programlarından mezun olmak.

 

 

Biyoloji Eğitimi

 

 

 

Kimya Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Biyoloji, Biyoloji Eğitimi ve Fen Bilgisi Eğitimi lisans mezunu olmak.

 

Kimya Eğitimi lisans ile Fen Bilgisi Eğitimi lisans mezunları ve Fen Fakültesi Kimya lisans mezunları başvurabilir. Fen Bilgisi Eğitimi lisans mezunları alan, Fen Fakültesi Kimya lisans mezunları ise alan eğitimi ile ilgili bilimsel hazırlık dersi alırlar.

Fizik Eğitimi

Üniversitelerin Fizik Eğitimi, Fizik Lisans programlarından ve Fen Bilgisi Eğitimi lisans programlarından mezun olmak.

 

Temel Eğitim

 

 

Sınıf Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Sınıf Eğitimi lisans mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Sınıf Eğitimi lisans mezunu olmak.

 

Yabancı Diller Eğitimi

Fransız Dili Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Üniversitelerin Fransızca Öğretmenliği, Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Mütercim-Tercümanlık Bölümlerinden mezun olmak. YDS’den Fransızca puan türünde en az 80 puan almış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Üniversitelerin Fransızca Öğretmenliği, Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Mütercim-Tercümanlık Bölümlerinden mezun olmak. DELF(B2) düzeyinde puan almış olmak.

Özel Eğitim

Zihin Engellilerin Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Zihin, Görme ve İşitme Engelliler Eğitimi lisans mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Zihin, Görme ve İşitme Engelliler Eğitimi lisans mezunu olmak.

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

T.C UYRUKLULAR İÇİN: Sadece Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü lisans mezunları müracaat edebilir.

-ALES’ten en az 65 puan almış olmak.

Önemli Not: Lisansüstü programlara kabul edilen, ancak lisans ya da yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı programlarda almış olanlara “Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanır. Bu programın süresi en çok bir yıldır.

 

DOKTORA ÖZEL ŞARTLARI:

 

 

 

 

ANABİLİM DALI

 

 

 

 

BİLİM DALI

 

 

 

 

ÖZEL ŞARTLAR

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri, Eğitim Teknolojisi, Eğitim Yönetimi, PDR, Ölçme ve Değerlendirme alanlarından birinde (eğitim bilimleri uzmanlık alanlarından) Bilgisayar ve Öğrt. Tek. ve Bilgisayar Eğitimi alanlarında Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış adaylar başvurabilir.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri, Eğitim Teknolojisi, Eğitim Yönetimi, PDR, Ölçme ve Değerlendirme pedagoji(eğitim bilimleri uzmanlık alanlarından) Bilgisayar ve Öğrt. Tek. ve Bilgisayar Eğitimi Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış ve/veya söz konusu eğitimlerini yurt dışında almışlarsa YÖK denkliğini sağlamış olan adaylar başvurabilir.

Eğitim Teknolojileri

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri ve Eğitim Teknolojisi, Eğitim Yönetimi, PDR, Ölçme ve Değerlendirme alanlarından birinde(eğitim bilimleri uzmanlık alanlarından) Bilgisayar ve Öğrt. Tek. ve Bilgisayar Eğitimi alanlarında Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış adaylar başvurabilir.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri, Eğitim Teknolojisi, Eğitim Yönetimi, PDR, Ölçme ve Değerlendirme pedagoji (eğitim bilimleri uzmanlık alanlarından) Bilgisayar ve Öğrt. Tek. ve Bilgisayar Eğitimi Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış ve/veya söz konusu eğitimlerini yurt dışında almışlarsa YÖK denkliğini sağlamış olan adaylar başvurabilir.

 

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Görsel Sanatlar Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Görsel Sanatlar Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

Müzik Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Müzik Eğitimi alanında Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Müzik Eğitimi alanında Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak

 

 

 

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

 

Fen Bilgisi Eğitimi

 

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği tezli yüksek lisans programlarından veya pedagojik formasyon eğitimi almış olmak şartıyla, Fen ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olmak

ALES Sayısal Puan Türünde en az 70 puan almış olmak

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği ile Fen ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olmak.

 

Biyoloji Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Biyoloji, Biyoloji Eğitimi ve Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak

Fizik Eğitimi

Fizik ve Fizik Eğitimi veya Fen Bilgisi Eğitimi alanlarında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

Kimya Eğitimi

Kimya Eğitiminde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

 

Temel Eğitim

 

 

Sınıf Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Sınıf Eğitimi veya Okul Öncesi Eğitimi alanlarında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Sınıf Eğitimi veya Okul Öncesi Eğitimi alanlarında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak

 

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Felsefe Grubu Eğitimi

Felsefe Grubu Eğitimi alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yabancı Diller Eğitimi

 

 

İngiliz Dili Eğitimi

 

 

T.C. UYRUKLULAR İÇİN; Tezli Yüksek Lisansını İngiliz Dili Eğitimi alanında yapmış olmak

-YDS’den en az 90 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan eşdeğer puan almış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Tezli Yüksek Lisansını İngiliz Dili Eğitimi alanında yapmış olmak.

-YDS’den en az 90 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan eşdeğer puan almış olmak.

 

Fransız Dili Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Üniversitelerin Fransızca Öğretmenliği, Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Mütercim-Tercümanlık Bölümlerinden Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak

-YDS’den Fransızca puan türünde en az 85 puan almış olmak

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Üniversitelerin Fransızca Öğretmenliği, Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Mütercim-Tercümanlık Bölümlerinden Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak

-DELF(B2) düzeyinde puan almış olmak

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

T.C UYRUKLULAR İÇİN: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak

-ALES’ten en az 70 puan almış olmak.

Öıemli Not: Lisansüstü programlara kabul edilen, ancak lisans ya da yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı programlarda almış olanlara “Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanır. Bu programın süresi en çok bir yıldır.

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖZEL ŞARTLARI:

 

ANABİLİM DALI

 

BİLİM DALI

 

ÖZEL ŞARTLAR

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yükseköğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik formasyon eğitimi almış adaylar başvurabilir.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yükseköğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik formasyon eğitimi almış yabancı uyruklu ve söz konusu eğitimlerinin yurt dışında almışlar ise YÖK denkliği sağlamış olan adaylar başvurabilir.

 

 

BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

 1. Adaylar, ön kayıt işlemlerini https://ogrenci.gazi.edu.tr adresindeki Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi bağlantısından şifre alarak ve sisteme erişip gerekli alanları doldurarak, internet üzerinden yaparlar. Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların bilgileri tam ve doğru girdiklerine dair onay vermeleri gerekmektedir. Onaydan sonra program değişikliği ya da herhangi başka bir düzeltme yapılmayacağından, bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra onay verilmelidir. Aday tarafından onay verilmeyen başvurular geçersiz sayılır.

 2. 13 Ocak 2017 tarihinden sonraki tarihlerde mezun olacak adayların, lisansüstü programlara başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 3. Lisansüstü programlara başvuru yapan adaylar belge teslimi, kontrol işlemleri ve başvuru onayı için bizzat kendisi enstitüye geleceklerdir. Belgelerini enstitüye ibraz etmeyen ve doğruluğunu onaylatmayan adayların ön kayıtları yapılmaz, başvuruları geçersiz sayılır.

 4. Ön kayıt işlemleri için sisteme biyometrik özellikli (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) vesikalık fotoğrafın yüklenmesi zorunludur.

 5. Sistemde eğitim bilgileri girilirken mezun olunan okul ya da bölüm isminin sistemde olmaması halinde ilgili enstitü ile irtibata geçerek bölümünüzün eklenmesini sağlayınız.

 6. Yabancı dil puanı girişi sırasında sadece ÜDS/KPDS/YDS ya da Yükseköğretim Kurulunca bu sınavlara eş değerliliği verilmiş yabancı dil sınavlarından birinden alınan puan geçerlidir. Bu dillere ait dönüşümler, Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri dönüşüm tablosuna göre yapılır. EK 2: İlgili duyuru ve tablo için tıklayınız.       

 7. ALES ya da bu sınavlara eş değerliği verilmiş GMAT, GRE sınavlarından alınan puan geçerlidir. EK 3: İlgili tablo için tıklayınız.  

 8. Yabancı uyruklu adaylar öğrenci olma hakkı kazandıklarında normal öğretim (tezli yüksek lisans ve doktora programları) için Bakanlar Kurulunca ve Üniversite Yönetim Kurulunca 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için belirlenen katkı payı ve öğrenim ücretlerini öderler.

 9. Yabancı uyruklu adayların beyan ettikleri belgeleri Büyükelçiliklerine yazışma yapılarak doğrulukları teyit ettirilecektir. Belgelerinin doğrulukları teyit edilmeyen adayların kazanmış olsalar bile kayıtları geçersiz sayılacaktır.

 10. Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Bu durumda kayıt alınmış olsa bile adayın kaydı iptal edilecektir.

 

DEĞERLENDİRME

 1. Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylardan mülakat sınavına alınacak adayların sayısı, ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlıdır.

 2. Yüksek lisans/bütünleşik doktora ve doktora programları için ön değerlendirme ve giriş başarı puanının hesaplanmasında Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. Elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar kayıt alınır. Yabancı uyruklu adayların değerlendirmesi ve sıralaması kendi içlerinde yapılır.

 3. Tezli programların mülakat giriş sınavı notu yüz üzerinden yüksek lisans için 40 ve doktora/sanatta yeterlik için 50 puanın altında olanların başarı puanı hesaplanmaz.

 4. Yüksek lisans programlarında giriş başarı puanı 60,00’ın, doktora programlarında 70,00’in ve bütünleşik doktora programlarında ise 85,00’in altında olanlar başarısız sayılır. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla ALES, mülakat sınav notu ile lisans/yüksek lisans mezuniyet ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Sonuçlar enstitü web sayfasında ilan edilir.

 

İSTENİLEN BELGELER

A) ÖN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

 1. Yüksek lisansa başvuran adaylar için lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti, doktora programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti, lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için YÖK tarafından verilmiş denklik/okul tanıma belgesi (Yabancı uyruklu adaylar ve yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar için diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi ile yeminli tercüme bürosu tarafından yapılmış Türkçe tercümesini ibraz etmeleri gerekmektedir)

 2. Yüksek lisansa başvuran adaylar için lisans, doktora programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans not dökümü (Yabancı uyruklu adaylar ve yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar için not dökümünün aslı veya onaylı sureti ile yeminli tercüme bürosu tarafından yapılmış Türkçe tercümesini ibraz etmeleri gerekmektedir)

 3. ALES belgesi veya eşdeğeri olarak kabul edilen GRE, GMAT sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti

 4. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Merkezi yabancı dil sınavlarından veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birine ait: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Farsça, Çince ve Japonca)

 5. Yabancı uyruklu adaylar için 3 adet biyometrik (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) özellikli vesikalık fotoğraf, pasaport aslı ve fotokopisi

 6. Yabancı uyruklu adayların Türkçe'den başarılı olduğunu gösterir 100'lük not karşılığını gösteren en az C1 düzeyinde TÖMER belgesi

 

       B) MÜLAKAT SINAVI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 1. Nüfus cüzdanı veya pasaport (bunların dışında herhangi bir kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmez)

 2. Enstitü tarafından onaylanmış Ön Kayıt Aday Başvuru Bilgi Formu. (Ön Kayıt Aday Başvuru Bilgi Formu sistemden alınacak)

 

       C) KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

 1. Hak kazandığı programa kesin kayıt yaptırmak istediğine dair dilekçe

 2. Erkek adaylar için, son 6 ay içinde alınan Askerlik Durum Belgesi (yabancı uyruklu adaylar hariç)

 3. 3 adet biyometrik (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) özellikli vesikalık fotoğraf

 4. Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi

 

 

Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği tam metni için tıklayınız.

background image