Duyuru
2016-2017 GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMLARI!
9 Haziran 2016 | 05:35

                                                                        GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

            Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsünün aşağıda belirtilen Anabilim Dalı ve Bilim Dallarına  2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır.

 

Önemli Tarihler

Programlar ve Kontenjanları

Başvuru Şartları

Tezli Yüksek Lisans Özel Şartları

Doktora Özel Şartları

Tezsiz Yüksek Lisans Özel Şartları

Başvurularda Dikkat Edilecek Hususlar

Değerlendirme

İstenilen Belgeler

Başvuru Adresi için: https://enstituonkayit.gazi.edu.tr/

 

 

ÖNEMLİ TARİHLER

İnternetten online başvuru yapılması

 8- 23 Haziran 2016

Ön kayıt: belge teslimi, kontrol işlemleri ve belge onayı (tüm adaylar tarafından ilgili enstitüye teslim)

20 -24 Haziran 2016

(Mesai Saatleri İçinde)

Lisansüstü programlarda sınava girmeye hak kazanan adayların ilanı (tezsiz programlar hariç)

              27 Haziran 2016

Lisansüstü programlara giriş sınavları (tezsiz programlar hariç)

         29 Haziran-1 Temmuz 2016

Kesin kayıt hakkı kazanan aday listelerinin ilanı

           15 Temmuz 2016

Kesin Kayıt Tarihleri  18-20 Temmuz 2016
Yedek Kontenjan İlanı ve Kaydı   21-22 Temmuz 2016

 

PROGRAMLAR ve KONTENJANLARI: 

 

 

 

 

 

ANABİLİM DALI

 

 

 

 

 

BİLİM DALI

 

 

YÜKSEK LİSANS

 

 

              DOKTORA

 

 

ALES

Puan

Türü

 

Yabancı Uyruklu Kontenjan

 

Tezli Y.L.

 

Tezsiz Y.L

 

  Tezli Yüksek          Lisans

 

 Tezsiz Yüksek        Lisans

 

      Doktora

 

 

 

 

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

30

75

10

Eşit Ağırlık

Sözel

2

 

2

2

Eğitim Programları ve Öğretim

15

25

10

Sözel

2

5

1

Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri

10

-

-

Sözel

3

-

-

Eğitim Teknolojileri

10

-

5

Sözel

2

-

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

15

-

6

Eşit Ağırlık

1

-

-

Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme

5

-

-

Eşit Ağırlık

-

-

-

 

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Öğretmenliği

20

-

10

 

Sözel

 

3

 

-

3

Müzik Öğretmenliği

20

-

5

Eşit Ağırlık

Sözel

Sayısal

2

 

-

1

 

 

 

İlköğretim

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği

30

-

10

Sayısal

6

-

2

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

20

-

10

Sözel

 

5

 

5

Sınıf Öğretmenliği

20

30

10

Eşit Ağırlık

2

2

2

Matematik Öğretmenliği

10

-

5

Sayısal

-

-

-

Okulöncesi Öğretmenliği

20

-

10

Eşit Ağırlık

-

-

-

 

 

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Biyoloji Öğretmenliği

20

-

4

Sayısal

3

 

1

Fizik Öğretmenliği

20

-

5

Sayısal

-

 

-

Kimya Öğretmenliği

15

-

2

Sayısal

-

-

-

Matematik Öğretmenliği

15

-

-

Sayısal

2

-

-

 

 

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

20

-

5

Sözel

5

-

2

Tarih Öğretmenliği

15

-

5

Sözel

5

-

2

Coğrafya Öğretmenliği

10

-

5

Eşit Ağırlık

3

-

3

Felsefe Grubu Öğretmenliği

16

-

5

Sözel Eşit Ağırlık

2

-

1

 

 

Yabancı Diller Eğitimi

Almanca Öğretmenliği

5

-

3

Sözel

5

-

3

İngilizce Öğretmenliği

15

-

8

Sözel

10

-

4

Fransızca Öğretmenliği

10

-

5

Sözel

2

 

2

Arapça Öğretmenliği

10

-

5

Sözel

3

-

1

Türkçe Eğitimi

Türkçe Öğretmenliği

10

-

6

Sözel

5

-

2

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi

10

-

6

Sözel

5

-

2

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi

10

-

-

Sözel

5

 

-

Drama ve Eğitim

Drama ve Eğitim

25

55

-

Sayısal Sözel Eşit Ağırlık

5

 

10

-

Özel Eğitim

Özel Eğitim

-

-

5

Sözel

-

-

2

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

15

-

5

Eşit Ağırlık

2

 

2

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

5

-

5

Sayısal Sözel Eşit Ağırlık

2

-

2

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

5

-

3

 

Sözel

 

1

 

-

1

 

BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

 

1.     Adayların yüksek lisans ve bütünleşik doktora programlarına başvurabilmeleri için dört yıllık lisans diploması, doktora programlarına başvurabilmeleri için yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

2.     Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesine sahip olmaları gerekir.

3.     Adaylar başvurdukları tezli programın puan türünde ALES’ten 60,00 ve üzeri (2013 yılı güz dönemi ve daha sonraki yıllardaki ALES puanları geçerlidir), tezsiz programlarda ise 55,00 ve üzeri puana sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunca Denkliği verilmiş sınavların birinden eş değer puan almaları gerekir. 

4.     Doktora programlarına başvuru için KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS veya Yüksek Öğretim Kurulunca bu sınavlara eş değerliliği verilmiş yabancı dil sınavlarından 55 ve üzerinde bir puana sahip olmak şartı aranır. Yabancı diller eğitimi (İngilizce Öğretmenliği, Almanca Öğretmenliği, Fransızca Öğretmenliği, Arapça Öğretmenliği) bilim dallarına başvuracak adayların ikinci bir yabancı dilden en az 55 puan almış olmaları zorunludur. Ayrıca, ilgili anabilim dalları akademik kurullarınca belirlenen yabancı dil belgesine sahip olma şartı ve/veya bu sınavlara ait taban puanlar enstitü web sayfasında duyurulmaktadır. 

5.     Gazi Üniversitesinden mezun olan adaylar Gazi Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosunu,   Gazi Üniversitesi dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar YÖK Not Dönüşüm Tablosunu kullanacaklardır.  EK 1(a): YÖK Not Dönüşüm Tablosu için tıklayınız. EK 1(b): Gazi Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu için tıklayınız.

6.     Mektup veya e-posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

7.     Kendi imkânları ile lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar ilanda belirtilen şartları yerine getirmek kaydıyla lisansüstü programlara kabul edilir.

8.     Adaylar Gazi Üniversitesi bünyesindeki tezli lisansüstü programlardan en fazla ikisine ve tezsiz lisansüstü programlardan en fazla ikisine başvurabilir. Başvurulan programların giriş mülakat sınav saatlerinin veya kesin kayıt sonrası ders programlarının çakışması durumunda Enstitünün sorumluluğu yoktur.

9.     Tezsiz Yüksek Lisans programları hariç, aynı anda birden fazla programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖZEL ŞARTLAR: 

 

 

 

 

 

ANABİLİM DALI

 

 

 

 

BİLİM DALI

 

 

 

 

ÖZEL ŞARTLAR

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Lisans Mezunu Olmak

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Lisans Mezunu Olmak

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

-Lisans mezunu olmak.

-Yabancı Dil Puanının en az 55 olması

Eğitimde Programları ve Öğretimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yükseköğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik eğitimi almış adaylar başvurabilir.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yükseköğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik eğitimi almış yabancı uyruklu ve söz konusu eğitimlerinin yurt dışında almışlar ise YÖK denkliği sağlamış olan adaylar başvurabilir.

Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yükseköğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik eğitimi almış adaylar başvurabilir.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yükseköğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik eğitimi almış yabancı uyruklu ve söz konusu eğitimlerinin yurt dışında almışlar ise YÖK denkliği sağlamış olan adaylar başvurabilir.

Eğitim Teknolojileri

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yükseköğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik eğitimi almış adaylar başvurabilir.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yükseköğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik eğitimi almış yabancı uyruklu ve söz konusu eğitimlerinin yurt dışında almışlar ise YÖK denkliği sağlamış olan adaylar başvurabilir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Lisans PDR mezunu olmak.

-ALES Eşit Ağırlık Puan Türünde en az 70 almış olmak

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Lisans PDR ya da eşdeğer alandan olmalı.

-ALES Eşit Ağırlık Puan Türünde en az 70 almış olmak.

 

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Lisans mezunu olmak

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Güzel Sanatlar alanı mezunu olmak. (Resim, Heykel, Grafik, Seramik tekstil vb.)

Müzik Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi Anabilim Dalı lisans programından mezun olmak. Müzik Öğretmenliği programı dışında bir başka müzik okulundan lisans diploması varsa pedagojik formasyona sahip olmak(Bu öğrencilere bilimsel hazırlık dersleri aldırılır.)

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi Anabilim Dalı lisans programından mezun olmak. Müzik Öğretmenliği programı dışında bir başka müzik okulundan lisans diploması varsa pedagojik formasyona sahip olmak(Bu öğrencilere bilimsel hazırlık dersleri aldırılır.)

 

 

 

İlköğretim

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği

 

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği veya pedagojik formasyon eğitimi almış olmak şartıyla Fen ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji lisans programlarından mezun olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği ile Fen ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji lisans programlarından mezun olmak.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Tarih, Coğrafya ve Sosyal Bilgiler lisans mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Sosyal Bilimler lisans programlarının birinden mezun olmak.

Sınıf Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği, Sınıf Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim dallarından birinden lisans diploması veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesine sahip olmak. (Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi mezunları yerleştikleri takdirde bilimsel hazırlık alacaklardır.)

-Lisans not ortalamasının en az 2.50/4.00 veya 65/100 olması

-ALES Eşit Ağırlık Puan Türünde en az 65 puan almış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği, Sınıf Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim dallarından birinden lisans diploması veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesine sahip olmak. (Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi mezunları yerleştikleri takdirde bilimsel hazırlık alacaklardır.)

Lisans not ortalamasının en az 2.50/4.00 veya 65/100 olması

Matematik Öğretmenliği

Herhangi bir alanda lisans mezunu olmak.

ALES Sayısal Puan türünde en az 70 almış olmak.

Okulöncesi Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi, Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümleri lisans mezunu olmak.

 

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

 

 

Biyoloji Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Biyoloji, Biyoloji Eğitimi ve Fen Bilgisi Eğitimi lisans mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Biyoloji, Biyoloji Eğitimi ve Fen Bilgisi Eğitimi lisans mezunu olmak.

Fizik Öğretmenliği

Üniversitelerin, Fizik Eğitimi ABD ve Fizik Lisans ve Fen Bilgisi Eğitimi programlarından mezun olmak.

Kimya Öğretmenliği

Kimya Eğitimi, Fen Fakültesi Kimya, Kimya Mühendisliği ve Fen Bilgisi Eğitimi alanlarından birinden mezun olmak. Fen Fakültesi Kimya mezunları ve Kimya Mühendisliği Mezunları Alan Eğitimi ile ilgili, Fen Bilgisi Eğitimi mezunları da alan ile ilgili bilimsel hazırlık dersi alırlar.

Matematik Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Fen Fakültesi Matematik ya da İstatistik; Eğitim Fakülteleri OFMAE Matematik Eğitimi veya BÖTE Bölümlerinin birinden mezun olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Fen Fakültesi Matematik ya da İstatistik; Eğitim Fakülteleri OFMAE Matematik Eğitimi veya BÖTE Bölümlerinin birinden mezun olmak.

YDS ve dengi sınavlarda İngilizceden en az 70 almış olmak

 

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkçe Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü mezunu olmak.(Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Anabilim dalı dışından mezun olanlar gerekli bilimsel hazırlık derslerini almak zorundadır.)

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Dil, dil ve edebiyat ile bu bölümlerin eğitim-öğretimi alanında lisans eğitimi yapmış olmak.

(Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Anabilim Dalı dışından mezun olanlar gerekli bilimsel hazırlık derslerini almak zorundadır.)

Tarih Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Tarih Eğitimi, Tarih, Sosyal Bilgiler alanlarında lisans mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN:  Tarih Eğitimi, Tarih, Sosyal Bilgiler alanlarında lisans mezunu olmak

Felsefe Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Felsefe Grubu Öğretmenliği lisans mezunu olmak veya Edebiyat/Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji alanında lisans mezunu olmak veya Edebiyat/Fen Edebiyat Fakültelerinin Sosyal Bilimler uzmanlık alanlarının birinde lisans yapmış olmak veya Eğitim Fakültelerinin Sosyal Alanlar Bölümlerinde lisans yapmış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Sosyal Bilimler veya Edebiyat/Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji alanında lisans mezunu olmak.

Coğrafya Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Coğrafya veya Coğrafya Öğretmenliği mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Coğrafya veya Coğrafya Öğretmenliği mezunu olmak.

 

Yabancı Diller Eğitimi

İngilizce Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: İngiliz Dili Eğitimi/ELT/ İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi mezunları başvurabilir. İngiliz Dili Eğitimi/ELT/İngilizce Öğretmenliği mezunu dışındakilerin Bilimsel Hazırlık almaları şartı vardır.

-YDS’den en az 85 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan eşdeğer puan almış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: İngiliz Dili Eğitimi/ELT/ İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi mezunları başvurabilir. İngiliz Dili Eğitimi/ELT/İngilizce Öğretmenliği mezunu dışındakilerin Bilimsel Hazırlık almaları şartı vardır.

-YDS’den en az 85 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan eşdeğer puan almış olmak.

Fransızca Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Üniversitelerin Fransızca Öğretmenliği, Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Mütercim-Tercümanlık Bölümlerinden mezun olmak. YDS’den Fransızca puan türünde en az 80 almış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Üniversitelerin Fransızca Öğretmenliği, Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Mütercim-Tercümanlık Bölümlerinden mezun olmak. DELF(B2) düzeyinde puan almış olmak.

Almanca Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Alman Dili Eğitimi(Almanca Öğretmenliği) veya Alman Dili ve Edebiyatı Lisans mezunu olmak.

Almanca YDS veya ÖSYM tarafından kabul edilen eşdeğer sınavlardan en az 80 puan almış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Almanca YDS veya ÖSYM tarafından kabul edilen eşdeğer sınavlardan en az 80 puan almış olmak.

Arapça Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Üniversitelerin Arap Dili Eğitimi, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Mütercim-Tercümanlık bölümlerinden mezun olmak. Arapça YDS’ den en az 40 puan almış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Üniversitelerin Arap Dili Eğitimi, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Mütercim-Tercümanlık bölümlerinden mezun olmak.

Türkçe Eğitimi

Türkçe Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri, Türk Halk Bilimi Anabilim dallarından birinden mezun olmak. (Türkçe Öğretmenliği dışında belirtilen bölümlerden mezun olanlara bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır.)

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri, Türk Halk Bilimi Anabilim dallarından birinden mezun olmak. (Türkçe Öğretmenliği dışında belirtilen bölümlerden mezun olanlara bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır.)

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri, Türk Halk Bilimi Anabilim dallarından birinden ve eğitim fakültelerinin yabancı dil eğitimi anabilim dallarının birinden mezun olmak. (Türkçe Öğretmenliği dışında belirtilen bölümlerden mezun olanlara bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır.)

YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen bir yabancı dil sınavından en az 50 almış olmak. (Eğitim Fakültelerinin yabancı dil eğitimi Anabilim dallarının birinden mezun olanlar, mezun oldukları Bilim dalının dili dışında ikinci bir yabancı dilden YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen bir yabancı dil sınavından en az 50 puan almış olmalıdır.)

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri, Türk Halk Bilimi Anabilim dallarından birinden ve eğitim fakültelerinin yabancı dil eğitimi anabilim dallarının birinden mezun olmak. (Türkçe Öğretmenliği dışında belirtilen bölümlerden mezun olanlara bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır.)

YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen bir yabancı dil sınavından en az 50 almış olmak. (Eğitim Fakültelerinin yabancı dil eğitimi Anabilim dallarının birinden mezun olanlar, mezun oldukları Bilim dalının dili dışında ikinci bir yabancı dilden YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen bir yabancı dil sınavından en az 50 puan almış olmalıdır.)

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçenin Öğretimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri, Türk Halk Bilimi Anabilim dallarından birinden mezun olmak. (Türkçe Öğretmenliği dışında belirtilen bölümlerden mezun olanlara bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır.)

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri, Türk Halk Bilimi Anabilim dallarından birinden mezun olmak. (Türkçe Öğretmenliği dışında belirtilen bölümlerden mezun olanlara bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır.)

Drama ve Eğitim

Drama ve Eğitim

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakülteleri, Fen/Edebiyat Fakültesi, Tiyatro Anasanat Dalı mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakülteleri, Fen/Edebiyat Fakültesi, Tiyatro Anasanat Dalı mezunu olmak.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Herhangi bir 4(dört) yıllık lisans programından mezun olmak. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü dışındaki bölümlerden mezun olanlara 1(bir) yıllık bilimsel hazırlık programı uygulanır.

-Yabancı Dil Sınavından(YDS ve dengi) 50 puan almış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Herhangi bir 4(dört) yıllık lisans programından mezun olmak. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümüne denkliği kabul edilmemiş bölümlerden mezun olanlara 1(bir) yıllık bilimsel hazırlık programı uygulanır.

-Yabancı Dil Sınavından(YDS ve dengi) 50 puan almış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

T.C UYRUKLULAR İÇİN: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunları ve pedagojik formasyon almak kaydıyla Spor Yöneticiliği, Antrenörlük ve Rekreasyon Bölümü mezunu olmak. 

-ALES’ten en az 65 puan almış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: -

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

T.C UYRUKLULAR İÇİN: Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, bölümlerinden lisans mezunu olmak, YDS sınavına girmiş olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, bölümlerine eşdeğer bölümlerden lisans mezunu olmak. YDS veya YDS eşdeğerliği olan sınava girmiş olmak. İyi derecede Türkçe okuma, konuşma, anlama ve yazma becerisine sahip olmak.

 

 

ÖNEMLİ NOT: Lisansüstü programlara kabul edilen, ancak lisans ya da yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı programlarda almış olanlara “Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanır. Bu programın süresi en çok bir yıldır. 

DOKTORA ÖZEL ŞARTLARI: 

 

 

 

 

 

ANABİLİM DALI

 

 

 

 

BİLİM DALI

 

 

 

 

ÖZEL ŞARTLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim Bilimleri

 

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

Eğitim Programları ve Öğretimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri, Eğitim Teknolojisi, Eğitim Yönetimi, PDR, Ölçme ve Değerlendirme alanlarından birinde(Eğitim Bilimleri uzmanlık alanlarından) yüksek lisans eğitimini tamamlamış adaylar başvurabilir.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri, Eğitim Teknolojisi, Eğitim Yönetimi, PDR, Ölçme ve Değerlendirme alanlarından birinde(Eğitim Bilimleri uzmanlık alanlarından) yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve/veya söz konusu eğitimlerini yurt dışında almışlar ise YÖK denkliğini sağlamış olan adaylar başvurabilir.

Eğitim Teknolojisi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri, Eğitim Teknolojisi, Eğitim Yönetimi, PDR, Ölçme ve Değerlendirme alanlarından birinde(Eğitim Bilimleri uzmanlık alanlarından) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamlamış adaylar başvurabilir.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri, Eğitim Teknolojisi, Eğitim Yönetimi, PDR, Ölçme ve Değerlendirme alanlarından birinde(Eğitim Bilimleri uzmanlık alanlarından) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamlamış adaylar ve/veya söz konusu eğitimlerini yurt dışında almışlar ise YÖK denkliğini sağlamış olan adaylar başvurabilir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışma ve Psikoloji alanında lisans ya da yüksek lisans mezunu olmak.

ALES Eşit Ağırlık Puan türünden en az 70 almış olmak.

 

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Resim-İş Eğitimi, Güzel Sanatlar(Grafik, Resim, Heykel, Özgün Baskı/Baskı Sanatları, Seramik ,Tekstil, Görsel İletişim Tasarım, Fotoğraf, Cam, Animasyon alanlarında yüksek lisans mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Güzel Sanatlar alanı yüksek lisans mezunu olmak.

Müzik Öğretmenliği

 

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültelerinin Müzik Öğretmenliği yüksek lisans programından mezun olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültelerinin Müzik Öğretmenliği yüksek lisans programından mezun olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlköğretim

 

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği

 

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği yüksek lisans programlarından veya pedagojik formasyon eğitimi almış olmak şartıyla Fen ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji yüksek lisans programlarından mezun olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği ile Fen ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji yüksek lisans programlarından mezun olmak.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

 

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Tarih, Coğrafya ve Sosyal Bilgiler alanında yüksek lisans yapmış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Sosyal Bilimler alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Matematik Öğretmenliği

Herhangi bir alanda lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olmak.

  • ALES Sayısal Puan Türünde en az 80 almış olmak

Okulöncesi Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi, Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümleri lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.

Sınıf Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi Bilim dallarının birinden bir tezli yüksek lisans diploması veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesine sahip olmak. (Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi mezunları yerleştikleri takdirde bilimsel hazırlık alacaklardır.)

-Yüksek Lisans not ortalamasının en az 3.00/4.00 veya 70/100 olması

-ALES Eşit Ağırlık Puan Türünden en az 70 almış olmak

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi Bilim dallarının birinden bir tezli yüksek lisans diploması veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesine sahip olmak. (Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi mezunları yerleştikleri takdirde bilimsel hazırlık alacaklardır.)

Yüksek Lisans not ortalamasının en az 3.00/4.00 veya 70/100 olması

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Biyoloji Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Biyoloji Eğitimi, Biyoloji, Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Biyoloji Eğitimi, Biyoloji, Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans mezunu olmak.

Fizik Öğretmenliği

Fizik Eğitimi ve Fizik programlarında Yüksek Lisans yapmış olmak.

Kimya Öğretmenliği

Kimya Eğitiminde Yüksek Lisans yapmış olmak.

 

 

Yabancı Diller Eğitimi

 

İngilizce Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Tezli Yüksek Lisansını İngiliz Dili Eğitimi alanında yapmış olmak,

YDS den en az 90 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslar arası sınavlardan eşdeğerliği puan almış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Tezli Yüksek Lisansını İngiliz Dili Eğitimi alanında yapmış olmak,

YDS den en az 90 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan eşdeğerliği puan almış olmak.

Fransızca Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Üniversitelerin Fransızca Öğretmenliği, Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Mütercim-Tercümanlık Bölümlerinden lisans ve yüksek lisans mezun olmak. YDS’den Fransızca Puan Türünde en az 85 puan almış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Üniversitelerin Fransızca Öğretmenliği, Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Mütercim-Tercümanlık Bölümlerinden lisans ve yüksek lisans mezunu olmak. DELF (B2) puan türüne sahip olmak.

Arapça Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Yüksek Lisans düzeyinde Arap Dili Eğitimi veya Arap Dili ve Edebiyatı mezunu olmak. Arapça YDS’ den en az 60 puan almış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Yüksek Lisans düzeyinde Arap Dili Eğitimi veya Arap Dili ve Edebiyatı mezunu olmak.

Almanca Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Üniversitelerin Alman Dili Eğitimi(Almanca Öğretmenliği) Bölümü yüksek lisans mezunu olmak.

-Almanca YDS veya ÖSYM tarafından kabul edilen eşdeğer sınavlardan en az 90 puan almış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN:  Almanca YDS veya ÖSYM tarafından kabul edilen eşdeğer sınavlardan en az 90 puan almış olmak.

Türkçe Eğitimi

 

Türkçe Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Türkçe Öğretimi, Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi, Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi alanlarından birinde yüksek lisans yapmış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Türkçe Öğretimi, Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi, Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi alanlarından birinde yüksek lisans yapmış olmak.

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi, Türkçe Öğretimi, Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi alanlarından birinde Yüksek Lisans yapmış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi, Türkçe Öğretimi, Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi alanlarından birinde Yüksek Lisans yapmış olmak.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: BÖTE alanında yüksek lisans yapmış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: BÖTE alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Sadece Yüksek Lisansını Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği ABD’de yapanlar müracaat edebilir.

-ALES’ten en az 70 puan almış olmak

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: -

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Özel Eğitim bölümlerinden lisans mezunu olmak. (Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi bölümleri dışındaki bölümlerden mezun olanlar yüksek lisans bilimsel hazırlık programına devam edeceklerdir.)

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Özel Eğitim bölümlerine eşdeğer bölümlerden lisans mezunu olmak. (Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi bölümleri dışındaki bölümlerden mezun olanlar yüksek lisans bilimsel hazırlık programına devam edeceklerdir.)

  • İyi derecede Türkçe okuma, konuşma, anlama ve yazma becerisine sahip olmak.

Özel Eğitim

Özel Eğitim

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Lisans ve yüksek lisansı Özel Eğitim alanında tamamlamış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Lisans ve yüksek lisansı Özel Eğitim alanında tamamlamış olmak.

 

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

 

 

Tarih Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Tarih Eğitimi, Tarih alanlarında yüksek lisans mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN:  Tarih Eğitimi, Tarih alanlarında yüksek lisans mezunu olmak.

Felsefe Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Felsefe Grubu Eğitimi alanında yüksek lisans mezunu olmak veya Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji bölümlerinde yüksek lisans yapmış olmak veya Edebiyat/Fen Edebiyat Fakültelerinin Sosyal Bilimler uzmanlık alanlarının birinde yüksek lisans yapmış olmak veya Eğitim Fakültelerinin Sosyal Alanlar bölümlerinde yüksek lisans yapmış olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Sosyal Bilimler veya Edebiyat/Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, alanında yüksek lisans mezunu olmak.

Coğrafya Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Coğrafya ve Coğrafya Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği yüksek lisans mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Coğrafya ve Coğrafya Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği yüksek lisans mezunu olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkçe Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü yüksek lisans mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Dil, dil ve edebiyat ile bu bölümlerin Eğitim-Öğretimi alanında yüksek lisans eğitimi yapmış olmak.

(Not: Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Anabilim Dalı dışından mezun olanlar gerekli bilimsel hazırlık derslerini almak zorundadır.)

 

ÖNEMLİ NOT: Lisansüstü programlara kabul edilen, ancak lisans ya da yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı programlarda almış olanlara “Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanır. Bu programın süresi en çok bir yıldır. 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖZEL ŞARTLARI: 

 

ANABİLİM DALI

 

BİLİM DALI

 

ÖZEL ŞARTLAR

 

 

 

 

 

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: En az bir  (1) yıl eğitim öğretim, yönetim veya denetim alanında  iş deneyimine sahip olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: En az bir  (1) yıl eğitim öğretim, yönetim veya denetim alanında  iş deneyimine sahip olmak.

Eğitim Programları ve Öğretim

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yüksek öğretim programından mezun olanlar ve/veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve/veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik formasyon eğitimi almış adaylar başvurabilir.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yüksek öğretim programından mezun olanlar ve/veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve/veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik formasyon eğitimi almış yabancı uyruklu ve söz konusu eğitimlerini yurt dışında almışlarsa YÖK denkliğini sağlamış olan adaylar başvurabilir.

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği, Sınıf Eğitimi Anabilim dallarından birinden bir lisans diploması veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesine sahip olmak.

- Lisans not ortalamasının en az 2.50/4.00 veya 65/100 olması

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği, Sınıf Eğitimi Anabilim dallarından birinden bir lisans diploması veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesine sahip olmak.

- Lisans not ortalamasının en az 2.50/4.00 veya 65/100 olması

Drama ve Eğitim

Drama ve Eğitim

T.C. UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakülteleri, Fen/Edebiyat Fakültesi, Tiyatro Anasanat Dalı mezunu olmak.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Fakülteleri, Fen/Edebiyat Fakültesi, Tiyatro Anasanat Dalı mezunu olmak.

 

*Tezsiz yüksek lisans programı öğrenim harçları kredi x 100 TL’dir.

Programlar toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla alacağı dersler ile dönem projesinden oluşur. Programı tamamlama süresi azami 3 yıldır.

*Tezsiz yüksek lisans programı öğrenim harçları kredi x 100 TL’dir.  Programlar toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla alacağı dersler ile dönem projesinden oluşur. Programı tamamlama süresi azami 3 yıldır.

 

BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

     

1.     Adaylar, ön kayıt işlemlerini https://enstituonkayit.gazi.edu.tr/ adresindeki Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi bağlantısından şifre alarak ve sisteme erişip gerekli alanları doldurarak, internet üzerinden yaparlar.  

2.     24 Haziran 2016 tarihinden sonraki tarihlerde mezun olan adayların, lisansüstü programlara başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3.     Lisansüstü programlara başvuru yapan adaylar belge teslimi, kontrol işlemleri ve başvuru onayı için bizzat kendileri enstitüye geleceklerdir. Belgelerini enstitüye ibraz etmeyen ve doğruluğunu onaylatmayan adayların ön kayıtları yapılmaz, başvuruları geçersiz sayılır.

4.     Ön kayıt işlemleri için sisteme biyometrik özellikli (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) vesikalık fotoğrafın yüklenmesi zorunludur.

5.     Sistemde eğitim bilgileri girilirken mezun olunan okul ya da bölüm isminin sistemde olmaması halinde ilgili enstitü ile irtibata geçerek bölümünüzün eklenmesini sağlayınız.

6.     Yabancı dil puanı girişi sırasında sadece ÜDS/KPDS/YDS/e-YDS ya da Yükseköğretim Kurulunca bu sınavlara eş değerliliği verilmiş yabancı dil sınavlarından birinden alınan puan geçerlidir. Bu dillere ait dönüşümler, Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri dönüşüm tablosuna göre yapılır. EK 2: İlgili duyuru ve tablo için tıklayınız.

7.     ALES ya da bu sınavlara eş değerliği verilmiş GMAT, GRE sınavlarından alınan puan geçerlidir. (GRE, GMAT ile başvuracak adayların 1-23 Haziran 2016 tarihleri arasında istenilen belgelerle enstitüye şahsen başvurmaları gerekmektedir) EK 3: İlgili tablo için tıklayınız.

8.     Yabancı uyruklu adaylar öğrenci olma hakkı kazandıklarında normal öğretim (tezli yüksek lisans ve doktora programları) için Bakanlar Kurulunca belirlenen katkı payı ve öğrenim ücretlerini Gazi Üniversitesi Senatosunun ülkeler için belirlediği kat sayı çarpımıyla ortaya çıkacak miktarda öderler.  Senato kararı için tıklayınız.

9.     Yabancı uyruklu adayların beyan ettikleri belgeleri Büyükelçiliklerine yazışma yapılarak doğrulukları teyit ettirilecektir. Belgelerinin doğrulukları teyit edilmeyen adayların kazanmış olsalar bile kayıtları geçersiz sayılacaktır.

10.   Lisansüstü programlara başvuran adaylar, hak mahrumiyetine uğramamaları için Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini mutlaka okumaları gerekmektedir. EK 4: Yönetmelik için tıklayınız.

11.   Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Bu durumda kayıt alınmış olsa bile adayın kaydı iptal edilecektir. 

 

DEĞERLENDİRME

1.     Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylardan yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına alınacak adayların sayısı, ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlıdır.

2.     Yüksek lisans/bütünleşik doktora ve doktora programları için ön değerlendirme ve giriş başarı puanının hesaplanmasında Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. Elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar kayıt alınır. Yabancı uyruklu adayların değerlendirmesi ve sıralaması kendi içlerinde yapılır.

3.     Tezli programların mülakat giriş sınavı notu yüz üzerinden yüksek lisans için 40 ve doktora için 50 puanın altında olanların başarı puanı hesaplanmaz, başvuruları dikkate alınmaz.

4.     Yüksek lisans programlarında giriş başarı puanı 60,00’ın, doktora programlarında 70,00’in ve bütünleşik doktora programlarında ise 85,00’in altında olanlar başarısız sayılır. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla ALES, mülakat sınav notu ile lisans/yüksek lisans mezuniyet ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Sonuçlar enstitü web sayfasında ilan edilir.

İSTENİLEN BELGELER

A-ÖN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

 

1.     Lisans/yüksek lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti, lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için YÖK tarafından verilmiş denklik belgesi (Yabancı uyruklu adaylar ve yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar için diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi ile yeminli tercüme bürosu tarafından yapılmış Türkçe tercümesini ibraz etmeleri gerekmektedir)

2.     Yüksek lisansa başvuran adaylar için lisans, doktora programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans not dökümü (Yabancı uyruklu adaylar ve yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar için not dökümünün aslı veya onaylı sureti ile yeminli tercüme bürosu tarafından yapılmış Türkçe tercümesini ibraz etmeleri gerekmektedir)

3.     ALES belgesi veya eşdeğeri olarak kabul edilen GRE, GMAT vb. sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti

4.     Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Merkezi yabancı dil sınavlarından veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birine ait: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Farsça, Çince ve Japonca)  

5.     Yabancı uyruklu adaylar için 3 adet biyometrik (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) özellikli vesikalık fotoğraf, pasaport aslı ve fotokopisi

6.     Yabancı uyruklu adayların Türkçe'den başarılı olduğunu gösterir 100'lük not karşılığını gösteren en az C1 düzeyinde TÖMER belgesi

 

B-YAZILI SINAV/MÜLAKAT VE/VEYA UYGULAMA SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1.     Nüfus cüzdanı veya pasaport (bunların dışında herhangi bir kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmez)

2.     Enstitü tarafından onaylanmış Ön Kayıt Aday Başvuru Bilgi Formu. (Ön Kayıt Aday Başvuru Bilgi Formu sistemden alınacak)

 

         C-  KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER

 

1.     Hak kazandığı programa kesin kayıt yaptırmak istediğine dair dilekçe

2.     Erkek adaylar için, son 6 ay içinde alınan Askerlik Durum Belgesi (yabancı uyruklu adaylar hariç)

3.     3 adet biyometrik (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) özellikli vesikalık fotoğraf

4.     Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi

 

 

 

Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği tam metin için tıklayınız.

background image