25 Ağustos 2015 tarih ve 29456 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu kararının 2 nci Maddesinde "2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır" ve 11 inci Maddesinin (3) üncü fıkrasında: "Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır" hükümleri bulunmaktadır.

2015-2016 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılında ders kaydı yapan öğrenciler Öğrenci Bilgi Sisteminde "Aktif", ders kaydı yapmayan öğrenciler ise "Pasif" olarak gözükecek, bilgileri YÖKSİS'e bu şekilde aktarılacaktır. Öğrenim durumu "Pasif" olarak gözüken öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamayacaklardır. Öğrenim durumu "Aktif" olarak gözüken normal öğretim süresi içerisindeki birinci öğretim öğrencilerinden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları Maliye Bakanlığı tarafından YÖKSİS verileri esas alınarak Üniversitemize aktarılacaktır. Üniversitemiz öğrencileri ders kayıt onayı veya danışman onayı yaptırmamaları nedeniyle "Pasif" konuma düşeceklerdir.

Öğrenci ve danışman onayı yaptıramayan öğrencilerimiz 25 - 26 Şubat 2016 tarihinde danışmanlar eşliğinde ders kaydı yapabileceklerdir.