Tez Savunması Gün ve Saatleri

 

Tez Yazarı:  Banu COŞKUN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mediha GÜLER 

Bölümü: Dekoratif Bilimler Eğitimi

Konu:  Ankara Büyükşehir Belediyesi Çankaya Bölgesi Belediye Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) El Sanatları Teknolojisi Kösele Çanta Yapımı Programının İncelenmesi

Tarih:  01.03.2018

Saat: 13:30 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı:  Gülsüm YAZIR

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa YEL

Bölümü: Biyoloji Eğitimi

Konu:  Biyoloji Eğitiminde Popüler Medya Kaynaklarının Öğrencilerin Biyoloji Dersine ve Bilime Yönelik Tutumlarına Etkisi 

Tarih:  27.02.2018

Saat: 10:30 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim  Fakültesi, Bosna Binası, Biyoloji Eğitimi Bölümü 

 

Tez Yazarı:  Ali ÇETİNKAYA

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Safiye SARICI BULUT

Bölümü: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Konu:  Lise Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşu Artırma Stratejileri İle Kendini Toparlama Gücü Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Tarih:  23.02.2018

Saat: 10:00 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası 

 

Tez Yazarı:  Feride ŞAHİN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Salih ATEŞ

Bölümü: Fen Bilgisi Eğitimi

Konu:  Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Okuryazarlık Düzeyi ile Bazı Bilişsel Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tarih:  23.02.2018

Saat: 10:30 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Toplantı Salonu 
 

 

Tez Yazarı: Tuğba BOLAT

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Musa SARI

Bölümü: Fizik Eğitimi

Konu: Ortaöğretim Fizik Ders Kitaplarında Kullanılan Metaforik Kavramların Tespiti

Tarih: 22.02.2018

Saat: 09.00

Yer: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Fizik Lab-4

 

Tez Yazarı: Sevilcan YAVUZ

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ekrem Levent İLHAN

Bölümü: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Konu: Farklı Spor Branşlarındaki Çocukların Ruhsal Uyum Düzeyinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Tarih: 21.02.2018

Saat: 17.00

Yer: Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Kurul Odası

 

Tez Yazarı:  Döndü ŞAHİN

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Özlem ERSOY

Bölümü: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Konu:  Orta Öğretim Kurumlarına Devam Eden 14-18 Yaş Arası Ergenlerin Anne Baba Tutumları ve Öz Anlayışlarının Sosyal Görünüş Kaygılarına Etkisi 

Tarih:  19.02.2018

Saat: 10:00 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası 

 

Tez Yazarı:  Feride ŞAHİN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Salih ATEŞ

Bölümü: Fen Bilgisi Eğitimi 

Konu:  Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Okuryazarlık Düzeyi ile Bazı Bilişsel Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tarih:  16.02.2018

Saat: 14:00 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Toplantı Salonu III

 

 

Tez Yazarı:  Başak BIÇAKÇI

Tez Danışmanı: Prof. Atilla İLKYAZ

Bölümü: Mesleki Resim Eğitimi

Konu:  Resim İş Öğretmenliği Öğrencilerinin Sanat Aktivitelerini İzleme Edimleri İle Popüler Kültüre Olan Yakınlıkları

Tarih:  16.02.2018

Saat: 11:00 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası 

 

Tez Yazarı:  Duygu Mutlu DEMİR

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Özlem ERSOY

Bölümü: Müzik Eğitimi

Konu:  Lise Öğrencilerinin Anne Baba İlişkileri ve Bağlanma Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tarih:  14.02.2018

Saat: 11:30 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası

 

Tez Yazarı:  Bilgehan SONSEL

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Fatma Ayfer TANRIVERDİ

Bölümü: Müzik Eğitimi

Konu:  Piyano Eşlikli Viyola Başlangıç Eğitiminin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Tarih:  09.02.2018

Saat: 10:30 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi Bölümü, Seminer Salonu 

 

Tez Yazarı:  Derya KOÇAK BIÇAK

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe OTTEKİN DEMİRBOLAT

Bölümü: Eğitim Yönetimi

Konu:  Resmi Okullarda Görev Yapan Rehber Öğretmenlerin Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerden Beklentileri

Tarih:  09.02.2018

Saat: 11:00 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, ....

 

Tez Yazarı:  Monica Denise YILMAZ

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Salih ŞAHİN

Bölümü: Coğrafya Eğitimi

Konu:  Romanya'da Coğrafya Öğretmenlerinin Kullandığı Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Tarih:  08.02.2018

Saat: 11:00 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Odası II

 

Tez Yazarı:  Hilal KAHRAMAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Emin KARİP

Bölümü: Eğitim Yönetimi

Konu:  Türkiye'de Sivil Toplum Kuruluşlarının Eğitim Politikalarına Etkileri

Tarih:  08.02.2018

Saat: 14:30 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Toplantı Salonu 

 

Tez Yazarı:  Engin DEMİR

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yusuf BUDAK

Bölümü: Eğitim Programları ve Öğretim

Konu:  Kapa Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği ile İlgili Değer Algıları ve Bu Değerlerin Eğitim Fakültelerinde Kazandırılmasına İlişkin Görüşleri

Tarih:  08.02.2018

Saat: 10:00 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Odası I

 

Tez Yazarı:  Adem CERAN

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Salih ÇAKMAK

Bölümü: Özel Eğitim

Konu:  Görme ve Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Toplumsal Algıları ve Beklentileri (Ankara İli Örneği)

Tarih:  07.02.2018

Saat: 14:30 

Yer:  Gazi Üniversitesi,  Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Toplantı Salonu II

 
 

Tez Yazarı:  Orhan Ozan YONCALIK

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Adnan KAN

Bölümü: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Konu:  Kapadokya Lise Öğrencilerinde Azim, Mutluluk ve Umutsuzluğun Akademik Başarıları ve Yaşam Doyumlarına Etkisi   

Tarih:  06.02.2018

Saat: 13:30 

Yer:  Gazi Üniversitesi,  Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Seminer Salonu II

 

Tez Yazarı:  Mahir KURT

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Fulya SARPER

Bölümü: Eğitim Yönetimi

Konu:  Kapadokya Bölgesi Otel Mutfaklarının ve Çalışan Personelin Hijyen Durumları Üzerine Bir Çalışma

Tarih:  06.02.2018

Saat: 10:30 

Yer:  Gazi Üniversitesi,  Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı:  Çınar KILIÇ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sönmez GİRGİN

Bölümü: Fen  Bilgisi Yönetimi

Konu:  2-MEV (İki Faktörlü Çevresel Değerler Modeli) Tutum Ölçeğinin Türkçeye Adaptasyonu

Tarih:  06.02.2018

Saat: 10:00 

Yer:  Gazi Üniversitesi,  Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Toplantı Salonu 2

 

Tez Yazarı:  İrem AKÇAYIR

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Necdet KARASU

Bölümü: Zihin Engelliler Eğitimi

Konu:  Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Sosyal Beceri Öğretimi Üzerinde Multimedya Tabanlı Sosyal Öykü Yönteminin Etkililiği

Tarih:  02.02.2018

Saat: 15.30 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Dekanlık Seminer Odası III

 

Tez Yazarı:  Mücahit BAYIR

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Halil ÇELTİK

Bölümü: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Konu:  Söz Sanatları Öğretiminde Nefinin Türkçe Divanı

Tarih:  01.02.2018

Saat: 11:00 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Odası III

 

Tez Yazarı:  Sultan Selen KULA

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yusuf BUDAK

Bölümü: Eğitim Programları ve Öğretim

Konu:  Karşılıklı Öğretim Tekniğinin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerine Etkisi

Tarih:  01.02.2018

Saat: 10:00 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Odası I

 

Tez Yazarı:  Şeyma DUMAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Temel ÇALIK

Bölümü: Eğitim Yönetimi

Konu: Ortaöğretim Öğretmenlerinde Psikolojik Güçlendirmenin Yordayıcıları Olarak Yapısal Güçlendirme Yöneticiye Güven ve Lider-Üye Etkileşimi

Tarih:  31.01.2018

Saat: 15:00 

Yer:  Gazi Üniversitesi,  Eğitim Fakültesi

 

Tez Yazarı:  Selcan BİLGİLİ KAYA

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa AYDOĞDU

Bölümü: Fen Bilgisi  Eğitimi

Konu: Fen Bilimleri Dersinde Çevre Konularının Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Etkinliklerin Öğrenme Ürünlerine Etkisi

Tarih:  31.01.2018

Saat: 10:30 

Yer:  Gazi Üniversitesi,  Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı:  Zerrin SEVER

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali YAKICI

Bölümü: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Konu: Farklı Tür Okullarda Edebiyat Öğretiminde Aynı Ders Kitabının Okutulmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri

Tarih:  31.01.2018

Saat: 10:30 

Yer:  Gazi Üniversitesi,  Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Odası I

 

Tez Yazarı:  Fahri KARS

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet Ali DOMBAYCI

Bölümü: Felsefe Grubu Eğitimi

Konu: Yaratıcı Dramanın Felsefe Öğretiminde Kullanımı Üzerine Deneysel Bir Araştırma

Tarih:  30.01.2018

Saat: 14:00 

Yer:  Gazi Üniversitesi,  Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Seminer Odası I

 

Tez Yazarı:  Sümeyra ÇALIŞKAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Güray KIRPIK

Bölümü: Tarih Eğitimi

Konu: Tarih Öğrencilerinin Tarih Felsefesi Eğilimleri (Gazi Üniversitesi Örneği)

Tarih:  30.01.2018

Saat: 14:00 

Yer:  Gazi Üniversitesi,  Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı:  Elif İLHAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nurdan KALAYCI

Bölümü: Eğitim Programları ve Öğretim

Konu: Üniversitelerin Lisans Programlarında Uygulanan Çekirdek Programın Değerlendirilmesi

Tarih:  30.01.2018

Saat: 10:00 

Yer:  Gazi Üniversitesi,  Eğitim Fakültesi, Bosna Binası

 

Tez Yazarı:  Murat TEMUR

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İhsan Seyit ERTEM

Bölümü: Sınıf Eğitimi

Konu: Çocuk Edebiyatında Göç ve Göçmenlik Olgusu

Tarih:  26.01.2018

Saat: 14:00 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı:  Kenan ÇAĞLIYAN

Tez Danışmanı: Yrd. Doc. Dr. Nurullah ŞİMŞEK

Bölümü: Matematik Eğitimi

Konu: İşitme Engelli 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Geometri Öz-Yeterlikleri ve Geometrik Düşünme Düzeylerinin Belirlenmesi

Tarih:  25.01.2018

Saat: 13:30 

Yer:  Gazi Üniversitesi,  Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı:  Buğra YAĞDIRAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ziya ARGÜN

Bölümü: Matematik Eğitimi

Konu: Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamlarında Problem Çözmenin Öğrencilerin Matematiksel Düşünme Becerileri Üzerindeki Rolü

Tarih:  25.01.2018

Saat: 13:00 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Öğretim Üyesi Odası

 

Tez Yazarı:  Fatma Gül DOĞAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ergin HAMZAOĞLU

Bölümü: Fen Bilimleri Eğitimi

Konu: Ortaokul Öğrencilerinde Bitkilerin Canlı Olarak Algılanma Düzeylerinin Araştırılması

Tarih:  25.01.2018

Saat: 10:00 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası, Fen Lab-7

 

Tez Yazarı:  Mehtap EFE

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Z. Fulya TEMEL

Bölümü: Okul Öncesi Eğitimi

Konu: Düşük Sosyo-Kültürel Özellikteki Okulöncesi Dönem 48-66 Ay Çocuklarına Etkileşimli Kitap Okuma Programının Yazı Farkındalığına Etkisinin İncelenmesi

Tarih:  22.01.2018

Saat: 10:00 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Öğretim Üyesi

 

Tez Yazarı:  Davut ASLAN

Tez Danışmanı: Prof. Dr. E. Rüya ÖZMEN

Bölümü: Özel Eğitim

Konu: Anasınıfına Devam Eden Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Çocukların Ve Aynı Sınıfa Devam Eden Yazı Farkındalığı Düşük Olan Çocukların Yazı Farkındalığı Becerileri Üzerinde Paylaşımlı Kitap Okumanın Etkililiği

Tarih:  19.01.2018

Saat: 10:30 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi

 

Tez Yazarı:  İlker Çetin

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Asiye Duman

Bölümü: Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi

Konu: Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretiminde Çizgi Filmler Yoluyla Değerler Aktarımı Keloğlan Masalları Örneği

Tarih: 16.01.2018

Saat: 13.30 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, 1 Numaralı Seminer Salonu

 

Tez Yazarı: Esra Yeter BEDİR

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Neslihan AVCI

Bölümü: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Konu:   Okul Öncesi Öğretmenlerinin Duygusal İhmal ve İstismar Konusundaki Bilgi ve Farkındalıklarının İncelenmesi 

Tarih: 15.01.2018

Saat: 10:30 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Öğretim Üyesi Odası 

 
 

Tez Yazarı: Samed Yasin ÖZTÜRK

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Gonca YANGIN EKŞİ 

Bölümü: İngliz Dili Eğitimi

Konu:   The Impact of Flipped Classroom Model on the Academic Achievement of Student  Teachers of English

Tarih: 11.01.2018

Saat: 10:0 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, C Blok, Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Tuğba CESUR YILMAZ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Neslihan AVCI

Bölümü: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Konu:   Hastane Çalışan Çocuk Gelişimci, Sosyal Çalışmacı ve Psikologların Çocuk İstismarı İle İlgili Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi 

Tarih: 11.01.2018

Saat: 13:30 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Öğretim Üyesi Odası 

 

Tez Yazarı: Habibe ULUTAŞ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa AYDOĞDU

Bölümü: Fen Bilgisi Eğitimi

Konu:   Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Bilgilerini Günlük Hayatla İlișkilendirilme Düzeylerinin Araştırılması 

Tarih: 11.01.2018

Saat: 11:00 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Öğretim Üyesi Odası 

 
 

Tez Yazarı: Ülkü ÇOBAN SURAL

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Naciye AKSOY

Bölümü: Sınıf Eğitimi

Konu:   Kamu İlkokullarında Öğrenim Gören 4. Sınıf Öğrencilerinin Çocuk Haklarına İlişkin Görüşleri

Tarih: 09.01.2018

Saat: 10:00 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Şadan ALTINOK

Tez Danışmanı: Prof. Dr. İsmet ÇETİN

Bölümü: Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Konu:   Türk Dili ve Edebiyatı Eğitiminde Prozodik Kazanımların Değerlendirilmesi

Tarih: 09.01.2018

Saat: 11:00 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,  Bosna Binası, Seminer Odası I

 

Tez Yazarı: Muhammed Reşit ELDERŞEVİ

Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Cihaner AKÇAY

Bölümü: Arapça  Eğitimi

Konu:   Arapça'da Meslek, Esnaf ve Sanatkar İsimleri, Morfolojik Olarak Sınıflandırılmaları ve Öğretim Yönetimleri

Tarih: 08.01.2018

Saat: 13:30 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, C Blok, Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Şeymanur BATTAL

Tez Danışmanı: Doç. Dr. İlkay ULUTAŞ

Bölümü: Okul Öncesi Eğitimi

Konu:   Fen Okul Öncesi Dönemde Kullanılan Resimli Öykü Kitaplarının Duygusal Zeka Yetilerine Göre Değerlendirilmesi   

Tarih: 08.01.2018

Saat: 11:00 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı , Öğretim Üyesi Odası 

 

Tez Yazarı: Hatice ÇİĞDEM YILDIRIM

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL

Bölümü: Türkçe Eğitimi

Konu:   Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin Yazma Becerisine Etkisi

Tarih: 08.01.2018

Saat: 10:00 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Nuran ÇAKIR

Tez Danışmanı: Öğr. Gör. Dr. Canan GÜRSEL

Bölümü: Felsefe Grubu Öğretmenliği

Konu:   Lise Öğrencilerinde Akran Zorbalığı ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Tarih: 08.01.2018

Saat: 10:30 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası II

 
 

Tez Yazarı: Yusuf KOCAKAPLAN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Salih AKKAŞ

Bölümü: Müzik Eğitimi

Konu:   Müzik Öğretmeni Adaylarının Mobil Cihazlardaki Müzik Uygulamalarını Kullanım Durumları

Tarih: 05.01.2018

Saat: 11:00 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi Bölümü Seminer Odası 

 

Tez Yazarı: Kübra EREN

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Özlem YAĞBASAN

Bölümü: Coğrafya Eğitimi

Konu:   Coğrafi Bilgi Sistemleri Temelli Materyal Oluşturma: Türkiye'nin Sembolik Mekanları Örneği

Tarih: 05.01.2018

Saat: 15:00 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Musa KAYA

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Muammer NURLU

Bölümü: Türkçe Eğitimi

Konu:  Dokuzuncu Hariciye Koğuşu ve Yılkı Atı Adlı Eserlerin Yabancılar İçin A2 Düzeyine Uyarlanması

Tarih: 05.01.2018

Saat: 14:00 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hersek Binası 2 Nolu Toplantı Salonu

 

Tez Yazarı: Kübra ALTINTAŞ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cengiz ÇINAR

Bölümü: İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Konu:   Ortaokul 7. Sınıf Çember-Daire ve Çokgenler Konularının Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Van Hiele Geometri Düşünme Düzeylerine Etkisi 

Tarih: 03.01.2018

Saat: 11:00 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,......

 

Tez Yazarı: Taner AKSOY

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ömer ÖZKAN

Bölümü: Türkçe Eğitimi

Konu:   Okuma Alışkanlığının Temel Eğitimden Ortaöğretimde Geçiş Sınavına Etkisi 

Tarih: 03.01.2018

Saat: 16:00 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı: Elif GÜNAY

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Sema TAĞI

Bölümü: Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi

Konu:   Ebru Tekniği ile Boyanan Tekstil Yüzeylerinin Haslık Değerleri 

Tarih: 02.01.2018

Saat: 10.45 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tez Savunma Odası I

 

Tez Yazarı:  Mehtap EFE

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Z. Fulya TEMEL

Bölümü: Okul Öncesi Eğitimi

Konu: Düşük Sosyo-Kültürel Özellikteki Okulöncesi Dönem 48-66 Ay Çocuklarına Etkileşimli Kitap Okuma Programının Yazı Farkındalığına Etkisinin İncelenmesi

Tarih:  22.01.2018

Saat: 10:00 

Yer:  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bosna Binası, Öğretim Üyesi