Tez Önerisi Şablonu

 

Tez önerisi yazımında zorlanan öğrencilerimizin hatalarını en aza indirgemek, işlerini kolaylaştırmak ve bir alternatif yöntem sunmak amacıyla Enstitümüz, "Tez ve Tez önerisi Yazım Kılavuzu" dikkate alınarak hazırlanan “Tez Önerisi Şablonu” öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur. Öğrencilerimizin tez önerisini vermeden önce “Tez Önerisi Yazım KılavuzuTemel Akademik Yazım Kuralları ve Etik İlkeleri”  içeren seminere  katılmaları zorunludur. Katılım yeri, tarih ve saat bilgileri Enstitümüze başvuru yapıldıktan sonra web sayfamız duyurularda yayınlanacaktır. Seminerler her ayın 3. ya da 4. haftasında gerçekleştirilmektedir.

Tez Önerisi Şablonu Kullanım Kılavuzu 

Tez Önerisi Şablonu