Ö-1 Belge Talep Formu   
Ö-2 Doktora Tez Danışmanı Belirleme Formu  
Ö-3 Danışman Değişikliği Formu               
Ö-4 Askerlik Tehir Dilekçesi 
Ö-5 İlişik Kesme Formu 
Ö-6 Tez /Tez Önerisi Değerlendirme Formu    
Ö-7 Bilgi Formu (Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin) 
Ö-8 Tez Konusu Değişiklik Formu
Ö-9 Özel Öğrenci Müracaat Formu
Ö-10 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu  
Ö-11 Yeterlik Dilekçesi
Ö-12 Yeterlik Sözlü Sınav Değerlendirme Tutanağı  
Ö-13 Yeterlik Yazılı Sınav Değerlendirme Tutanağı  
Ö-14 Tez İzleme Komitesi (TİK) Öneri Formu 
Ö-15 Tez İzleme Komitesi (TİK) Değerlendirme Formu  
Ö-16 Tez Değerlendirme Raporu  
Ö-17 Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu  
Ö-18 Tez Teslim Beyannamesi Formu  
Ö-19 Lisansüstü Tez Benzerlik Formu 
Ö-20 Doktora Yeterlik Jüri Öneri Formu
Ö-21 YÖKSİS Bilgi Güncelleme Talebi Dilekçesi
Ö-22 YÖKSİS Mezun Bilgisi Girişi Talep Formu