Misyon-Vizyon-Değerler

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün Vizyonu

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün Vizyonu; hakkıyla yerine getirmeye kararlı olduğu,  özünde, vatanına, milletine ve değerlerine bağlı, tasarruf bilinci yüksek, çevreye duyarlı, sürdürülebilir kalkınmanın gereklerinin farkında olan birey ve toplum yetiştirmeyi hedefleyen, bütün faaliyetlerinde en ileri bilimsel çalışma ve teknoloji olanaklarından yararlanarak özgün, yaratıcı, aydın ve insanlığın yaşam kalitesini yükseltici araştırmaların gerçekleştirildiği, ulusal ve uluslararası anlamda önderlik edebilecek bir Enstitü olmaktır.

 

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün Misyonu

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün Misyonu; milletimizin geçmişten getirdiği birikim ve gücünden yararlanarak, geleceğin müreffeh Türkiye’sinin inşasında etkin roller alabilecek, Üniversitemizin adını gururla taşıdığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği “fikri hür, vicdanı hür”,  vatan, millet, bayrak sevdasıyla dolu, millî ve evrensel değerleri özümseyerek, çağdaş düşünceli bireylere ve topluma sahip olmayı sağlayacak lider ve öncü eğitimciler yetiştirmektir.

Ayrıca adının “eğitim” olmasına istinaden, toplumun her kesiminden her düzeydeki bireylere  “toplumsal sorumluluk” görevini gerçekleştirmek adına eğitim vermek de bu misyonun içerisinde yer almaktadır.

 

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün Değerleri

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Cumhuriyetimizin temel ilkelerini esas alan;

  • Bilimin önderliğine inanmış, yaratıcılığı ve özgün düşünceyi yücelten,

  • Vatanımızın ve milletimizin birlik ve bütünlüğünü,

  • Devletimizin bekasını esas alan,

  • Milli ve evrensel değerlerin öncelikli olarak ele alındığı,

  • Eğitimin, toplumsal gelişmeye öncülük ettiğine inanıldığı,

  • Tasarruf bilinci yüksek,

  • Çevreye saygı ve sosyal sorumluluk bilincinde olan bir kurumdur.