Lisansüstü Program Açma Ölçütleri

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24/08/2015 tarihli ve 48152 sayılı ilgi yazısı ile "Lisansüstü Eğitim Öğretim Programlarının Açılması" ile ilgili başvuru formları ekte bulunmaktadır. 

 

Örnek Tablo Formatları

Yüksek Lisans Program Açılması İçin Örnek Format 

Doktora/ Sanatta Yeterlik Açılması İçin Örnek Format