ANABİLİM DALLARI ANABİLİM DALI BAŞKANLARI
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Prof. Dr. Mehmet TAŞPINAR
Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. İsmet DOĞAN
Temel Eğitim Anabilim Dalı Prof. Dr. Hayati AKYOL 
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Musa SARI 
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR
Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Abdulvahit ÇAKIR
Özel Eğitim Anabilim Dalı Prof. Dr. Emine Rüya ÖZMEN
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı  Prof. Dr. İbrahim YILDIRAN 
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. F. Abide GÜNGÖR
Drama ve Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Gıyasettin AYTAŞ
Büro Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Selami ERYILMAZ
Dış Ticaret Eğitimi Anabilim Dalı Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE
Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Ercan YAVUZ
Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Doç. Dr. A. Gülçin SAĞDIÇOĞLU CELEP
İşletme Eğitimi Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Emine ÖNER KAYA
El Sanatları Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Mediha GÜLER
Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Anabilim Dalı  Prof. Dr. Sıdıka BULDUK
Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Sıdıka Bulduk
Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. Fatma ÖZTÜRK