Diploma İşlemleri

Diplomansını Almak İsteyen Öğrencilerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar: 

* Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı ( Belgesini kaybedenlerin herhangi bir gazeteye ilan verip ilan sayfasını beraberinde getirmeleri ve durumu belirten bir dilekçe yazmaları gerekmektedir)  

* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

*1 (bir) adet vesikalık fotoğraf

** Diploma başvuruları şahsen yapılmaktadır. (Vekaletli durumlarda; noter onaylı vekaletle birlikte vekalet verilen kişinin nüfuz cüzdanı da gerekmektedir)